Londyński Indeks Giełdowy FTSE 100

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Sytuacja gospodarcza kraju, jego sektorów działalności i dynamika jego gospodarki będą miały duży wpływ na giełdę i kurs papierów wartościowych, a tym samym na ten referencyjny indeks giełdowy. Ponieważ gospodarka ma charakter cykliczny, skupimy się zatem na okresach wzrostu gospodarczego lub przeciwnie, recesji gospodarczej, które można ocenić na podstawie różnych elementów i publikacji.

Wskazówka nr 2

Jednym z najbardziej wpływowych elementów w analizie fundamentalnej indeksu FTSE jest również inflacja. Należy więc śledzić prasę gospodarczą i oficjalne publikacje danych liczbowych na ten temat.

Wskazówka nr 3

Duże znaczenie mają również oczywiście wydarzenia polityczne. Warto zatem uważnie śledzić politykę gospodarczą prowadzoną przez ten kraj, a w szczególności decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw. Inne dane, takie jak katastrofy klimatyczne lub niektóre sprawy sądowe dotyczące dużych spółek wchodzących w skład indeksu FTSE.

--- Reklama ---
Spekuluj na FTSE 100 już teraz!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, znana również jako LSE, czyli London Stock Exchange, jest głównym centrum finansowym Wielkiej Brytanii, a zatem miejscem, w którym codziennie notowane są akcje wszystkich brytyjskich spółek notowanych na giełdzie. Jak wszystkie inne giełdy papierów wartościowych, Giełda Londyńska posiada jeden główny indeks giełdowy ­– FTSE, znany również jako „Footsie”. Więcej informacji o tym indeksie znajduje się tutaj.  

 

Ogólna prezentacja indeksu FTSE 100:

Skrót FTSE jest w rzeczywistości skrótem od terminu „Financial Times Stock Exchange”. W skład tego indeksu giełdowego wchodzi co najmniej 100 spółek brytyjskich notowanych na giełdzie w Londynie, wybranych na podstawie poziomu ich kapitalizacji rynkowej.

Należy również zauważyć, że indeks FTSE 100 jest obecnie najczęściej stosowanym indeksem na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Aby skutecznie spekulować na tym indeksie akcji używając kontraktów CFD trzeba zrozumieć, że indeks ten doskonale odzwierciedla gospodarkę Wielkiej Brytanii oraz kondycję finansową i gospodarczą kraju. Wystarczy zauważyć, że spółki znajdujące się w tym indeksie stanowią ponad 80% całkowitej kapitalizacji rynkowej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Jednakże nie wszystkie spółki wymienione w indeksie mają taką samą wagę przy obliczaniu tego indeksu. Dlatego też należy ściśle monitorować wyniki 5 najważniejszych spółek, a mianowicie: BHP Billiton, Royal Dutch Shell, HSBC, Vodafone i British Petroleum.

 

Utworzenie i notowanie FTSE 100:

Analiza historyczna kursu FTSE 100 dostarcza cennych informacji na temat sposobu, w jaki FTSE 100 reaguje na różne sytuacje gospodarcze i kryzysy.

Początkowo notowany na poziomie 1000 punktów bazowych, indeks ten osiągnął najwyższy historyczny poziom w 1999 roku – 6950,60 punktów. Następnie w latach 2006-2007 jego kurs gwałtownie się zmieniał osiągając ostatecznie 6730,70 punktów.

Jak większość innych międzynarodowych indeksów, Footsie ucierpiał w czasie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i spadł do 5495 punktów.

Kryzys gospodarczy w 2009 roku spowodował spadek kursu indeksu do najniższego poziomu około 3500 punktów. Następnie nastąpił szereg wzrostów do poziomu 5500 punktów w 2010 roku, po czym nastąpiła dalsza korekta zniżkowa.

Od 2010 roku, FTSE 100 podąża trendem raczej wzrostowym. W lipcu 2010 roku zaobserwowano silny trend wzrostowy, dzięki któremu indeks przekroczył granicę 6000 punktów, po czym w 2011 roku indeks ustabilizował się na poziomie około 5800 punktów.

 

Skład

Footsie jest brytyjskim indeksem, który odzwierciedla zmienną kapitalizację ważoną 100 najbardziej płynnych spółek brytyjskich o największej kapitalizacji, notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Notowanie indeksu FTSE 100 odbywa się w sposób ciągły, co oznacza, że jego kurs jest aktualizowany co 15 sekund na podstawie warunków rynkowych. Należy zauważyć, że skład tego indeksu giełdowego jest weryfikowany co kwartał. W przypadku, gdy spółka notowana na giełdzie wypada z tego indeksu, najczęściej jest zastępowana przez spółkę notowaną w FTSE 250, która jest rozszerzoną wersją FTSE 100.

Zdarza się również, że liczba papierów wartościowych notowanych w tym indeksie przekracza 100, zwłaszcza gdy spółki emitują wiele różnych papierów wartościowych. Aby ułatwić zrozumienie składu indeksu FTSE 100 Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, przedstawiamy listę 35 największych spółek w jego składzie według kapitalizacji rynkowej:

W indeksie reprezentowane są następujące sektory działalności: rolno-spożywczy, bankowy, energetyczny i naftowy, ubezpieczeniowy, dystrybucji, piwowarski, górniczy, zbrojeniowy, multimedialny, farmaceutyczny, produktów masowej dystrybucji, gastronomiczny, tytoniowy i telekomunikacyjny.

Należy również zauważyć, że wyniki londyńskiego indeksu są zbliżone do wyników indeksów Dow Jones, CAC 40 i DAX 30.

 

Historia

Przejdźmy teraz do bardziej technicznego aspektu Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych przyglądając się ostatnim ważnym transakcjom i historii tej giełdy w XXI wieku.

Aby ułatwić zrozumienie, jak działa Londyńska Giełda Papierów Wartościowych, przypomnijmy, że to centrum finansowe otrzymało w przeszłości dwie poważne oferty przejęcia od amerykańskiej giełdy NASDAQ. Pierwsza oferta została złożona w 2006 roku, a druga w 2007 roku i opiewała na kwotę 2,7 mld GBP. Ta druga oferta wykupu umożliwiła NASDAQ nabycie 0,41% udziałów, przy czym wcześniej posiadała już 28,75% udziałów. Jednak w tym samym roku, NASDAQ odsprzedała 28% udziałów Dubajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co pozwoliło jej sfinalizować ofertę złożoną skandynawskiemu operatorowi giełdowemu OMX.

W tym samym roku, czyli w 2007, Londyńska Giełda Papierów Wartościowych odkupiła również udziały w Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych za kwotę 1,5 miliarda euro. Przejęcie to skutkowało powstaniem London Stock Exchange Group lub w skrócie LSEG.

Dwa lata później, w 2009 r., Grupa London Stock Exchange złożyła ofertę nabycia 60% udziałów w Turquoise i ostatecznie połączyła ją ze swoją spółką zależną Baikal. Po tej fuzji i przejęciu London Stock Exchange odsprzedała inwestorom 9% udziałów w Turquoise.

Rok 2011 był również ważnym rokiem dla London Stock Exchange, ponieważ to właśnie w tym roku grupa połączyła się z Toronto Stock Exchange w Kanadzie. Została wyceniona na 3,25 mld USD, podczas gdy Toronto Stock Exchange została wyceniona na 2,99 mld USD. Nowa grupa utworzona w ten sposób należała w 55% do akcjonariuszy London Stock Exchange i w 45% akcjonariuszy Toronto Stock Exchange. Niemniej jednak fuzja ta zakończyła się niepowodzeniem w czerwcu tego samego roku, ponieważ Toronto Stock Exchange została ostatecznie przejęta przez grupę kanadyjskich inwestorów pod nazwą Maple Group.

Latem 2014 roku London Stock Exchange ogłosiła przejęcie spółki świadczącej usługi finansowe Russel Investment, zajmującej się głównie zarządzaniem dużym funduszem inwestycyjnym, za łączną kwotę 2,7 mld USD. W tym samym roku Qatar Holding sprzedała jedną trzecią swojego 15% udziału w London Stock Exchange za prawie 260 mln GBP.

W 2016 roku ogłoszono kolejną ważną fuzję, tym razem między London Stock Exchange i niemiecką Deutsche Boerse.

W 2017 roku London Stock Exchange sprzedała francuską izbę rozrachunkową za prawie 510 mln EUR spółce Euronext, w nadziei na jej połączenie z niemiecką giełdą papierów wartościowych. Jednak ostatecznie miesiąc później, w lutym 2017 roku, Londyńska Giełda Papierów Wartościowych unieważniła transakcję połączenia z powodu odmowy udzielenia pozytywnej odpowiedzi na żądania Komisji Europejskiej dotyczące sprzedaży aktywów we Włoszech, mające na celu ochronę konkurencji. Odrzucenie tych warunków przez London Stock Exchange spowodowało oczywiście sprzeciw Komisji Europejskiej wobec tego projektu fuzji.

Ostatnią ważną transakcją przejęcia London Stock Exchange było przejęcie Yeld Book, spółki zależnej Citigroup, za kwotę 685 mln USD.

Handel online na indeksie Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych:

Podobnie jak w przypadku wielu innych głównych indeksów giełdowych, na indeksie FTSE można spekulować bezpośrednio online poprzez kontrakty CFD. Stawiając na te kontrakty można spekulować na wzroście lub na spadku ceny tego składnika aktywów.

--- Reklama ---
Spekuluj na FTSE 100 już teraz!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.