Czym jest giełda?

Prawie każdy słyszał o giełdzie lub jej najbardziej znanych instrumentach, takich jak WIG20  i inne indeksy lub akcje największych światowych spółek. Ale niewiele osób naprawdę zna znaczenie tych wszystkich często technicznych terminów. Przeczytaj więc kilka wyjaśnień na temat giełdy i jej działania.  

--- Ogłoszenie ---
Otwórz rachunek inwestycyjny!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500
Czym jest giełda?

Giełda w skrócie:

W przeciwieństwie do powszechnego mniemania historia giełdy jest raczej stara, choć jej koncepcja znacznie zmieniła się z biegiem czasu. Pierwsza Giełda Papierów Wartościowych powstała w Brugii, w Belgii, już w XIV wieku. Było to wówczas miejsce, gdzie lokalni i zagraniczni kupcy handlowali swoimi produktami i usługami. To właśnie nazwa tego miejsca – „Oude Buerse” – nadała ostateczną nazwę giełdzie. Oczywiście giełda, jaką znamy dzisiaj, znacznie się zmieniała, zarówno pod względem zasad funkcjonowania, jak i aspektów technicznych na szczeblu międzynarodowym.

Obecnie, chociaż giełda jest nadal miejscem wymiany, jest przede wszystkim ogromnym rynkiem, na którym handluje się instrumentami finansowymi. Tymi instrumentami finansowymi mogą być akcje dużych spółek, obligacje, waluty lub surowce, takie jak złoto czy ropa. Nie jest to jednak miejsce wymiany fizycznych produktów lub towarów, lecz jedynie papierów wartościowych, które reprezentują pewną zmienną wartość.

 

Jak działa giełda?

Giełdę można określić jako rynek, na którym spotykają się kupujący i sprzedający. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji, to nie sprzedający decydują o cenie swoich papierów wartościowych, lecz kupujący. Arkusz zleceń przedstawia w ten sposób ustalone ceny.

Podsumowując, im więcej papierów wartościowych na giełdzie jest kupowanych przez nabywców, tym bardziej ich cena rośnie. I odwrotnie, gdy popyt jest mniejszy, ich cena spada.

Rynek akcji, na którym można handlować papierami wartościowymi, nazywany jest również „rynkiem pierwotnym”. Na tym rynku spółki mogą emitować tzw. akcje, które są następnie kupowane przez inwestorów, będących zarówno osobami prywatnymi, jak i zawodowymi traderami. Dzięki temu, że kupują oni papiery wartościowe, spółki są w stanie pozyskać środki finansowe potrzebne do dokonania inwestycji. Jednak akcje nie są jedynymi instrumentami, którymi handluje się na tym rynku. Można na nim znaleźć również obligacje lub instrumenty finansowe.

Zainteresowanie inwestorów ma charakter spekulacyjny, ponieważ kupując papier wartościowy po cenie uznanej za niższą od ceny, którą mogą uzyskać później w celu osiągnięcia zysku lub otrzymania tak zwanych „dywidend„ w zależności od wyników finansowych osiągniętych przez spółkę emitującą dane papiery wartościowe, stają się oni jej akcjonariuszami.

 

Rynek o międzynarodowym zasięgu:

Dzięki temu systemowi papierów wartościowych i pojawieniu się nowych technologii, giełdy rozwinęły się na skalę międzynarodową. Obecnie istnieje prawie tyle samo giełd, co krajów kapitalistycznych, chociaż przez większość czasu rynek ten jest wirtualny i nie ma fizycznej „sali giełdowej”, którą zastąpiły złożone sieci komputerowe.

Aby lepiej zrozumieć znaczenie giełdy, warto wiedzieć, że na samej giełdzie w Paryżu każdego dnia handluje się miliardami euro.

 

Godziny handlu na giełdzie

Możesz tego nie wiedzieć, ale handel na giełdzie oferuje możliwość handlu online nieustannie przez 24 godziny na dobę, dzięki nakładającym się godzinom otwarcia różnych międzynarodowych rynków giełdowych.

Istnieje bowiem osiem głównych światowych centrów finansowych, których godziny można podzielić na trzy główne sesje: azjatycką, europejską i północnoamerykańską. Ale oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę godziny letnie i zimowe, które różnią się w zależności od strefy czasowej. Oto kilka szczegółowych wyjaśnień dotyczących godzin handlu na giełdzie.

 

Sesja azjatycka:

Na początku tygodnia sesja azjatycka otwiera się jako pierwsza. W sesji tej uczestniczą centra giełdowe w Japonii, Chinach, Australii, Nowej Zelandii i Rosji, jak również inne mniejsze giełdy. Azjatyckie instrumenty i pary walutowe składające się z walut z tych krajów są zatem najbardziej zmienne w tych godzinach. To samo dotyczy informacji ekonomicznych.

 

Godziny handlu na sesji azjatyckiej są następujące:

  • Godziny otwarcia rynku azjatyckiego: 4.00 w lecie i 3.00 w zimie
  • Godziny zamknięcia rynku azjatyckiego: 8.00 w lecie i 7.00 w zimie

 

Sesja europejska:

Otwiera się jako druga po sesji azjatyckiej i obejmuje kilka dużych giełd, w tym Francję, Niemcy, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Należy zauważyć, że londyńskie centrum finansowe jest największe na świecie i codziennie dokonuje się w nim ponad 30% światowych transakcji finansowych. W związku z tym wolumen obrotów na sesji europejskiej jest bardzo duży i prowadzi do bardzo zmiennych bardziej płynnych ruchów. Oczywiście europejskie papiery wartościowe są najbardziej zmienne w tym okresie, podobnie jak pary krzyżowe walut Forex, w tym euro.

 

Godziny handlu na sesji europejskiej są następujące:

  • Godziny otwarcia rynku europejskiego: 12.00 w lecie i 12.00 w zimie
  • Godziny zamknięcia rynku europejskiego: 16.00 w lecie i 17.00 w zimie

 

Sesja amerykańska:

I na koniec sesja amerykańska, która jako ostatnia otwiera i zamyka swoje rynki. Oczywiście sesja ta jest również jedną z najbardziej monitorowanych przez traderów sesji na całym świecie, ponieważ to właśnie w tym czasie handluje się instrumentami amerykańskimi. Sesja ta obejmuje centra finansowe Stanów Zjednoczonych, ale także Kanady, Meksyku i krajów Ameryki Południowej. W tym okresie dnia największą zmienność odnotowuje się na giełdzie nowojorskiej, w szczególności w odniesieniu do pewnych aktywów, takich jak surowce i wszystkie inne papiery wartościowe notowane w dolarach.

 

Godziny handlu na sesji amerykańskiej są następujące:

  • Godziny otwarcia rynku amerykańskiego: 17.00 w lecie i 17.00 w zimie
  • Godziny zamknięcia rynku amerykańskiego: 21.00 w lecie i 22.00 w zimie

 

Najlepsze godziny do handlu na giełdzie:

Czytając powyższe można zauważyć, że w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na rynku Forex, różne sesje światowe nie nakładają się na siebie w żadnym momencie, lecz następują jedna po drugiej. Nie ma więc szczególnie zmiennych momentów.

Musisz jednak wybrać moment, kiedy będziesz działać na rynku w zależności od pochodzenia instrumentów finansowych, którymi obracasz.

--- Ogłoszenie ---
Otwórz rachunek inwestycyjny!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500