Analiza bitcoina przed kupnem CFD

Analiza nr 1

Po pierwsze, na cenę bitcoina wpływa przede wszystkim podaż i popyt. Tak więc bitcoiny w obiegu można porównywać ze wzrostem potrzeb i popytu.

Analiza nr 2

Kolejnym czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na zmianę ceny bitcoina są przepisy dotyczące transakcji przeprowadzanych w tej kryptowalucie, które są narzucane w mniej lub bardziej rygorystyczny sposób przez różne rządy.

Analiza nr 3

Media i wszystkie publikacje prasowe na temat bitcoina mogą być dobrą lub złą reklamą tej waluty cyfrowej, a tym samym mają bezpośredni wpływ na popyt i cenę giełdową tego instrumentu.

Analiza nr 4

Jak zapewne już wiesz, społeczność użytkowników i programistów bitcoina ma również wpływ na wzrost i spadek jego ceny.

Analiza nr 5

Ponadto wpływ na kształtowanie się ceny bitcoina na giełdzie ma również rozwój technologii. Najnowsze osiągnięcia technologiczne i innowacje mogą zatem wpłynąć na kurs tego instrumentu.

--- Reklama ---
Handluj bitcoinem online!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Bitcoin jest wirtualną walutą, która pojawiła się kilka lat temu i podobnie jak inne rzeczywiste waluty ma swój kurs na żywo na rynku walutowym. Zachęcamy do przeczytania, w jaki sposób waluta ta jest notowana, a przede wszystkim jak handlować bitcoinem w czasie rzeczywistym przy użyciu różnych rozwiązań spekulacyjnych online, aby wykorzystać jego bardzo dużą zmienność.  

 

Przypomnienie: Czym jest bitcoin?

Bitcoin jest rodzajem wirtualnej waluty, która powstała w 2009 roku. Ta waluta cyfrowa jest dziś pierwszą zdecentralizowaną siecią płatności Peer to Peer bez pośrednictwa organu centralnego. Nie jest regulowana przez żaden konkretny system bankowy. Bitcoiny można porównać w niektórych przypadkach do cyfrowej gotówki.

W Internecie bitcoiny są często nazywane „BTC” lub „XBT”.

Liczba bitcoinów znajdujących się w obiegu na rynku jest ograniczona do 21 milionów sztuk, jednak jedną z cech charakterystycznych tej waluty jest to, że mogą na nią wpływać pewne wydarzenia na rynkach giełdowych lub handlowych. Jest ona zatem instrumentem wyjątkowo spekulacyjnym.

Osoby, które chcą używać bitcoinów, muszą mieć cyfrowy portfel lub dokonać wymiany walut. Bitcoinów można używać do kupowania wszelkiego rodzaju rzeczy, produktów oraz usług. Jako że są coraz częściej używane, podążają ogólnie trendem wzrostowym w perspektywie długoterminowej.

Ponadto, w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych istnieją setki punktów dystrybucji bitcoinów. Można również zauważyć, że coraz więcej stron handlowych lub e-commerce proponuje bitcoiny jako walutę płatności w Internecie lub sklepach stacjonarnych.

Bitcoiny mogą być wymieniane między osobami fizycznymi, między przedsiębiorcami lub osobami prywatnymi, w Internecie lub na rzeczywiste waluty, takie jak dolar lub euro, z uwzględnieniem kursu wymiany. Dlatego też możliwe jest handlowanie bitcoinami – stały się one oddzielnym instrumentem, którego kurs podlega trendom wzrostowym i spadkowym, ale przede wszystkim, cechuje się bardzo dużą zmiennością.

Wielu inwestorów już podjęło decyzję o inwestowaniu w bitcoiny, spekulując na zmianach kursu tej waluty za pomocą kontaktów CFD lub innych instrumentów handlowych czy finansowych produktów inwestycyjnych.

 

Kto może handlować bitcoinami w czasie rzeczywistym?

Każdy indywidualny lub zawodowy inwestor może handlować kursem bitcoina na żywo. Kurs bitcoina jest notowany na rynkach finansowych, tak jak inne instrumenty giełdowe, można więc handlować tą walutą online wykorzystując bardzo dużą zmienność jej kursu.

 

Analiza historyczna kursu bitcoina:

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć zalety bitcoina jako instrumentu finansowego, zachęcamy do zapoznania się z historyczną analizą techniczną jego kursu. Wykresy giełdowe pokazują kilka etapów od pierwszego notowania bitcoina w 2010 roku.

Chociaż w 2011 r. bitcoin stopniowo osiągnął 1 USD, od maja 2011 r. do marca 2013 r. kurs bitcoina wszedł w długi i bardzo zmienny trend wzrostowy, który pozwolił mu osiągnąć 30 dolarów, a następnie spadł poniżej 10 dolarów z powodu pęknięcia bańki.

 

Dotychczasowe zmiany kursu bitcoina na rynku:

Począwszy od utworzenia tej waluty w 2009 roku kurs bitcoina wahał się znacznie i wykazywał zmienność. Warto sprawdzić, jaki był zasadniczy trend Bitcoina w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ponieważ wykresy pokazują prawdziwy trend wzrostowy.

Dlatego bitcoin jest obecnie uważany przez wielu inwestorów za inwestycję pierwszego wyboru. Instrument ten może być przedmiotem obrotu zarówno krótkoterminowego z uwagi na dużą zmienność, jak i długoterminowego z uwagi na jego tendencję do wzrostu, wyraźnie widoczną w historii jego kursów.

Aby zainwestować w bitcoina, wystarczy skorzystać z Internetu, ponieważ wiele platform transakcyjnych oferuje handel tym instrumentem. Możesz otworzyć pozycję CFD na jego kursie spekulując zarówno na wzrost, jak i na spadek. Dzięki kontraktom CFD możesz korzystać z dźwigni finansowej, tak jak w przypadku każdej innej waluty.

 

Jakie są korzyści spekulowania online na bitcoinie?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że ilość bitcoinów jest stała i nie jest możliwe utworzenie nowych bitcoinów, jak to można zrobić w przypadku tradycyjnych walut. Maksymalna liczba bitcoinów w obiegu na rynku wynosi 21 milionów monet. System planuje również zmniejszyć o połowę liczbę bitcoinów tworzonych co 4 lata, osiągając ten limit 21 milionów bitcoinów do roku 2140. Ponieważ popyt na kryptowaluty, a w szczególności na bitcoiny, gwałtownie rośnie, a jego produkcja jest bardzo ograniczona i kontrolowana, oczywiste jest, że w nadchodzących latach trend kursu tego instrumentu będzie prawdopodobnie wzrostowy.

Wiadomo również, że coraz więcej użytkowników Internetu używa bitcoinów jako waluty do płacenia za swoje zakupy online. Eksperci w tej dziedzinie prognozują znaczny wzrost korzystania z tych zdematerializowanych walut w przyszłości, co powinno pozwolić na dalszy wzrost cen.

Bitcoin ma również dużą zaletę polegającą na tym, jest prekursorem w świecie walut kryptograficznych. Ze względu na jej wiek, bitcoin jest wirtualną walutą, dla której istnieje najwięcej zastosowań i która może być używana na największej liczbie stron internetowych na całym świecie. Obecnie bitcoin jest nadal kryptowalutą o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Pomimo pewnych niedociągnięć, które zostały uwydatnione po wejściu na rynek, bitcoin pozostaje do dziś liderem w swoim sektorze i udało mu się utrzymać użytkowników.

Bitcoin oferuje również istotną korzyść dla doświadczonych inwestorów, ponieważ mogą oni wykorzystać ten instrument do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Dlatego też wielu traderów inwestuje w bitcoina jednocześnie posiadając swoje standardowe inwestycje. Jest on również coraz częściej uznawany za walutę rezerwową, podobnie jak juan, który od kilku lat cieszy się tym statusem, mimo że tak naprawdę jeszcze go nie uzyskał. Należy zauważyć, że coraz bardziej zainteresowane bitcoinem jako aktywem dywersyfikującym portfel są również główne banki centralne, jak np. Bank Centralny Barbadosu, który rozważa możliwość włączenia bitcoina do swojego portfela walut rezerwowych.

 

Jakie są wady obrotu bitcoinem online?

Oczywiście handel bitcoinem online ma nie tylko zalety, a atuty tego aktywa zmierzają się z kilkoma wadami, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem spekulowania, a które są przede wszystkim następujące:

Po pierwsze, pisaliśmy powyżej o ograniczeniu tworzenia bitcoinów do 21 milionów monet. Wydaje się jednak, że pułap ten niekoniecznie jest ostateczny. Możliwe jest, że w przyszłości pułap ten zostanie zakwestionowany przez twórców i administratorów systemu i doprowadzi do jego prawdopodobnego podwyższenia. Eksperci w tej dziedzinie istotnie rozważają możliwość zastosowania przez banki centralne w odniesieniu do bitcoina inflacji od 1 do 2%. Jednak taka zmiana pułapu tworzenia bitcoinów w dłuższej perspektywie może również zwiększyć zainteresowanie inwestorów tą wirtualną walutą i w ten sposób stać się zaletą mającą pozytywny wpływ na jej cenę.

Zmienność bitcoina na rynkach finansowych była wcześniej uważana za atut dla traderów inwestujących w ten instrument. Korzyść ta może być jednak również postrzegana jako wada, jeśli weźmie się pod uwagę związane z nią ryzyko. Istotnie, z uwagi na fakt, że zmiany kursu bitcoina zazębiają się wahaniami o czasami bardzo dużej skali i dotyczą dużych ilości, należy bardzo uważnie rozważyć ryzyko straty. Dlatego też handel bitcoinem jest zarezerwowany przede wszystkim dla najbardziej doświadczonych traderów, którzy są w stanie szybko reagować na ewentualne odwrócenie trendu. Szacuje się, że zmienność bitcoina na rynkach waha się na ogół między 2,5 a 4,5% w zależności od miesiąca.

Na tę chwilę bitcoin znajduje się poza kontrolą władz i rządu, a zatem może ustalać własne zasady. Jednak sytuacja ta może się zmienić w dłuższej perspektywie, a istniejące rządy mogą wprowadzić bariery w handlu tą wirtualną walutą, tak jak to robią w przypadku tradycyjnych walut. Możliwość wprowadzenia takich regulacji jest istotnie realnym hamulcem rozwoju FinTech, a bitcoin jest instrumentem szczególnie wrażliwym na wydarzenia dotykające Chiny, ponieważ prawie połowa górników pochodzi z tego kraju. A regulacje, które wprowadzi rząd chiński, prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na przyszłość bitcoinów.

Kolejnym hamulcem dla potencjalnego rozwoju bitcoina jest również walka z terroryzmem. Chociaż związek między tą wirtualną walutą a organizacjami terrorystycznymi może się wydawać się zaskakujący, rządy zastanawiają się, czy ten rodzaj waluty może finansować te organizacje anonimowo. Możliwe jest zatem podjęcie działań mających na celu ograniczenie jego wykorzystania, które wpłyną na cenę bitcoina.

 

Podsumowując, czy warto handlować bitcoinem i w jaki sposób?

Jak napisaliśmy powyżej, handel online bitcoinem ma zarówno wiele zalet, jak i wiele wad. Należy więc zadać pytanie, czy handel tym instrumentem się opłaca.

Oczywistym jest, że inwestowanie na dobrze prosperującym rynku jest zawsze dobrym pomysłem, ponieważ pozwala wykorzystać duże wolumeny transakcji i równie wysoką zmienność, która oferuje bardzo atrakcyjne wahania cen w krótkim okresie czasu. Jednakże, ten rodzaj handlu jest zarezerwowany dla najbardziej doświadczonych inwestorów, którzy mają wystarczającą wiedzę, aby interpretować wykresy i wykrywać przyszłe trendy.

Odradzamy również korzystanie z dźwigni finansowej, która może znacznie zwiększyć ryzyko w przypadku odwrócenia ruchu w kierunku przeciwnym do zajętych pozycji. Chociaż korzystanie ze zleceń typu stop i limit jest korzystne, należy również uwzględnić nierównomierne wahania kursu tego instrumentu, który czasami wykazuje duże odchylenia w ramach podstawowego, lecz bardzo wyraźnego trendu.

Inwestorzy dysponujący odpowiednimi środkami mogą realizować strategie Day Trading, które są bardzo interesujące na rynku bitcoina, ale wymagają stałej uwagi. Najważniejsze jest wykonanie analizy technicznej poprzez połączenie różnych wybranych wskaźników. Nie należy jednak pomijać analizy fundamentalnej, gdyż pozwala ona przewidzieć ewentualne przyspieszenie lub odwrócenie ruchu.

Jak wspomniano powyżej, używanie CFD do inwestowania w bitcoina jest doskonałym pomysłem ze względu na swobodę, jaką ten rodzaj kontraktu daje użytkownikowi. Radzimy jednak używać bitcoina jedynie jako instrumentu dywersyfikującego portfel, a nie jako jedynego instrumentu w portfelu inwestycyjnym. Nie zapomnij również śledzić innych kryptowalut, takich jak Ethereum, która ma obecnie wiatr w żaglach i jest oficjalnym rywalem bitcoina.

Korzystając z powyższych różnorodnych wskazówek masz duże szanse na wdrożenie skutecznych i efektywnych strategii handlu bitcoinami.

--- Reklama ---
Handluj bitcoinem online!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.