Limity dźwigni w handlu

Dźwignia finansowa jest jednym z narzędzi, z którego można korzystać podczas handlu online na rynku Forex lub kontraktami CFD. Przepisy dotyczące stosowania tej dźwigni są jednak rygorystyczne, a limity ustalane są przez w celu ograniczenia związanego z nią ryzyka. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest dźwignia, jakie są jej zalety i wady oraz oczywiście, jaka jest maksymalna dopuszczalna dźwignia w zależności od rodzaju aktywów, którymi handlujesz.  

--- Ogłoszenie ---
Zacznij inwestować już dziś
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500
Limity dźwigni w handlu

Opis i działanie dźwigni finansowej:

Po pierwsze, poświęćmy kilka chwil na przypomnienie, czym jest dźwignia finansowa, jaka jest jej funkcja i czym się charakteryzuje.

Dźwignia finansowa jest wykorzystywana w inwestycjach giełdowych w celu zainwestowania większej kwoty kapitału niż kapitał własny. Dzięki dźwigni finansowej inwestor może pomnożyć swoje pozycje przez wielokrotność wynoszącą nawet 1000 razy wartość swojego kapitału. Oczywiście największa dźwignia jest zarezerwowana dla zawodowych inwestorów. Z drugiej strony, inwestorzy indywidualni mogą skorzystać ze znacznie mniejszej dźwigni z uwagi na ryzyko związane z jego wykorzystaniem.

Przypomnijmy, że w języku angielskim termin używany do opisania tej dźwigni to „levergage”. Jest to ważne, ponieważ często wzmianka będzie wyświetlona w tym języku.

Podsumowując, dźwignia finansowa jest środkiem oferowanym przez brokerów w celu umożliwienia inwestorom handlu o wiele większymi wolumenami niż te, które w rzeczywistości posiadają, wykorzystując jedynie własny kapitał inwestycyjny. Dźwignia umożliwia zatem dostęp do rynków, które w innym przypadku byłyby niedostępne.

Przejdźmy teraz do sposobu działania dźwigni. Celem dźwigni jest składanie zleceń na znacznie większe kwoty niż faktycznie złożony depozyt. Dźwignię można porównać do kredytu udzielonego przez brokera, który umożliwia traderom obracanie większymi kwotami niż środki zgromadzone na rachunku inwestycyjnym. Celem jest oczywiście wygenerowanie większych zysków przy niewielkim odchyleniu cenowym, jednak w przypadku złej prognozy straty są również mnożone przez tę dźwignię. Dlatego też przepisy prawa są tak restrykcyjne w zakresie korzystania z dźwigni. Zaleca się również zachowanie najwyższej ostrożności przed zajęciem pozycji z wykorzystaniem dźwigni

Aby korzystać z dźwigni, konieczne jest zrozumienie pojęcia depozytu zabezpieczającego. Po prostu gdy otwierasz pozycję na rynkach, część twojego kapitału jest unieruchomiona. To jest właśnie depozyt zabezpieczający. Pozostałe środki wymagane do otwarcia pozycji są faktycznie przekazane przez brokera lub pośrednika finansowego. W ten sposób cała zainwestowana kwota nie jest blokowana na rachunku inwestycyjnym.

Jeśli działanie dźwigni finansowej nadal wydaje Ci się skomplikowane, zalecamy przetestowanie tej funkcji na koncie demo w warunkach rzeczywistych, aby zobaczyć, jakie powoduje ryzyko.

 

Zalety i wady dźwigni finansowej:

Oczywiście funkcja dźwigni oferowana przez brokerów internetowych ma pewne zalety, ale także poważne wady, o których należy pamiętać przed jej użyciem.

Jeśli chodzi o zalety dźwigni finansowej, przede wszystkim narzędzie to pozwala wykorzystać większy kapitał do spekulowania na rynku niż kapitał własny. Jak wspomniano powyżej, pozwala to uzyskać dostęp do niektórych rynków, które byłyby niedostępne bez tej funkcji.

W przypadku prawidłowej prognozy zmiany ceny danego aktywa dźwignia finansowa pozwoli wygenerować większe zyski niż w przypadku jej braku. Można zatem powiedzieć, że w przypadku wygranej pozycji, stopa zwrotu z inwestycji jest wyższa dzięki dźwigni finansowej.

Przejdźmy teraz do głównych wad stosowania dźwigni finansowej na rynku akcji. Należy zauważyć, że dźwignia znacznie zwiększy ryzyko ponoszone w związku z inwestycjami, znacznie zwiększając potencjalne straty. A więc w przypadku złej prognozy zmian cen wybranych aktywów, stopa zwrotu z inwestycji znacznie się obniża.

W świetle tych informacji należy zauważyć, że dźwignia finansowa jest zarówno interesująca, jak i ryzykowna. Dlatego należy z niej korzystać z największą ostrożnością. Należy pamiętać, że korzystanie z tego narzędzia wiąże się ze znacznym ryzykiem i może doprowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału w krótkim czasie, w szczególności jeśli korzystasz z wysokiej dźwigni. Ogólnie rzecz biorąc, dźwignia finansowa jest narzędziem, które powinno być zarezerwowane dla najbardziej doświadczonych inwestorów.

 

Jakie są limity dźwigni finansowej zgodnie z rozporządzeniem ESMA?

Od sierpnia 2018 r. europejski organ regulacyjny ESMA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, opublikował surowe zasady dotyczące stosowania dźwigni finansowej przez inwestorów indywidualnych. Mają one na celu jak największą ochronę tych inwestorów przed ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej w świetle zmienności niektórych aktywów.

Tak więc jeśli chcesz wykorzystać dźwignię finansową w Europie, maksymalne dźwignie finansowe są następujące:

  • Dla rynku Forex maksymalna dźwignia wynosi 1:30 z depozytem zabezpieczającym w wysokości 3,33% dla głównych par walutowych.
  • W przypadku kontraktów CFD na indeksy, złoto i pozostałych par walutowych Forex maksymalna dźwignia wynosi 1:20 z wymaganym depozytem zabezpieczającym w wysokości 5%.
  • Inne kontrakty CFD na surowce pozwalają zastosować maksymalną dźwignię 1:20 z depozytem zabezpieczającym w wysokości 5%.
  • CFD na akcje i inne aktywa bazowe mają maksymalną dźwignię 1:5 z depozytem zabezpieczającym w wysokości 20%.
  • Ponadto kontrakty CFD na kryptowaluty mają maksymalną dźwignię 1:2 z depozytem zabezpieczającym w wysokości 50%.

Należy pamiętać, że przed powyższą decyzją ESMA dźwignia finansowa w Europie była nieograniczona, a brokerzy byli jedynymi osobami decydującymi o poziomie dźwigni finansowej, jaką oferowali swoim użytkownikom. Oczywiście nie jest to już możliwe, ponieważ maksymalna dźwignia dla inwestorów indywidualnych wynosi tylko 1:30 i tylko dla niektórych aktywów. Jak wskazaliśmy powyżej, jedynie zawodowi klienci mają możliwość korzystania z większej dźwigni finansowej, ale tylko wtedy, gdy broker, za pośrednictwem którego handlują, przyzna im status zawodowego tradera. Rozporządzenie to dotyczy oczywiście tylko transakcji przeprowadzanych w Europie i nie ma zastosowania do innych regionów świata, które podlegają innym regulacjom.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa jest instrumentem oferowanym przez brokerów internetowych, który polega na pożyczaniu pieniędzy od tego brokera podczas inwestowania, w celu zwiększenia zainwestowanego kapitału. Dzięki temu zajmowana pozycja jest większa, co może generować większe zyski, ale także powodować większe straty w przypadku złej prognozy cenowej. Należy zatem używać jej z najwyższą ostrożnością.

Jak wybrać dźwignię?

Przede wszystkim należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni jest zarezerwowane tylko dla doświadczonych traderów. Inwestorzy, którzy nie znają rynków finansowych, muszą uwzględnić ryzyko, jakie to narzędzie stanowi dla ich kapitału. Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać z dźwigni finansowej, musi wykazać się ostrożnością i ryzykować nie więcej niż 1 do 2% swojego całkowitego kapitału w każdej transakcji przeprowadzonej na rynku.

Czy dźwignia finansowa może się różnić w zależności od brokera?

Oczywiście, jak widzieliśmy w tym artykule, ESMA ustanowiła pewne zasady dotyczące maksymalnej dźwigni finansowej, jaką może zaoferować broker w zależności od rodzaju aktywów, a tym samym ich zmienności. Jednak poza tym limitem brokerzy mogą proponować mniejsze lub większe dźwignie. W związku z tym często zdarza się, że zarówno dźwignie, jak i depozyty zabezpieczające, są różne dla tych samych aktywów, w zależności od wybranego brokera.

--- Ogłoszenie ---
Zacznij inwestować już dziś
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500