Kupno złota i handel nim na giełdzie

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na dokładne prognozy ceny złota i jego przyszłych trendów, możesz użyć analizy technicznej, zwłaszcza jeśli handlujesz kierując się krótkoterminową strategią inwestycyjną. Instrument ten jest szczególnie zmienny i sprzyja zajmowaniu strategicznych pozycji.

Wskazówka nr 2

Warto również monitorować pewne podstawowe wskaźniki, takie jak kurs dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, który powoduje, że kupno lub sprzedaż złota będą mniej lub bardziej atrakcyjne dla krajów posiadających inne waluty. Monitoruj więc rynek Forex.

Wskazówka nr 3

Oczywiście z uwagi na fakt, że złoto często odgrywa rolę bezpiecznej przystani w przypadku poważnego kryzysu gospodarczego, przeanalizujemy główne trendy występujące na innych rynkach, w tym zmiany kursów najbardziej reprezentatywnych indeksów giełdowych gospodarki światowej.

Wskazówka nr 4

Ponadto, na cenę złota może oczywiście wpływać coraz bardziej ograniczona produkcja oraz decyzje polityczne dotyczące importu i eksportu tego metalu szlachetnego. Będziemy uważnie śledzić zakupy z Azji i krajów takich jak Indie czy Chiny, które są głównymi importerami.

--- Reklama ---
Zainwestuj w złoto już dziś!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Złoto zawsze było bezpiecznym i preferowanym aktywem inwestycyjnym dla wielu inwestorów indywidualnych. Ale jak obecnie można kupić złoto na giełdzie? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule podając argumenty za wyborem każdej z istniejących metod. Dowiesz się również o korzyściach kupowania złota na giełdzie i perspektywach tego aktywa.  

 

Korzyści inwestowania w złoto na giełdzie:

Podczas gdy wielu inwestorów odwróciło się ostatnio od złota po znaczącym spadku cen tego aktywa finansowego kilka lat temu, inwestycja ta jest obecnie jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej atrakcyjnych. Jak pokazują wykresy historyczne, złoto wykazuje zdolność do długich i silnych okresów wzrostu i zmienia się falowo w sposób ściśle określony i łatwo zauważalny. Zatem pod koniec każdego dołku spodziewany jest nowy wzrost, jak to ma miejsce obecnie. Są duże szanse, że spadek cen złota obserwowany od 2012 roku zmieni się w najbliższej przyszłości w nowy trend wzrostowy.

Tak więc zajęcie dziś na giełdzie pozycji na złocie jest dobrą inwestycją długoterminową, szczególnie dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć inne pozycje. Ponieważ światowy kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył, a w nadchodzących latach może się jeszcze pogłębić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że złoto wkrótce odzyska status bezpiecznej przystani i jego cena ponownie wzrośnie.

Co więcej, cena złota jest szczególnie zmienna, co czyni je interesującym instrumentem do handlu krótkoterminowego z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

 

Handel złotem na giełdzie – jak to działa?

Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto na giełdzie. Banki oferują na przykład konta w złocie, które umożliwiają posiadanie pewnej ilości złota w celu jego późniejszej odsprzedaży. Możesz również kupować złoto i przechowywać je fizyczne w tym samym celu. Oba rozwiązania mają jednak wadę w postaci wysokich kosztów i niskiej rentowności.

O wiele bardziej interesujący jest handel złotem poprzez kontrakty CFD. Z jednej strony nie wiąże się to z żadnymi szczególnymi kosztami i pozwala inwestorowi na osiąganie zysków zarówno przy wzroście, jak i przy spadku cen. Interesującym narzędziem jest również dźwignia finansowa oferowana przez brokerów online, ponieważ pomnaża ona kwotę Twojej inwestycji o 100, 200 lub 300, ale również zwiększa ryzyko straty.

 

Platformy transakcyjne do handlu złotem przez Internet:

Od kilku ostatnich lat pojawia się bardzo dużo internetowych platform transakcyjnych, nazywanych również „brokerami” lub „internetowymi maklerami”. Celem tych platform jest właśnie umożliwienie każdemu, zarówno osobom indywidualnym, jak i zawodowym traderom, spekulowania na różnych instrumentach finansowych, takich jak waluty, aktywa giełdowe, a nawet surowce, które są szczególnie cenionymi aktywami.

Rejestrując się na jednej z tych platform, będziesz mógł dokonać wpłaty depozytu i wykorzystać ten kapitał, aby spekulować na wzroście, a nawet na spadku ceny złota w celu uzyskania szybkiego i znacznego zysku. Jeśli jesteś początkujący i nie wiesz nic o handlu instrumentami finansowymi, nie stanowi to problemu. Platformy te zostały zaprojektowane tak, aby uprościć inwestorom wszystkie kroki i mają ergonomię doskonale dostosowaną do potrzeb nowicjuszy.

 

Jak to działa?

Funkcjonowanie platform transakcyjnych handlu złotem jest niezwykle proste. Po dokonaniu pierwszej wpłaty, będziesz mógł spekulować bezpośrednio na rynku poprzez tzw. CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Jeśli myślisz, że cena złota wzrośnie, po prostu postaw tyle, ile chcesz na ten instrument otwierając pozycję długą, i zamknij swoją pozycję, kiedy cena wzrośnie wystarczająco.

I odwrotnie, jeśli myślisz, że cena złota spadnie, zajmij pozycję krótką, i zamknij swoją pozycję, kiedy cena wystarczająco spadnie. 

Oczywiście, aby osiągnięte zyski były naprawdę interesujące, różnice cenowe muszą być znaczące. Na szczęście platformy transakcyjne umożliwiające handel złotem online pomyślały o wszystkim. Umożliwiają one wykorzystanie dźwigni finansowej, która zwielokrotnia Twoje zyski lub straty o 100, 200 lub nawet 300. Tak więc, nawet przy małych różnicach, można osiągać znaczne zyski.

 

Jaki jest najlepszy moment na kupno złota?

Gdy chcesz zająć pozycję na rynku złota, najtrudniejsze pytanie, które szybko się pojawia, to jaki jest najlepszy moment na kupno złota?

 

Jak technicznie zweryfikować najlepszy moment na inwestowanie?

W tym celu wystarczy uważnie przyjrzeć się miesięcznym wykresom dotyczącym złota. W ten sposób można określić, kiedy średnia jest najniższa. Gdy cena złota ponownie zbliży się do tej wartości, będzie to idealny moment na zajęcie pozycji długiej.

Ta szybka analiza pozwala bowiem na zajęcie pozycji po najlepszej cenie w celu późniejszej odsprzedaży po wyższej cenie, a tym samym osiągnięcia znacznych zysków. Nie ma więc potrzeby czekania na byczy trend, by otworzyć pozycję na złocie.

 

Jak analizować inne ważne wskaźniki?

Jak wspomniano powyżej, ogólny klimat gospodarczy ma ogromny wpływ na ceny złota. Patrząc na dane historyczne dotyczące tych cen, widzimy bowiem, że cena żółtego metalu ma tendencję wzrostową w miarę pogarszania się światowej sytuacji gospodarczej.

Zjawisko to wynika z faktu, że inwestorzy prywatni i instytucjonalni chcą zabezpieczyć swoje lokaty i udziały na wypadek załamania się innych rynków. W tym kontekście, inne informacje, np. psychologiczne, mogą wskazać przyszły wzrost cen złota.

Poza tym, aby skutecznie ocenić przyszły trend złota, wystarczy zwrócić uwagę na wiadomości ekonomiczne i finansowe. Im bardziej negatywne wiadomości są podawane do wiadomości publicznej, tym więcej inwestorów będzie się bać i wycofywać z rynków. Inwestorzy ci będą chcieli zainwestować swoje pieniądze w bezpieczniejszy rynek, jakim jest złoto.

Istnieje jeszcze inny zewnętrzny wskaźnik, jaki należy uwzględnić, jeśli chcesz kupić złoto. Jest nim oczywiście dolar amerykański. Ponieważ złoto jest wyceniane, a więc kupowane w dolarach, poczekaj aż kurs wymiany EUR/USD, będzie wysoki, aby kupić złoto po najlepszym kursie wymiany. Ponadto, ogólny spadek wartości dolara w stosunku do konkurencyjnych walut często sprzyja masowym inwestycjom prowadzącym do aprecjacji złota.

Obecnie jest wiele dobrych momentów na kupno złota, trzeba tylko wiedzieć, jak je rozpoznać.

 

Dlaczego handel złotem jest opłacalny?

Jeśli jesteś początkującym lub niedoświadczonym inwestorem, złoto jest prawdopodobnie jednym z najciekawszych instrumentów, którymi możesz handlować, ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, złoto wykazuje bardzo dużą zmienność w porównaniu do innych aktywów giełdowych. Oznacza to, że wahania cen złota są bardzo często duże i w związku z tym pozwalają na osiągnięcie znacznych zysków w bardzo krótkim czasie. 

Ta zmienność jest tym bardziej interesująca, że brokerzy Forex, którzy oferują kontrakty CFD, umożliwiają korzystanie z dźwigni finansowej, która jeszcze bardziej zwiększa zyski.

Chociaż złoto nie jest już tak naprawdę uważane za bezpieczną przystań, pozostaje ono główną inwestycją dla instytucji takich jak banki, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji, ponieważ złoto nie jest na ten czynnik wrażliwe i nadal utrzymuje stały poziom, podczas gdy waluty tracą na wartości.

Na koniec należy zauważyć, że złoto jest aktywem silnie reagującym na zjawisko podaży i popytu. Dlatego mądrze jest handlować tym aktywem w perspektywie długoterminowej, ponieważ wiemy, że produkcja osiąga obecnie swoje granice, podczas gdy popyt stale rośnie ze względu na jego wykorzystanie w przemyśle, w szczególności szybko rozwijającym się przemyśle chińskim.

 

Handel CFD

Przejdźmy teraz do dużo bardziej dochodowego sposobu kupowania złota na giełdzie. Chodzi o CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, które są oferowane przez brokerów Forex. Na platformach tych brokerów dostępnych jest wiele aktywów, w tym surowce takie jak złoto, i możesz używać CFD do zajmowania pozycji na surowcach zarówno na wzrost, jak i na spadek.

Wybór CFD do spekulowania na wartości złota jest zdecydowanie najlepszym sposobem na zarobienie na obecnym wzroście cen. Większość brokerów CFD oferuje handel wieloma surowcami, w tym oczywiście złotem. Aby dowiedzieć się dokładnie, jak działa handel złotem na rynku Forex, przeczytaj kilka wyjaśnień i wskazówek.

Handel złotem na rynku Forex polega po prostu na wirtualnym kupowaniu złota po pewnej cenie w nadziei, że uda się je odsprzedać potem po wyższej cenie.

Możesz zdecydować utrzymać swoje pozycje otwarte do momentu, gdy ceny osiągną żądany poziom, aby osiągnąć zysk, lub złożyć zlecenia stop i limit na wysokich i niskich poziomach, których nie chcesz przekroczyć. Zlecenia te będą za Ciebie realizować zakup lub sprzedaż wirtualnego złota, bez konieczności uważnego śledzenia zmian cen.

Twój zysk to różnica między ceną, za którą kupiłeś złoto, a ceną, za którą je sprzedałeś.

Rzecz jasna broker CFD, taki jak Plus500, za pośrednictwem którego dokonujesz transakcji, pobiera wynagrodzenie w taki sposób, że kupujesz złoto nieco powyżej ceny rynkowej, a sprzedajesz je nieco poniżej ceny rynkowej. Wynikająca z tego różnica jest nazywana „spreadem” i jest wyświetlana w całkowicie przejrzysty sposób przez brokerów online. Jest to zresztą znacznie tańsze niż korzystanie z usług doradcy bankowego lub biura maklerskiego.

Jak zacząć spekulować na cenie złota:

Chcesz zacząć spekulować na cenie złota? Zarejestruj się już teraz u dobrego brokera, który udostępni Ci wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne do skutecznego przeprowadzania transakcji.

--- Reklama ---
Zainwestuj w złoto już dziś!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.