Jak inwestować w ropę naftową i handlować nią?

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Rosnące światowe zapotrzebowanie na ropę naftową.

Wskazówka nr 2

Czynniki naturalne: Zajmując pozycje długie na ropie naftowej należy wziąć pod uwagę statystyki dotyczące złóż ropy naftowej i ich wyczerpywania w perspektywie długoterminowej. Jednocześnie globalne ocieplenie powinno doprowadzić do spadku zużycia ropy.

Wskazówka nr 3

Czynniki geopolityczne: Różne konflikty i porozumienia między krajami będącymi konsumentami i producentami mają silny wpływ na ceny w perspektywie krótkoterminowej.

Wskazówka nr 4

Poziomy zapasów, publikowane w szczególności przez Stany Zjednoczone, mają również silny wpływ na ceny ropy naftowej.

--- Reklama ---
Handluj ropą naftową!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Ropa naftowa dostępna na giełdzie, czyli taka, na której można spekulować online, jest sprzedawana w formie baryłki ropy naftowej. Nie uwzględnia się zatem produktów rafinowanych ani spółek naftowych.  Ropa sprzedawana jest codziennie na rynku kasowym, zwanym również rynkiem transakcji natychmiastowych, w formie kontraktów terminowych. Kontrakty te są pewnego rodzaju zobowiązaniami do zakupu lub sprzedaży określonej z góry liczby baryłek w terminie zapadalności, zwykle od 3 do 6 miesięcy. Cena tej sprzedaży lub zakupu jest oczywiście znana z góry. Umowy te nazywane są „papierowymi baryłkami”. To właśnie te kontrakty pozwalają przedsiębiorcom zabezpieczyć się przed ryzykiem nadmiernych wahań cen.  Jednak ropa naftowa jest tak interesująca dla inwestorów przede wszystkim ze względu na dużą zmienność jej cen, a co za tym idzie, możliwość uchwycenia silnych wahań cen w bardzo krótkim czasie.  

 

Po co inwestować na rynku ropy naftowej?

Najpierw przeanalizujmy zalety rynku ropy naftowej jako rynku inwestycyjnego.

Po pierwsze, ropa naftowa jest dobrym wyborem w przypadku inwestycji długoterminowych. W ostatnim czasie ten surowiec energetyczny odnotował gwałtowny spadek z powodu nadwyżki produkcji przez kraje OPEC. Jednak sytuacja ta nie powinna trwać długo, dlatego też analitycy specjalizujący się w tym rynku przewidują niebawem wzrost cen do znacznych poziomów. Dlatego mądrze jest zająć teraz pozycję na ropie naftowej, aby skorzystać z niskich cen i utrzymać długą pozycję do czasu interesującego wzrostu.

Ale inwestowanie na rynku naftowym jest również interesujące w perspektywie krótkoterminowej. Ropa jest jednym z najbardziej zmiennych instrumentów, co oznacza, że odnotowane wahania cenowe są często bardzo duże w krótkich okresach, a obserwowane trendy są bardzo wyraźne.

Ten surowiec energetyczny ma wiele zalet jako instrument finansowy, ale przede wszystkim:

 

Jak inwestować w sektor ropy naftowej?

Napisaliśmy, że istnieją różne sposoby inwestowania w sektor ropy naftowej. Pierwsza metoda polega na spekulowaniu bezpośrednio na cenie baryłki ropy WTI lub Brent, na żywo na giełdach.

Metoda ta jest dostępna dla wszystkich po założenia rachunku inwestycyjnego na internetowej platformie handlowej. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do spekulowania na cenie ropy naftowej są CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe.

Można również wybrać inwestowanie w akcje spółek z sektora ropy naftowej, również handlując przez Internet i za pomocą tych samych narzędzi, lub kupując te akcje w celu dopisania ich do portfela giełdowego w ramach produktu inwestycyjnego banku, którego rentowność jest jednak niższa i w dłuższej perspektywie. 

 

Kupowanie i sprzedawanie ropy naftowej online za pomocą CFD:

Najbardziej odpowiednim instrumentem transakcyjnym do spekulowania na ropie naftowej są bez wątpienia kontrakty CFD. CFD są kontraktami na różnice kursowe, które umożliwiają zajęcie pozycji długiej lub krótkiej na kursie baryłki ropy naftowej.

Korzystanie z kontraktów CFD jest wyjątkowo proste i odbywa się na platformie transakcyjnej. Wystarczy otworzyć pozycję długą na cenę baryłki, jeśli oczekujesz, że cena wzrośnie, lub pozycję krótką, jeśli oczekujesz, że cena spadnie. Jeśli w momencie zamknięcia pozycji trend zmienił się w kierunku, który przewidziałeś, zarobisz różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży. Ponadto, dźwignia finansowa dostępna na tych platformach transakcyjnych Forex pozwala również na wykorzystanie nawet najmniejszych wahań cen.

Dźwignia finansowa pomnaża inwestycję o 100, 200, a nawet 400, co w konsekwencji zwiększa zyski (ale także zwiększa ryzyko strat).

Istnieje oczywiście wiele funkcji, które pozwalają na zarządzanie poziomem ryzyka zajętych pozycji lub zaprogramowanie automatycznego zamykania pozycji, gdy zostanie osiągnięty określony próg.

 

Zalety i wady zawierania kontraktów CFD na ropę naftową:

Spekulowanie na kursie ropy naftowej poprzez kontrakty CFD ma wiele zalet, ale również pewne wady, które przedstawiamy szczegółowo poniżej. Zalety tej metody inwestowania są następujące:

Jeśli chodzi o wady CFD, ponosisz ryzyko straty, które istnieje również w przypadku innych instrumentów inwestycyjnych. Handel instrumentami finansowymi jest działalnością niosącą ryzyko dla Twojego kapitału i powinieneś być tego świadomy, zanim zaczniesz inwestować.

 

 

Jak wybrać platformę transakcyjną do handlu ropą naftową?

Obecnie wszystkie platformy transakcyjne oferujące inwestycje w CFD umożliwiają handel online na kursie ropy naftowej WTI i Brent. Inwestor może zatem mieć problem z wyborem z uwagi na trudność odnalezienia się wśród wielu ofert brokerów.

Dlatego postanowiliśmy sporządzić dokładne porównanie najlepszych platform transakcyjnych oferujących kontrakty CFD na ropę naftową. W tym celu przetestowaliśmy każdą z nich sporządzając kompletną i szczegółową kartę informacyjną dla każdej platformy zawierającą następujące informacje:

Najczęściej zadawane pytania

Czy można handlować ropą w czasie bessy?

Handlowanie ropą naftową w czasie bessy, czyli zajmowanie pozycji krótkiej na tym surowcu, bez konieczności jego kupna, jest całkowicie możliwe. Działanie takie jest dostępne dzięki szczególnym kontraktom, takim jak kontrakty na różnice kursowe, lub inaczej CFD. Wystarczy postawić na spadek ceny ropy, a Twój zysk lub strata będą równe różnicy w cenie pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia zajętej pozycji.

Jaki jest najlepszy moment na kupno ropy?

Najlepszym momentem na wykorzystanie hossy na rynku ropy naftowej jest jak najszybsze zajęcie pozycji, kiedy zaczyna się trend wzrostowy. Warto wiedzieć, że początkiem zmiennych i utrzymujących się trendów wzrostowych są często wydarzenia, takie jak informacja o niższych niż oczekiwane zapasach, decyzja OPEC o zmniejszeniu produkcji lub wzrost kursu dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

Jak analizować trend ropy naftowej?

Aby przeprowadzić udaną analizę ceny ropy naftowej i zrozumieć, jakie są obecne i przyszłe trendy, należy zastosować jednocześnie dwa rodzaje analizy. Pierwszą z nich jest oczywiście analiza techniczna polegająca na sprawdzeniu kilku wskaźników graficznych, takich jak zmienność i wskaźniki trendów, a drugą analiza fundamentalna polegająca na sprawdzeniu wiadomości i publikacji, które mogą mieć wpływ na cenę tego instrumentu na rynku.

Jak inwestować i handlować ropą naftową:

Brokerzy internetowi oferują możliwość inwestowania w ropę naftową umożliwiając spekulowanie na cenie baryłki tego surowca niezależnie od tego, czy cena czarnego złota rośnie, czy spada, a także niezależnie od występującego trendu.

--- Reklama ---
Handluj ropą naftową!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.