CAC 40

Analiza kursu indeksu CAC 40

--- Reklama ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Wiesz już zapewne, że można spekulować na większości akcji dużych spółek na Giełdzie w Paryżu za pomocą kontraktów CFD oferowanych przez brokerów internetowych, możesz jednak nie wiedzieć, że za pomocą tych kontraktów na różnice kursowe można również spekulować bezpośrednio na kursie indeksu CAC 40. Przedstawimy to w tym artykule wyjaśniając przede wszystkim, czym dokładnie jest CAC 40, jak jest obliczany i jak analizować jego przyszłe zmiany, aby zmaksymalizować szanse na przewidywanie jego ruchów. Następnie omówimy pokrótce, jak działają kontrakty CFD w handlu indeksami giełdowymi oraz ich zalety.  

Analiza nr 1

Dane dotyczące gospodarki francuskiej, takie jak PKB, siła nabywcza czy stopa bezrobocia.

Analiza nr 2

Informacje o wszystkich decyzjac politycznych mających na celu wsparcie francuskich firm w osiągnięciu większej rentowności (zmiany w podatkach, składkach itp.)

Analiza nr 3

Główne wiadomości dotyczące spółek mających największe znaczenie przy obliczaniu tego indeksu giełdowego.

Analiza nr 4

Korelacja z innymi światowymi indeksami giełdowymi, w szczególności z indeksami największych potęg gospodarczych, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia, z którymi bardzo często koreluje CAC 40.

Analiza nr 5

Kursy wymiany euro na inne waluty, który będzie mniej lub bardziej sprzyjać gospodarce francuskiej.

Analiza nr 6

Główne zmiany w polityce gospodarczej w Unii Europejskiej.

--- Reklama ---
Handluj na indeksie CAC 40!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Czym jest indeks giełdowy CAC 40?

CAC 40 jest bardzo ważnym indeksem giełdowym na świecie – jest głównym indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Paryżu. Został utworzony w 1988 r. i, jak wskazuje jego nazwa, składa się z 40 francuskich przedsiębiorstw wielonarodowych wybranych na podstawie ich całkowitej kapitalizacji rynkowej.

Należy przy tym zauważyć, że kapitalizacja reprezentowana przez spółki notowane w samym tylko CAC 40 stanowi prawie 80% całkowitej kapitalizacji tego centrum finansowego.

Jeśli chodzi o notowanie CAC 40, odbywa się ono w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. Indeks ten jest również notowany na rynku Euronext. Notowania tego indeksu są zatem aktualizowane w czasie rzeczywistym w godzinach otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w Paryżu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.30, ale również na godzinę przed oficjalnym otwarciem giełdy, tj. o 8.00. W związku z tym, jeśli kupujesz CFD na kurs CAC 40, możesz już od godziny 8.00 zająć pozycję zarówno długą, jaki i krótką, pamiętając, że rzeczywiste wolumeny będą wyświetlane tylko podczas oficjalnego otwarcia, tj. o 9.00 rano.

Podsumowując, można zatem stwierdzić, że CAC 40 jest indeksem, którego celem jest przedstawienie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w różnych sektorach działalności, a tym samym przedstawienie kondycji gospodarczej Francji. Oczywiście, w celu utrzymania tej formy obiektywizmu, spółki wchodzące w skład tego indeksu zmieniają się regularnie.

   

Jak działają kontrakty CFD na indeks giełdowy CAC 40:

Teraz, gdy już znasz wszystkie dane, które mogą pomóc w handlu indeksem CAC 40 lub analizie jego ruchów, dowiedz się, jak naprawdę działają kontrakty CFD w tego rodzaju inwestycjach.

Jak zapewne już wiesz, termin CFD oznacza Contract for Difference, czyli po polsku kontrakt na różnicę kursową. Są to po prostu instrumenty pochodne, których cena odzwierciedla cenę aktywa bazowego. Kontrakty CFD funkcjonują nie tylko w handlu indeksami giełdowymi, takimi jak CAC 40, ale również na innych rodzajów aktywów, takich jak akcje i surowce.

Gdy zajmujesz pozycję kupując CFD na CAC 40, oznacza to, że podpisujesz kontrakt z brokerem, a nie że kupujesz udziały w tym indeksie. Zrozumienie tej specyfiki jest niezbędne, aby lepiej przyswoić podstawowe cechy tych wyjątkowych w swoim rodzaju umów. Kontrakt CFD odzwierciedla jedynie cenę lub kurs składnika aktywów.

W tym przypadku możliwe jest zajęcie pozycji na wzrost, tj. kupno papieru wartościowego za pomocą CFD, ale również na spadek, zgodnie z zasadami krótkiej sprzedaży. Zyski lub straty odnotowane przez inwestora będą stanowić różnicę cenową pomiędzy ceną aktywa w momencie otwarcia pozycji a ceną w momencie jej zamknięcia. Jako że inwestor nie staje się właścicielem papierów wartościowych, na których spekuluje, nie otrzymuje innych form zysku, takich jak na przykład dywidendy.

Nie jest to jednak jedyna cecha szczególna handlu za pomocą kontraktów CFD. Kontrakty na różnice działają w zupełnie inny sposób niż pozostałe produkty inwestycyjne. W przypadku CFD opłaty brokerskie nie są pobierane. Broker pobiera wynagrodzenie w inny sposób, tzn. w formie spreadów. Spready są niewielkimi różnicami pomiędzy rzeczywistym kursem składnika aktywów a kursem, po którym inwestor zajmuje lub zamyka pozycję. Trzeba zatem uwzględnić tę niewielką różnicę przy obliczaniu zysków. Co więcej, handel CFD pozwala na wykorzystanie dźwigni. Jest to możliwość pomnożenia kwoty inwestycji przez ustalony z góry iloraz. Wykorzystując dźwignię 1:100, zysk w wysokości 1 € wygeneruje w rzeczywistości 100 € zysku bez konieczności inwestowania dużej sumy. Jednakże straty generowane przez dźwignię w przypadku nietrafnej spekulacji są również mnożone przez ten sam iloraz, a zatem dźwignię należy stosować z umiarem.

Obecnie CFD są bardzo popularne wśród inwestorów indywidualnych na całym świecie, ponieważ dają bezpośredni dostęp do rynków i umożliwiają opracowanie własnych strategii inwestycyjnych. Ponadto, aby z nich skorzystać, wystarczy poświęcić kilka chwil na zarejestrowanie się i utworzenie konta na internetowej platformie transakcyjnej. Ewentualne zyski z tych kontraktów są oczywiście znacznie większe niż w przypadku klasycznych produktów inwestycyjnych. Ale oczywiście, ryzyko jest również znacznie większe. Na szczęście platformy transakcyjne, na których można kupować CFD, oferują wiele narzędzi analitycznych i wspomagających podejmowanie decyzji. Są to przede wszystkim w pełni konfigurowalne wykresy zawierające wiele wskaźników i sygnałów, a także wiadomości finansowe i giełdowe oraz inne interesujące funkcje, takie jak moduły szkoleniowe, konta demonstracyjne pozbawione ryzyka, a nawet automatyczne zlecenia umożliwiające wcześniejsze zaprogramowanie otwierania i zamykania pozycji.

Kolejną niezaprzeczalną zaletą kontraktów CFD jest to, że nie wymagają one dużej inwestycji, częściowo ze względu na wspomnianą powyżej dźwignię, ale również dlatego, że internetowe rachunki transakcyjne są dostępne przy stosunkowo niskich kwotach depozytów. Możesz oczywiście wypłacić zyski kiedy chcesz i nie podpisujesz żadnego długoterminowego kontraktu z brokerem.

 

Handel indeksem CAC 40 lub akcjami, które wchodzą w jego skład:

Powyżej wyjaśniliśmy szczegółowo jak można wykorzystać CFD do spekulowania na zmianach notowań indeksu giełdowego CAC 40. Można jednak wykorzystać ten indeks również jako wskaźnik do spekulowania na akcjach wchodzących w jego skład.

Na większości internetowych platform transakcyjnych brokerzy CFD oferują możliwość inwestowania w główne międzynarodowe indeksy giełdowe, takie jak CAC 40, lecz również w inne rodzaje papierów wartościowych, takie jak akcje, wchodzące w ich skład. Można również w prosty sposób handlować obstawiając wzrost lub spadek akcji największych francuskich spółek wchodzących w skład indeksu CAC 40.

Pośród najbardziej popularnych wśród traderów akcji, które wchodząc w skład tego indeksu, znajdują się m.in. akcje ArcelorMittal, grupy bankowej BNP Paribas, grupy ubezpieczeniowej AXA, koncernu naftowego Total, grupy Sanofi, grupy LVMH, Société Générale, czy Crédit Agricole.

Nic nie stoi również na przeszkodzie w spekulowaniu na kursie jednej lub kilku tych akcji na giełdzie otwierając jednocześnie pozycję na indeksie CAC 40 w celu zabezpieczenia. Istnieje niezliczona ilość strategii, które można stosować wykorzystując ten indeks giełdowy.

Podsumowując ten artykuł, handel indeksem CAC40 jest niewątpliwie interesującą metodą inwestycyjną ze względu na prostotę analizy tego instrumentu, a w szczególności dzięki CFD, które oferują wiele możliwości przeprowadzania prostych transakcji krótko-, średnio- i długoterminowych, korzystając ze skutecznych i łatwo dostępnych narzędzi analitycznych.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można śledzić notowania CAC 40 na żywo?

Notowania indeksu giełdowego CAC 40 można śledzić na żywo na wielu stronach internetowych specjalizujących się w handlu akcjami. Wykresy tego instrumentu w czasie rzeczywistym znajdziesz również na platformie transakcyjnej wybranego brokera wraz z cennymi i konfigurowalnymi wskaźnikami technicznymi. Warto pamiętać, że akcje indeksu CAC 40 są notowane na rynku Euronext w Paryżu.

Czy można spekulować bezpośrednio na kursie indeksu CAC 40?

O ile można oczywiście handlować, a nawet kupować akcje, które są notowane w indeksie giełdowym CAC 40, należy wiedzieć, że można również spekulować bezpośrednio na tym indeksie. Kurs CAC 40 jest w rzeczywistości instrumentem, na którym można spekulować zarówno na wzrost, jak i na spadek poprzez CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, dostępne na internetowych platformach transakcyjnych.

Co wpływa na notowania CAC 40?

Jak widzieliśmy, na notowania CAC 40 wpływ mają przede wszystkim zmiany cen akcji wchodzących w skład tego indeksu, a konkretnie ceny akcji spółek notowanych na giełdzie o największej kapitalizacji. Można również przewidzieć zmiany notowania analizując ogólną kondycję gospodarczą Francji, używając wskaźników publikowanych co miesiąc lub monitorując decyzje EBC, które mają wpływ na euro.

--- Reklama ---
Handluj na indeksie CAC 40!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.