ZŁOTO

Kupno złota i handel nim na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Złoto zawsze było popularnym i cenionym wśród wielu inwestorów aktywem inwestycyjnym. W jaki sposób można obecnie kupić złoto na giełdzie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule zawierającym argumenty za wyborem każdej z dostępnych metod. Poznasz również zalety i wady kupowania złota na giełdzie oraz informacje umożliwiające przeprowadzenie właściwych analiz.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

 •  

 • Analiza nr 2

  Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse sporządzenie dobrych analiz ceny złota i wykrycie przyszłych trendów, możesz użyć analizy technicznej, zwłaszcza inwestujesz kierując się krótkoterminową strategią inwestycyjną. Instrument ten jest szczególnie zmienny, w związku z tym niezbędna jest analiza zmienności tego rynku.

  Analiza nr 3

  Warto również monitorować pewne podstawowe wskaźniki, takie jak kurs dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut, który powoduje, że kupno lub sprzedaż złota będą mniej lub bardziej atrakcyjne dla krajów posiadających inne waluty. Trzeba zatem stale monitorować rynek Forex.

  Analiza nr 4

  Oczywiście z uwagi na to, że złoto często odgrywa rolę bezpiecznej przystani w razie poważnego kryzysu gospodarczego, przeanalizujemy główne trendy występujące na innych rynkach, w tym zmiany kursów najbardziej reprezentatywnych indeksów giełdowych gospodarki światowej.

  Analiza nr 5

  Ponadto, na cenę złota może oczywiście wpływać coraz bardziej ograniczona produkcja oraz decyzje polityczne dotyczące importu i eksportu tego metalu szlachetnego. Będziemy uważnie śledzić zakupy z Azji i krajów takich jak Indie czy Chiny, które są głównymi importerami.

 •  

 • --- Ogłoszenie ---
  Zainwestuj w złoto już dziś!
  76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

  Dlaczego inwestorzy są gorąco zainteresowani kupnem złota?

  Jeśli jesteś inwestorem interesującym się rynkiem surowcowym, w szczególności metalami szlachetnymi, złoto może być ciekawym aktywem i to z wielu powodów. Po pierwsze, zaletą handlu złotem jest to, że złoto wykazuje bardzo dużą zmienność w porównaniu do innych aktywów giełdowych. Oznacza to, że wahania cen złota są bardzo często duże i w związku z tym umożliwiają realizowanie strategii krótkoterminowych. Wiążą się one jednak z dużo większym ryzykiem.

  Chociaż złoto nie jest już tak naprawdę uważane za bezpieczną przystań, pozostaje jednak główną inwestycją dla instytucji takich jak banki, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji, ponieważ złoto nie jest na ten czynnik wrażliwe i utrzymuje stały poziom, podczas gdy waluty tracą na wartości.

  Na koniec należy zauważyć, że złoto jest aktywem silnie reagującym na zjawisko podaży i popytu. Można więc handlować tym aktywem w perspektywie długoterminowej, ponieważ produkcja osiąga obecnie swoje granice, podczas gdy popyt może jeszcze wzrosnąć ze względu na jego wykorzystanie w przemyśle, w szczególności w szybko rozwijającym się przemyśle chińskim.

  Jak zapewne już wiesz, złoto długo było uznawane w świecie inwestycji za bezpieczną przystań. Wynika to z faktu, że ma ono tendencję do utrzymywania stabilnej ceny lub nawet do zwiększania wartości, podczas gdy sytuacja na innych rynkach finansowych jest trudna. Było tak w szczególności na początku kryzysu gospodarczego w 2008 r., kiedy nastąpił prawdziwy skok cen uncji złota, a także ostatnio w czasie kryzysu Covid-19.

  Złotem można handlować stosując zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe strategie inwestycyjne. Lepiej jednak kupić złoto w odpowiednim czasie, jeśli Twój horyzont inwestycyjny jest dłuższy niż kilka lat, tzn. kupić je, gdy jego cena jest stosunkowo niska, a więc jest najbardziej prawdopodobne, że zdobędzie kolejne punkty.

  Handlując złotem w perspektywie długoterminowej często kupuje się fizyczne złoto przez Internet, w banku lub u pośrednika, jednak należy oczywiście uwzględnić koszty przechowywania i konserwacji posiadanego złota. Możliwe jest również zajęcie pozycji długiej na rynku złota poprzez CFD, ale w tym przypadku lepiej nie korzystać z dźwigni.

   

  Handel złotem na giełdzie – jak to działa?

  Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto na giełdzie. Banki oferują na przykład konta w złocie, które umożliwiają posiadanie pewnej ilości złota w celu jego późniejszej odsprzedaży. Możesz również kupować złoto i przechowywać je fizyczne w tym samym celu. Oba rozwiązania mają jednak wadę w postaci wysokich kosztów i niskiej rentowności.

  O wiele bardziej interesujący jest handel złotem poprzez kontrakty CFD. Metoda ta, oferowana przez brokerów internetowych, umożliwia spekulowanie na wzroście lub spadku ceny złota przy użyciu tzw. kontraktów na różnice kursowe, bez konieczności fizycznego kupowania złota.

  Można zauważyć, że coraz więcej internetowych platform transakcyjnych, znanych również jako „brokerzy” lub „internetowe domy maklerskie”, włącza złoto do oferowanych aktywów. Celem tych platform jest właśnie umożliwienie każdemu, zarówno osobom indywidualnym, jak i zawodowym traderom, spekulowania na różnych instrumentach finansowych, takich jak waluty, aktywa giełdowe, a nawet surowce, które są szczególnie cenionymi aktywami.

  Rejestrując się na jednej z tych platform będziesz mógł dokonać wpłaty depozytu i wykorzystać ten kapitał do spekulowania na wzroście, a nawet na spadku ceny złota, na podstawie wdrożonych strategii i przeprowadzonych analiz. Jednak platformy te nie są oczywiście odpowiednie dla początkujących inwestorów, ponieważ wymagają pewnej wiedzy o rynku.

  Działanie platform transakcyjnych handlu złotem jest niezwykle proste. Po dokonaniu pierwszej wpłaty inwestor może spekulować bezpośrednio na rynku poprzez CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe. Jeśli myślisz, że cena złota wzrośnie, po prostu postaw tyle, ile chcesz na ten instrument otwierając pozycję długą, i sprzedaj swoją pozycję, gdy cena wzrośnie wystarczająco.

  I odwrotnie, jeśli myślisz, że cena złota spadnie, zajmij pozycję krótką i sprzedaj kontrakty, gdy cena wystarczająco spadnie.

  Oczywiście aby naprawdę osiągnąć zyski, różnice cen muszą być znaczne, a przede wszystkim strategia handlowa inwestora nie może być ustalana losowo i powinna opierać się na ścisłej i dogłębnej analizie cen tego surowca.

   

  Jak wykonać analizę fundamentalną złota?

  Analiza fundamentalna jest, jak pokrótce wspomnieliśmy powyżej, jednym z niezbędnych rodzajów analizy w handlu złotem umożliwiającym, w połączniu z analizą techniczną, zrozumienie jego obecnych i przyszłych trendów.

  Analiza ta opiera się w szczególności na badaniu różnych czynników zewnętrznych lub czynników związanych z rynkiem złota, o których wiadomo, że mają wpływ na cenę tego surowca. Przedstawiamy przykładowe informacji, które należy zawrzeć w analizie fundamentalnej przed kupnem złota na giełdzie.

  Oczywiście powyższa lista nie jest jedyną, którą należy uwzględnić w analizach przeprowadzanych przed zakupem złota na giełdzie. W zależności od okresów i konkretnego globalnego kontekstu gospodarczego do analizy mogą przydać się inne wskaźniki fundamentalne. Ogólnie rzecz biorąc należy uważnie śledzić wszystkie wiadomości na tym rynku i spróbować odnaleźć wydarzenia lub publikacje, które miały w przeszłości realny wpływ na cenę uncji złota.

  Trzeba jednak również pamiętać, że analiza fundamentalna nie jest jedyną niezbędną analizą przydatną do przewidywania przyszłych cen złota. Konieczne jest systematyczne równoległe przeprowadzanie analizy technicznej, która, jak się przekonamy, opiera się z kolei na badaniu ruchów na wykresach tego aktywa.

   

  Jak wykonać analizę techniczną ceny złota?

  Jak pokrótce wyjaśniliśmy powyżej, złoto jest aktywem charakteryzującym się dużą zmiennością ceny na giełdzie. Oznacza to, że ruchy na wykresach cen złota mogą być szybkie i duże. Dlatego przed zajęciem pozycji na złocie lub jego fizycznym zakupem niezbędne jest przeprowadzenie analizy technicznej. Analiza ta umożliwia zinterpretowanie historycznych wykresów giełdowych cen złota w celu zidentyfikowania sygnałów wzrostu lub spadku cen, ale również wychwycenia trendu, jego prawdopodobnej kontynuacji lub odwrócenia, a nawet określenie zmienności rynku w danym okresie czasu lub w konkretnym momencie.

  Wykresy giełdowe oferowane przez brokerów online są zwykle konfigurowalne i umożliwiają przeprowadzenie pełnej analizy technicznej. Można wyświetlić kilka wskaźników technicznych bez konieczności wcześniejszego ich obliczania, co daje swobodę ich interpretacji na podstawie posiadanej wiedzy.

  Najczęściej używanymi przez inwestorów w złoto wskaźnikami technicznymi są MACD, średnie kroczące,  wstęgi Bollingera, punkty zwrotne oraz poziomy wsparcia technicznego i oporu.

   

  Jak wybrać pośrednika do zakupu złota online?

  Wiesz już, jak handlować złotem online za pośrednictwem internetowego brokera lub domu maklerskiego, musisz więc teraz wybrać, z jakiej platformy będziesz korzystać. Nad wyborem platformy trzeba się dobrze zastanowić. Idealnie byłoby porównać różne cechy, takie jak:

  Handlując surowcami takimi jak uncja złota za pośrednictwem internetowej platformy transakcyjnej płacisz prowizję ustaloną przez brokera i stosowaną w postaci spreadu. Czym dokładnie jest spread i jak się go stosuje do transakcji CFD? Oto kilka odpowiedzi, które pomogą Ci zobrazować i zrozumieć, ile naprawdę kosztuje zawieranie transakcji.

  Niezależnie od tego, czy handlujesz się surowcami takimi jak złoto za pomocą kontraktów CFD czy parami walutowymi Forex, definicja i funkcja spreadu są takie same. Spreadem nazywamy różnicę pomiędzy ceną kupna złota w danym momencie a ceną sprzedaży w tym samym czasie. Z punktu widzenia tradera jest to zatem opłata pobierana bezpośrednio przez brokera od każdej zawartej transakcji.

   

  Aby lepiej ją zrozumieć, spójrzmy na konkretny przykład:

  Na platformie transakcyjnej online wyświetlają się dwie wartości związane z CFD na złoto:

  Złoto: Kupno 1800,50 Sprzedaż 1800

  Spread jest zatem różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży, co daje koszt jednostkowy 50 pipsów. Oznacza to, że jeśli kupimy uncję złota i jednocześnie ją sprzedamy, stracimy na takiej transakcji 50 pipsów. Przeprowadzając transakcje trzeba zatem brać pod uwagę spready.

  Można więc powiedzieć, że spread od CFD jest całkowitym kosztem związanym z handlem złotem online.

  Należy zauważyć, że opłaty pobierane przez inne rodzaje platform, które umożliwiają na przykład zakup fizycznego złota, są inne i mogą być wyrażone w innej formie. Dlatego też należy zawsze porównywać różne dostępne rozwiązania, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni oczekiwania inwestora.

   

  Do kogo skierowany jest handel złotem przez Internet?

  Przedstawimy teraz kilka szczegółów na temat typów inwestorów, którzy mogą być zainteresowani internetową giełdą złota. Warto mieć świadomość, że handel złotem za pomocą kontraktów CFD lub innych instrumentów transakcyjnych nie jest odpowiedni dla początkujących. Ten rodzaj inwestowania wymaga dobrej wiedzy i dobrego ogólnego zrozumienia rynku złota.

  Podobnie jak w przypadku innych transakcji finansowych, spekulowanie na złocie niesie ze sobą ryzyko i nie zdając sobie z niego sprawy lub nie wdrażając realnej i przemyślanej strategii tradingowej, często popełnia się błędy, które mogą doprowadzić do utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

  Jednym z elementów, które mogą stanowić znaczące ryzyko, jest dźwignia finansowa proponowana przez brokerów oferujących kontrakty CFD na złoto. Dźwignia ta umożliwia zwiększenie zainwestowanej kwoty, a tym samym potencjalnie osiągniętych zysków, jednak proporcjonalnie zwiększa również ryzyko.

   

  Jaki jest najlepszy moment na kupno złota?

  Gdy chcesz zająć pozycję na rynku złota, najtrudniejsze pytanie, które szybko się pojawia to: jaki jest najlepszy moment na kupno złota?

  W tym celu należy szczególnie uważnie przyglądać się miesięcznym wykresom cen złota. Niektórzy traderzy używają na przykład najniższej średniej i czekają, aż cena złota zbliży się do niej ponownie, mając nadzieję, że będzie to zapowiedź trendu wzrostowego. Na podstawie wykresów można ustalić dwie różne strategie zakupu złota. Można poczekać, aż cena złota będzie najniższa, aby kupić złoto po najlepszej cenie, lub poczekać, aż trend wzrostowy rozpocznie się na dobre i potwierdzi. Wybór ten będzie w dużej mierze zależał od Twojego horyzontu inwestycyjnego.

  Jak wspomniano powyżej, ogólny klimat gospodarczy ma ogromny wpływ na ceny złota. Przyglądając się danym historycznym notowań złota widzimy bowiem, że cena żółtego metalu rośnie, gdy pogarsza się światowa sytuacja gospodarcza a inne wskaźniki również o tym świadczą.

  Zjawisko to wynika z faktu, że inwestorzy prywatni i instytucjonalni chcą zabezpieczyć swoje lokaty i udziały na wypadek załamania się innych rynków. W tym kontekście inne informacje, np. psychologiczne, mogą wskazać przyszły wzrost cen złota.

  Zatem aby dowiedzieć się, jaki może być trend złota w przyszłości, trzeba przede wszystkim śledzić wiadomości gospodarcze i finansowe. Im bardziej negatywne wiadomości są podawane do wiadomości publicznej, tym więcej inwestorów będzie się bać i mieć tendencję do wycofywania z rynków. Z tego powodu inwestorzy będą czasem inwestować swoje pieniądze w bezpieczniejsze aktywo, jakim jest złoto.

  Jest jeszcze jeden zewnętrzny wskaźnik, jaki należy uwzględnić przy kupowaniu złota. Jest nim oczywiście dolar amerykański. Ponieważ złoto jest wyceniane, a więc kupowane w dolarach, poczekaj aż kurs wymiany EUR/USD będzie wysoki, aby kupić złoto po najlepszym kursie wymiany. Ponadto, ogólny spadek wartości dolara w stosunku do konkurencyjnych walut często sprzyja masowym inwestycjom prowadzącym do aprecjacji złota.

  Najczęściej zadawane pytania

  W jakich godzinach można handlować złotem na giełdzie?

  Jeśli chcesz inwestować w złoto online, możesz oczywiście to robić w godzinach pracy rynku, a dokładniej w godzinach otwarcia rynku surowcowego. Złotem można handlować na giełdzie każdego dnia między północą a 23:00 na większości platform transakcyjnych CFD na rynku.

  Dlaczego cena złota jest odwrotnie skorelowana z kursem dolara?

  Zależność między złotem a dolarem wynika po prostu z faktu, że uncja złota jest notowana w dolarach amerykańskich. W związku z tym na rynku istnieje tzw. „ujemna” korelacja pomiędzy tymi dwoma wartościami, co oznacza, że silny dolar często powoduje spadek ceny złota i odwrotnie. Istotnie, gdy dolar jest słaby, kupno złota jest bardziej opłacalne dla traderów, którzy przeprowadzają transakcje w innej walucie, jednak należy również uwzględnić inne czynniki.

  Czy złoto kupowane na giełdzie nadal jest bezpieczną przystanią?

  W czasie kryzysu na rynku kredytów hipotecznych i poprzednich kryzysów finansowych złoto zdobywało wiele punktów, ponieważ jest uważane za bezpieczną przystań. Nie zmieniło się to do dziś, co można było zaobserwować w czasie pandemii Covid-19, w wyniku której cena złota ponownie wzrosła, podczas gdy inne rynki finansowe i giełdowe załamały się, jednak status ten należy oceniać ostrożnie.

  --- Ogłoszenie ---
  Zainwestuj w złoto już dziś!
  76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500