ROPA WTI

Ropa WTI i jak analizować jej cenę

--- Reklama ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Pośród rodzajów ropy naftowej, którymi można handlować online lub w które można inwestować na giełdzie jest WTI – West Texas Intermediate. Ta będąca benchmarkiem ropa jest również szczególnie niestabilnym aktywem, które warto monitorować i kupować. Jednak zanim zaczniesz nią handlować, musisz dobrze poznać to aktywo oraz jego główne cechy. W tym artykule przedstawimy informacje o ropie WTI i garść wskazówek przydatnych do wykonania dobrych analiz jej ceny.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, można uważnie monitorować publikacje dotyczące zapasów amerykańskiej ropy naftowej. Publikacja wydawana jest co tydzień i informuje o tym, czy podaż jest duża i czy rynki prawidłowo przewidziały amerykańską produkcję czarnego złota.

Analiza nr 2

Oczywiście należy śledzić z dużym zainteresowaniem wiadomości geopolityczne z krajów wydobywających ropę naftową, a nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Istotnie, na cenę WTI może mieć wpływ spadek produkcji w Europie, Rosji lub w jednym z krajów OPEC w wyniku konfliktu w niektórych wrażliwych strefach. Taki spadek produkcji powoduje zmniejszenie światowej podaży i zwykle prowadzi do wzrostu cen ropy WTI i innych olejów referencyjnych.

Analiza nr 3

Kluczowym czynnikiem dla zrozumienia zmian cen WTI będzie również poziom wzrostu gospodarki światowej. Większość ropy naftowej produkowanej na świecie jest zużywana w przemyśle. Ponadto, gdy sektor przemysłowy rozwija się, popyt na ropę naftową jest większy, i odwrotnie w czasach recesji, kiedy popyt spada.

Analiza nr 4

Ponieważ ropa naftowa jest również przede wszystkim surowcem energetycznym, należy uważnie monitorować rozwój odnawialnych źródeł energii, które przejmują coraz większy udział w rynku z powodu drastycznych zmian przepisów prawnych.

Analiza nr 5

Ponadto, z uwagi na fakt, że ropa naftowa WTI jest notowana w dolarach, trzeba śledzić zmiany kursu tej waluty w stosunku do innych walut rynku Forex. Słaby dolar amerykański bardziej zachęci inwestorów do kupowania ropy niż mocny dolar. Doprowadzi to zatem zasadniczo do wzrostu cen WTI.

--- Reklama ---
Spekuluj na ropie WTI już teraz!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Czym jest ropa WTI i jakie są jej główne cechy charakterystyczne?

Po pierwsze, warto dowiedzieć się nieco więcej o ropie WTI i jej głównych cechach charakterystycznych czytając dokładną prezentację tego surowca.

WTI – czyli skrót od West Texas Intermediate, jest znana jest również jako Texas Light Sweet, co można zauważyć u niektórych brokerów internetowych. Termin ten oznacza rodzaj ropy naftowej, która jest jednym z kilku olejów referencyjnych na szczeblu międzynarodowym. WTI jest tak zwanym aktywem bazowym, które ekonomiści stosują w celu określenia ceny innych rodzajów ropy naftowej jako surowca oraz na rynkach giełdowych w celu zawierania kontraktów terminowych. Istnieją oczywiście inne oleje referencyjne, z których najbardziej znany jest Brent z Morza Północnego służący jako benchmark dla ropy naftowej będącej przedmiotem obrotu w Europie.

Ropa WTI jest notowana na New York Mercantile Exchange, czyli największym rynku finansowym na świecie poświęconym surowcom. Należy zauważyć, że jak wskazuje jej nazwa, ropa West Texas Intermediate jest produkowana w Teksasie, a więc w USA.

Jeśli chodzi o szczegółowe właściwości WTI, warto podkreślić jedną z jej szczególnych cech, jaką jest lekkość w porównaniu z ropą Brent, która jest od niej cięższa. Mówimy tu o lekkości jako o właściwości ropy naftowej, co tłumaczy również niewielką różnicę w cenie pomiędzy tymi dwoma wzorcami. Kolejną szczególną cechą fizyczną tej ropy jest niska zawartość siarki wynosząca zaledwie 0,24%, co sprawia, że kwalifikuje się ją jako ropę słodką. Warto zauważyć, że gęstość API ropy WTI wynosi 39,6, a jej ciężar właściwy wynosi około 0,827.

Ponieważ ropa WTI jest produkowana w Stanach Zjednoczonych, jest najczęściej poddawana rafinacji bezpośrednio w tym kraju. Większość amerykańskich rafinerii ropy naftowej znajduje się w części środkowo-zachodniej i w pobliżu wybrzeża Zatoki, czyli w pobliżu zakładów produkcyjnych i wydobywczych czarnego złota na ziemi amerykańskiej.

 

Różnice pomiędzy ropą WTI a ropą Brent:

Po zarejestrowaniu się na platformie transakcyjnej w celu spekulowania na ropie na giełdzie będziesz mieć do wyboru dwa rodzaje benchmarków ropy, a mianowicie ropę WTI i ropę Brent z Morza Północnego. Jeśli chcesz wybrać najodpowiedniejszy, przeczytaj poniższe wyjaśnienia głównych różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami czarnego złota.

Po pierwsze, główną różnicą między tymi dwoma olejami jest miejsce ich wydobycia. Ropa Brent jest wydobywana z Morza Północnego i dlatego jest benchmarkiem na większości rynków europejskich. Z kolei ropa WTI jest produkowana w Teksasie i jest używana jako benchmark przede wszystkim na rynku amerykańskim. Należy jednak również zauważyć, że ropa WTI ma stosunkowo duże znaczenie dla notowań innych baryłek ropy naftowej ze względu na wielkość obrotów, która jest co najmniej tak duża jak w przypadku ropy Brent.

Kolejna różnica między tymi dwoma rodzajami ropy dotyczy ich rafinacji. Po wydobyciu ropa jest rafinowana przed umieszczeniem w baryłkach. Pod tym względem uznaje się, że ropa WTI jest lepszej jakości niż ropa Brent, ponieważ zawiera jedynie 0,24% siarki a jej europejski odpowiednik zawiera 0,37% siarki. Ze względu na niską zawartość siarki WTI jest przetwarzana na benzynę na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a następnie transportowana na terenie całego kraju do sprzedaży jako paliwo, natomiast ropa Brent jest raczej wykorzystywana do produkcji benzyny i destylatów, takich jak paliwo lotnicze i olej napędowy.

W kontekście głównych różnic między tymi dwoma rodzajami ropy należy zauważyć, że WTI jest rzadziej sprzedawana na rynku międzynarodowym, ponieważ jest sprzedawana głównie w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie ropa Brent jest bardziej obecna na giełdach międzynarodowych i ma większy wpływ na cenę ponad dwóch trzecich światowej produkcji ropy. Jednakże, na podstawie ostatnich raportów opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), Stany Zjednoczone mają stać się w ciągu najbliższych dziesięciu lat światowym liderem produkcji ropy naftowej, co oczywiście zwiększy znaczenie WTI na światowym rynku ropy naftowej.

Oczywiście istnieje również różnica w cenie między baryłką WTI a baryłką Brent. Mimo że baryłki tych dwóch rodzajów ropy mają taką samą pojemność, stwierdzona różnica w cenie wynika głównie z faktu, że zawartość siarki, a tym samym jakość tych dwóch surowych olejów, jest inna. Zapasy amerykańskiej ropy naftowej będą również miały wpływ na cenę ropy naftowej WTI, ponieważ im większe są te zapasy, tym podaż jest większa od popytu, co prowadzi do spadku ceny ropy WTI i odwrotnie.

Ostatnia znacząca różnica między ropą WTI a ropą Brent dotyczy rynków finansowych, na których handluje się tymi dwoma surowcami. Jak już wiemy, ropa WTI jest przedmiotem obrotu na rynku NYMEX, czyli New York Mercantile Exchange. To centrum finansowe, które zarządza kontraktami terminowymi na tę ropę, należy do Chicago Mercantile Group (CME). Kontrakty terminowe są następnie dostarczane do Cushing w Oklahomie, który jest punktem przeładunkowym z rurociągami i magazynami umożliwiającymi łatwy dostęp do rafinerii i dostawców. Z kolei kontrakty terminowe na ropę Brent są notowane na ICE, czyli Intercontinental Exchange w Londynie w Wielkiej Brytanii.

--- Reklama ---
Spekuluj na ropie WTI już teraz!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500