DAX 30

Analiza kursu indeksu DAX 30

--- Reklama ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Niezależnie od tego, czy spekulujesz na giełdzie za pośrednictwem banku internetowego, czy też na internetowej platformie transakcyjnej korzystając z narzędzi inwestycyjnych, takich jak CFD, możesz mieć możliwość inwestowania w główne europejskie indeksy giełdowe, takie jak DAX 30.  

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Aby dokonać wyboru, czy handlować na wzrost, czy na spadek, musisz również śledzić kalendarz ekonomiczny, w którym bardzo często publikowane są dane mające silny wpływ na DAX 30. Tak jest w przypadku wszystkich niemieckich statystyk gospodarczych, takich jak PKB, stopy procentowe obligacji, czy dane dotyczące przemysłu i produkcji, które wskazują traderom ogólny kierunek, w którym należy podążać.

Analiza nr 2

Należy jednak wziąć pod uwagę również dane europejskie, które w niektórych sytuacjach mogą sprzyjać niektórym sektorom gospodarki lub szkodzić im. Przykładowo, spadek stopy procentowej euro niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, a tym samym do wzrostu kursu indeksu DAX 30.

--- Reklama ---
Inwestuj w indeks Dax 30!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja indeksu DAX 30:

DAX 30 jest referencyjnym niemieckim indeksem giełdowym, takim jak polski WIG20. Jest to indeks Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Jedną z głównych cech tego indeksu giełdowego jest wolumen transakcji, które generuje, co czyni go najbardziej popularnym indeksem europejskim na świecie. 

Jak sama nazwa wskazuje, DAX 30 obejmuje notowania 30 najlepiej notowanych niemieckich spółek na giełdzie i ma na celu pokazanie rzeczywistego, ogólnego obrazu gospodarki kraju we wszystkich sektorach działalności. Spółki notowane w tym indeksie są wybierane na podstawie ich reprezentatywności dla gospodarki kraju. Oczywiście lista ta stale się zmienia, w wyniku zmiany wyników lub działalności.

Jeśli przyjrzymy się szczegółowo jego składowi, znajdziemy logicznie kilka dużych grup motoryzacyjnych, ale także kilka grup z sektora bankowego.

 

Wprowadzenie do obrotu i notowanie indeksu DAX 30:

Indeks DAX 30 po raz pierwszy pojawił się na giełdzie w 1988 roku. DAX 30 jest bez wątpienia jednym z europejskich indeksów, który odnotował najsilniejszy i najbardziej regularny wzrost, podążał głównie trendem wzrostowym, a dodatkowo cechuje się dość dużą zmiennością. W 2000 r., tuż przed kryzysem, który spowodował utratę punktów, osiągnął najwyższy szczyt w historii – 8100 punktów.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat DAX 30 wykazywał głównie tendencję wzrostową, z kilkoma szczytami: pierwszy we wrześniu 2007 r., po którym nastąpiła korekta zniżkowa, a następnie kolejny rekord w maju 2011 r.

Jednakże dopiero od września 2011 r. można zaobserwować najsilniejszy wzrost przy stałej zmienności cen, która występuje do dziś i która czyni ten indeks bardzo atrakcyjnym dla europejskich i międzynarodowych inwestorów szukających zysków.

 

Skład

Jeśli chcesz zainwestować w indeks DAX 30, najlepiej jest spekulować na kursie jednej z trzydziestu akcji, które wchodzą w skład tego indeksu. Poniżej znajduje się lista tych papierów wartościowych z podziałem według całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek:

Oczywiście ranking ten podlega zmianom i odzwierciedla kapitalizacje rynkowe niemieckich firm w październiku 2018 roku.

 

Metoda obliczania

Przyjrzyjmy się teraz, jak obliczany jest indeks DAX 30. W tym przypadku waga każdej spółki uwzględnionej w obliczeniu tego wskaźnika zależy od jej całkowitej kapitalizacji rynkowej, ale również od jej free float, tj. liczby akcji tej spółki dostępnych na rynku.

Jednakże, aby nie zniekształcać wiarygodności tego indeksu i jego reprezentatywności dla gospodarki niemieckiej, żadne przedsiębiorstwo nie może posiadać wagi większej niż 10% całkowitej wartości DAX 30.

Z drugiej strony, konieczne jest, aby spółki należące do DAX 30 reprezentowały co najmniej 75% całego kapitału notowanego na niemieckiej giełdzie.

Istnieją jednak dwa indeksy DAX z różnymi metodami obliczeń. Pierwszym z nich jest DAX PR, używający tej samej metody obliczeniowej, co CAC 40. Z tego powodu dywidendy lub wynagrodzenia akcjonariuszy nie są uwzględniane w obliczeniach całkowitych tego indeksu. Drugim jest DAX TR, który uwzględnia dywidendy wypłacane akcjonariuszom poszczególnych spółek. Jego nazwa pochodzi od skrótu DAX Net Total Return. We Francji jego odpowiednikiem jest CAC 40 NR, który również uwzględnia te dywidendy. Uznaje się, że wypłacane dywidendy są od razu ponownie inwestowane.

Jednak to właśnie DAX TR uważa się za benchmark dla oceny rynku niemieckiego. Przejdźmy teraz do wzoru używanego do obliczenia jego kursu. Jest on dość prosty i polega na podzieleniu całkowitej kapitalizacji rynkowej spółek przez poprzednią wartość i podzieleniu wyniku przez poprzedni okres.

Kolejna istotna różnica dotyczy DAX 30 w porównaniu z innymi głównymi światowymi indeksami. Jest on bowiem aktualizowany o przyszłe ceny na następny dzień, nawet po zamknięciu sesji.

Od 2006 roku notowania DAX 30 wykonuje platforma obliczeniowa Xetra, która dokonuje obliczeń co 15 sekund. Ten skomputeryzowany i zautomatyzowany system transakcyjny dla produktów finansowych znajduje się we Frankfurcie, w Niemczech.

Notowanie tego indeksu rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9:00 i kończy o 17:30. Indeks jest notowany w tym okresie w sposób ciągły, tak jak ma to miejsce w przypadku polskiego indeksu WIG20.

Dzięki powyższym informacjom wiesz już, jak działa indeks DAX 30 na rynku niemieckim i jak można spekulować na nim i handlować jego akcjami.

 

Śledzenie kursu

Notowania Giełdy we Frankfurcie prowadzone są przez spółkę Deutsche Börse. Ważne jest, aby znać te notowania, zwłaszcza jeśli spekulujesz na indeksie DAX 30, ale nie tylko.

Bowiem dzięki notowaniom na tej giełdzie będziesz w stanie skuteczniej handlować wieloma akcjami europejskimi, które są wymieniane na tej giełdzie każdego dnia. W ten sposób poznasz najlepsze możliwości i firmy, które okażą się najbardziej interesujące dla Twojego portfela giełdowego.

Istnieje wiele różnych sposobów na śledzenie zmian notowań na giełdzie we Frankfurcie na żywo. Pierwszy z nich polega na monitorowaniu kursu wszystkich akcji notowanych na tej giełdzie, których wahania są transmitowane na żywo z tego centrum finansowego w sposób ciągły.

Jednak najłatwiejszym sposobem sprawdzenia notowań tej giełdy jest bez wątpienia śledzenie kursu głównego niemieckiego indeksu, czyli DAX 30. Indeks ten, jak sama nazwa wskazuje, składa się z akcji 30 niemieckich spółek o największej kapitalizacji rynkowej i reprezentatywnych dla gospodarki kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są godziny handlu na indeksie DAX 30?

Na indeksie giełdowym DAX 30 możesz handlować w godzinach otwarcia giełdy niemieckiej. Do 8.50 rano jest okres pre-trade, po którym następuje etap fixingu, podczas którego zlecenia są przechowywane i wymieniane jednorazowo między 8.50 a 9.00 rano. Od 9.00 do 13.00 następuje etap handlu ciągłego z nieustannym oddziaływaniem podaży i popytu. Pomiędzy godziną 13.00 a 13.02 w czasie kolejnego fixingu przechowywane są nowe zlecenia, które są wymieniane jednorazowo. Pomiędzy godziną 13.02 a 17.30 następuje kolejny okres notowań ciągłych, po którym od 17.30 do 17.35 następuje kolejny fixing. Post trade odbywa się po 17.35.

Jaką metodę obliczeniową stosuje się do DAX 30?

Aby obliczyć cenę indeksu giełdowego DAX 30 dokonuje się obliczenia, które obejmuje dywidendy i inne premie wypłacane akcjonariuszom, inaczej niż w przypadku innych indeksów, takich jak CAC 40 czy WIG20. Wzór używany do przeprowadzenia tych obliczeń nazywa się wzorem Laspeyeresa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w Internecie.

Jakie są różne sposoby inwestowania w DAX 30?

Istnieje wiele sposobów inwestowania w indeks giełdowy DAX 30. Możesz zacząć inwestować kupując kontrakty futures i opcje notowane na giełdzie EUREX, inwestować w kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, możesz inwestować poprzez Trackery, które są oferowane przez emitentów lub korzystając z produktów giełdowych takich jak Warranty czy Turbo.

--- Reklama ---
Inwestuj w indeks Dax 30!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500