Inwestowanie na giełdzie w indeks Nasdaq

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Oczywiście przede wszystkim trzeba monitorować wyniki gospodarcze i finansowe głównych amerykańskich grup technologicznych, które dają dobre wskazówki co do kondycji finansowej tego sektora. Tak jest na przykład w przypadku Microsoftu.

Wskazówka nr 2

Gospodarka amerykańska jako całość również dobrze odzwierciedla możliwości Nasdaq i dlatego jest ważnym wskaźnikiem dla tradera.

Wskazówka nr 3

Dzięki kontraktom CFD możesz spekulować na przyszłej cenie indeksu Nasdaq i starać się przewidywać jego wzrosty i spadki. Kursy tego indeksu znajdziesz oczywiście na żywo na platformach transakcyjnych głównych brokerów, z których większość oferuje codzienne lub cotygodniowe analizy tego rynku.

--- Reklama ---
Inwestuj w Nasdaq!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Brokerzy CFD coraz częściej oferują swoim użytkownikom możliwość spekulowania na głównych międzynarodowych indeksach giełdowych. Jednak jednym z indeksów, na którym inwestorzy spekulują najczęściej na świecie, jest Nasdaq, który ma wiele zalet i wysoką zmienność. Oczywiście, aby zacząć spekulować na tym instrumencie, trzeba wiedzieć, w jaki sposób jest on obliczany i co wpływa na zmiany jego cen, oraz znać główne wskaźniki trendów.  

 

Prezentacja ogólna indeksu Nasdaq:

Chociaż jest on publikowany i notowany w Stanach Zjednoczonych, Nasdaq nie jest krajowym indeksem giełdowym. Jego akronim oznacza „National Association of Securities Dealers Automated Quotations” i reprezentuje sektor nowych technologii na arenie międzynarodowej. 

Nasdaq został utworzony przez NASD, czyli Stowarzyszenie Maklerów Giełdowych w 1971 roku w odpowiedzi na znaczący postęp w branży elektronicznej, który wymagał wydzielenia specjalnego rynku, odrębnego od światowych rynków gospodarczych. Obecnie Nasdaq jest nadal wiodącym rynkiem elektronicznym na świecie. 

Notowania Nasdaq prowadzone są na Wall Street. Indeks ten jest drugim największym indeksem na tej giełdzie a jego wolumen obrotu jest imponujący. 

Na Nasdaq obserwuje się jedną z najwyższych zmienności na rynku, co sprawia, że jest on bardzo korzystnym instrumentem dla day tradingu lub handlu krótkoterminowego.

 

Firmy

O ile możesz spekulować na kursie samego indeksu Nasdaq za pomocą CFD, możesz również postawić na jedną z akcji notowanych w tym indeksie giełdowym. Oczywiście nie przedstawimy tu wszystkich 100 akcji, które wchodzą w skład tego indeksu, lecz jedynie 10 akcji, które mają największą wagę w jego notowaniach. Oto dziesięć najlepszych obecnie akcji NASDAQ:

 

Giełda NASDAQ

W tym artykule znalazłeś kilka przydatnych informacji na temat indeksu giełdowego Nasdaq, ale co z giełdą o tej samej nazwie?

Giełda NASDAQ jest rzeczywiście centrum finansowym i giełdą papierów wartościowych, która została utworzona w 1971 roku. Obecnie giełda ta jest drugim co do wielkości rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych pod względem wolumenu obrotów i plasuje się tuż za giełdą nowojorską. NASDAQ jest również największą na świecie elektroniczną giełdą papierów wartościowych. Od 2008 r. jest w posiadaniu grupy o tej samej nazwie. Oczywiście indeks NASDAQ jest referencyjnym indeksem giełdowym dla tego rynku i dlatego oblicza wyniki spółek, których papiery wartościowe są na nim notowane.

Obecnie całkowita kapitalizacja rynkowa tej giełdy wynosi ponad 1 bilion dolarów i są na nim notowane akcje ponad 3200 różnych firm, z których zdecydowana większość poniosła znaczne straty w momencie pęknięcia baniek spekulacyjnych. Wymiana na tym rynku odbywa się w sposób ciągły i na różnych serwerach zebranych w jednym pomieszczeniu. Umieszczone w nim systemy mają zdolność przetwarzania ponad 900 transakcji na sekundę.

Należy również wiedzieć, że spółki notowane na rynku NASDAQ bardzo często pochodzą z sektora informatycznego i internetowego. Notowane są na nim jednak również papiery wartościowe z innych sektorów działalności, takich jak spółki z sektora bankowego i dystrybucyjnego, biotechnologii, sektora przemysłowego, czy transportu. Indeks ten jest więc obecnie znacznie bardziej reprezentatywny niż w przeszłości.

Na koniec należy zauważyć, że rynek NASDAQ pełni również rolę naturalnego rynku dla funduszy venture capital, czyli sposobu finansowania, którego zasadą jest przyjęcie ryzyka utraty pieniędzy wynoszącego 75%, rekompensując je pozostałymi 25%, lokowanymi najczęściej w spółkę zdolną do szybkiego zwiększenia swojej wielkości.

 

Utworzenie i notowanie Nasdaq:

Historia Nasdaq odzwierciedla rozwój technologiczny w ostatnich latach od pojawienia się Internetu, a następnie rozwoju Internetu i nowych mediów, które początkowo pozwoliły temu indeksowi pobić rekordy wzrostu.

Ale pęknięcie bańki internetowej w 2003 roku nagle obniżyło jego kurs i Nasdaq zaczął tracić punkty, kiedy Microsoft ogłosił podział na kilka odrębnych podmiotów.

Obecnie Nasdaq kontynuuje swój globalny trend wzrostowy od momentu pojawienia się na rynku nowych spółek specjalizujących się również w nowych technologiach. Obserwując ten rynek, łatwo jest przewidzieć przyszłe ruchy.

 

Kilka wskazówek dotyczących spekulowania na Nasdaq:

Istnieją różne sposoby spekulowania na Nasdaq, z których najpopularniejszym jest używanie CFD oferowanych przez wielu brokerów, ponieważ kontrakty te dają możliwość spekulowania zarówno na wzrost, jak i na spadek. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to przewidzieć wahania cen w górę i w dół na tym rynku. Oczywiście, analiza 100 spółek notowanych w tym indeksie będzie zbyt żmudna, zwłaszcza jeśli zajmujesz się tradingiem jako inwestor indywidualny. Dlatego lepiej i znacznie rozsądniej jest przeprowadzić analizę w oparciu o ogólne wyniki sektora elektroniki i nowych technologii. 

Oczywiście śledzenie wyników największych światowych spółek w tym sektorze, które mają bardzo duży wpływ na ceny, tak samo jak zmian w gospodarce amerykańskiej, która również ma duży wpływ na wahania kursu Nasdaq jest bardzo pouczające.

Ponadto, historyczne zmiany cen umożliwiają bardziej taktyczne podejście do analizy fundamentalnej. Badając historyczne reakcje tego indeksu na konkretne wydarzenia, będziesz mógł zrozumieć, jak może on reagować na przyszłe ogłoszenia.  

Artykuł zakończymy kilkoma wskazówkami na temat analizy technicznej. Ponieważ ruchy tego indeksu są często bardzo zmienne i silne handel na podstawie punktów wsparcia i oporu, po zidentyfikowaniu silnego trendu, może być opłacalny – należy jednak pamiętać o połączeniu uzyskanych w ten sposób wyników z wynikami analizy fundamentalnej.

 

Jakie są zalety handlu NASDAQ?

Spekulowanie na kursie indeksu NASDAQ ma oczywiście pewne zalety, które są szczegółowo opisane poniżej, a które ostatecznie Cię przekonają do zainteresowania się tym instrumentem.

Nasdaq: Największa giełda na świecie!

Wybierając internetową platformę transakcyjną, która umożliwia użytkownikom spekulowanie na głównych indeksach giełdowych, takich jak Nasdaq, możesz zdywersyfikować swoje inwestycje i zajmować pozycje na żywo korzystając z wybranych instrumentów.

--- Reklama ---
Inwestuj w Nasdaq!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.