Analiza cen soi

Jednym z surowców rolnych, którymi można handlować online za pomocą CFD, jest soja, w którą inwestorzy coraz częściej inwestują. Roślina ta, uprawiana głównie ze względu na olej, jest najważniejszym surowcem oleistym na świecie. Na tej stronie przedstawiamy informacje o handlu soją obejmujące główne cechy tego surowca giełdowego oraz wskazówki, jak najlepiej przeprowadzać analizę jej notowań.  

--- Ogłoszenie ---
Handluj soją online!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500
Analiza cen soi
Korzyść nr 1

Rynek soi jest skorelowany z rynkiem nasion oleistych, ponieważ oleje i makuchy są wzajemnie zastępowalne. Należy zatem monitorować inne surowce oleiste i ich notowania.

Korzyść nr 2

Ceny soi są ponadto wrażliwe na warunki pogodowe w krajach produkujących soję, m.in. w Ameryce Południowej. Warunki te istotnie silnie wpłyną na podaż światową, jak miało to miejsce w latach 2011-2012, kiedy susza drastycznie zmniejszyła podaż, a tym samym spowodowała wzrost cen.

Korzyść nr 3

Ponieważ soja wykorzystywana jest do produkcji dwóch produktów ubocznych, a mianowicie oleju i śruty lub makuchu, konieczne jest oczywiście monitorowanie popytu w tych dwóch segmentach w celu skutecznego prognozowania jej ceny.

Korzyść nr 4

Poza tym wiadomo, że wielu inwestorów stosuje w handlu soją strategię „crush spread”. Oznacza to, że otwierają pozycję długą na śrutę sojową i jednocześnie otwierając pozycję krótką na olej sojowy, co zmniejsza ich ekspozycję rynkową i pozwala zabezpieczyć inwestycje. Trzeba więc również to uwzględnić w przeprowadzanych analizach.

--- Ogłoszenie ---
Handluj soją online!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Notowania i historia soi na giełdzie:

Cena soi jest notowana na CBoT, czyli Chicago Board of Trade, w taki sam sposób jak cena innych surowców rolnych, takich jak pszenica, soja czy kukurydza. Soja notowana jest w dolarach amerykańskich po cenie za buszel.

Kilka informacji zanim zainwestujesz w soję:

Jeśli planujesz handlować soją na żywo, w szczególności za pomocą CFD, polecamy zapoznać się z tymi informacjami:

Przede wszystkim, jak wspomnieliśmy wcześniej, soja jest surowcem i aktywem giełdowym wyjątkowo niestabilnym. Ponadto niektóre wskaźniki fundamentalne są szczególnie ważne, jeśli nie chcesz przegapić żadnego trendu lub odwrócenia trendu.

Jednym z najważniejszych wskaźników, który należy śledzić, są warunki pogodowe w krajach będących głównymi producentami soi, takich jak Brazylia, Argentyna i Stany Zjednoczone. Dotyczy to również wszystkich elementów, które mogą mieć mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na produkcję. Popyt na soję jest mniej podatny na gwałtowne wahania, a więc głównie podaż będzie decydować o głównych trendach ceny tego surowca.

Jednakże na popyt mogą wpływać inne czynniki. Taka sytuacja będzie miała miejsce szczególnie w przypadku braku innych roślin oleistych lub wzrostu popytu na nie, ponieważ soja jest ich głównym substytutem. Na tej samej zasadzie, jeżeli wzrośnie produkcja innych zbóż przeznaczonych na paszę dla zwierząt gospodarskich, zainteresowanie i popyt na soję będą mniejsze, co doprowadzi do mniej lub bardziej wyraźnego spadku cen.

Sama analiza fundamentalna nie jest w stanie pokierować inwestora w wyborze strategii inwestowania w soję z powodu bardzo dużej zmienności tego rodzaju aktywów. Dlatego bardzo ważne jest przeprowadzanie pełnej analizy technicznej tego aktywa zawsze przed zajęciem pozycji. W tym celu oprzemy się na niektórych wskaźnikach technicznych, takich jak średnie kroczące, które dają dokładniejszy obraz każdego trendu rynkowego.

 

Ogólna prezentacja soi jako aktywa giełdowego:

Jak wskazano powyżej, soja jest surowcem rolnym, którego cena jest notowana na giełdzie. Aby zrozumieć, jak działa notowanie soi, należy zapoznać się z głównymi cechami tego towaru pod względem podaży i popytu.

Jeśli chodzi o podaż wiemy, że soja jest rośliną oleistą, której produkcja jest największa na świecie. Należy również zauważyć, że olej sojowy, pozyskiwany z nasion, który stanowi 18% nasion, jest drugim olejem roślinnym na świecie pod względem produkcji, zaraz po oleju palmowym.

Należy również zauważyć, że w Ameryce Łacińskiej produkuje się obecnie najwięcej soi, ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach uprawa tego nasiona szybko się tam rozwinęła. Brazylia jest pierwszym producentem soi na świecie produkującym ponad 90 mln ton rocznie, a więc ponad 36% udziału w rynku światowym. Drugim największym producentem soi są Stany Zjednoczone produkujące 89,5 mln ton rocznie. Na trzecim miejscu jest Argentyna, która produkuje trochę ponad 52 miliony ton każdego roku.

W Argentynie i Stanach Zjednoczonych soja GMO stanowi prawie całość produkcji. W ciągu ostatnich 40 lat światowa produkcja soi wzrosła pięciokrotnie.

Jeśli chodzi o popyt, nasiona soi wykorzystywane są głównie do produkcji oleju spożywczego lub margaryny. Używane są również w produkcji biodiesla i w niektórych gałęziach przemysłu. Natomiast makuch, który jest pozostałością po ekstrakcji oleju z nasion soi, jest również wykorzystywany jako źródło białka dla zwierząt gospodarskich w wielu krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej, które są głównymi importerami ze względu na niską lokalną produkcję roślin bogatych w białko dla zwierząt hodowlanych.

W ostatnich latach nastąpił również wzrost spożycia soi we wszystkich jej formach, w szczególności dzięki boomowi na biodiesel i wzrostowi spożycia substytutów mięsa na całym świecie. Jednym z głównych importerów soi są również Chiny, które same konsumują ponad 50 mln ton nasion soi rocznie. Kraj ten przetwarza również ten surowiec i stał się wiodącym producentem oleju sojowego i makuchów sojowych, wyprzedzając Stany Zjednoczone.

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich rynkach notowana jest soja?

Soja jest obecnie notowana na giełdzie Chicago Board of Trade (CBoT), która została założona w 1848 roku i jest drugą po giełdzie ryżu Dojima najstarszą giełdą handlową na świecie. To amerykańskie centrum finansowe oferuje ponad 50 opcji i kontraktów terminowych, w tym kontrakty na soję i inne surowce rolne, takie jak pszenica, kukurydza, kawa czy kakao.

Czy można kupić soję fizycznie?

Poza soją, którą można kupić w sklepach, a która jest przeznaczona do spożycia, nie można fizycznie kupić soi na giełdzie, ponieważ transakcje na soi są zarezerwowane dla zawodowych traderów. Można jednak zajmować pozycje kupna tego surowca poprzez konkretne kontrakty, takie jak CFD czyli kontrakty na różnice kursowe, i w ten sposób zarabiać na wzroście ceny tego surowca.

Jak zmieniła się cena soi w ciągu ostatniej dekady?

W ciągu ostatniej dekady soja podąża na giełdzie spadkowym trendem bazowym. Cena za buszel spadła z 11,10 USD do 8,35 USD w ciągu 10 lat. Jednak w 2012 roku nastąpił duży skok wzrostowy do ponad 17 USD za buszel. Wykresy historyczne tego aktywa pokazują, że cena soi jest wyjątkowo zmienna.

--- Ogłoszenie ---
Handluj soją online!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500