WALT DISNEY

Kurs akcji Walt Disney- analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli na giełdzie notowana jest jedna akcja, która przypomina nam o naszym dzieciństwie, to jest to akcja grupy Walt Disney. Można handlować tym papierem wartościowym online na każdej platformie transakcyjnej. W tym celu przeczytaj poniżej przydatne informacje na temat spółki Walt Disney i ceny jej akcji online, jak również na temat analizy historycznej tej akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Popyt na telewizję i wideo na żądanie odnotowuje obecnie na całym świecie bardzo silny wzrost, który może przynieść korzyści spółce Walt Disney. Ostatni wzrost korzystania z usług związanych z Internetem spowodował wzrost popytu również na filmy wideo online. Walt Disney dołożył wszelkich starań, aby znaleźć się wśród liderów w tym segmencie.

Analiza nr 2

Kolejnym sektorem działalności odnotowującym interesujący wzrost jest branża gier komputerowych, a w szczególności gier online. Na szczęście grupa Walt Disney przewidziała to zjawisko i dokonała już wielu inwestycji w sektorze gier.

Analiza nr 3

Przede wszystkim, jak większość firm działających w branży mediów i treści wideo, Walt Disney boryka się ze znacznym wzrostem piractwa. Piractwo ma mocno odbija się na przychodach ze sprzedaży płyt DVD i abonamentów wideo na żądanie.

Analiza nr 4

Chociaż firmie Walt Disney udaje się utrzymać pozycję wśród liderów w swojej branży, musi ona jednak stawiać czoła coraz silniejszej i agresywniejszej konkurencji w sektorze rozrywki.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Walt Disney!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Walt Disney

Grupa Walt Disney jest amerykańską grupą medialno-rozrywkową prowadzącą różne rodzaje działalności, które można podzielić na różne kategorie pod względem generowanych obrotów:

  • Prowadzenie kanałów telewizyjnych i radiowych generuje 41,2% przychodów grupy z kanałów Telewizja ABC, ESPN Radio Network, Radio Disney, Disney Channel Toon Disney, Jetix Channels i SOAPnet. Dotyczy to również produkcji i dystrybucji programów telewizyjnych, produkcji gier wideo oraz użytkowania stron internetowych.
  • Działalność obiektów rekreacyjnych generuje 34,1% obrotów grupy z co najmniej 11 parków rozrywki i 22 hoteli zlokalizowanych prawie na całym świecie. Grupa Disney prowadzi również działalność w zakresie sprzedaży rejsów wycieczkowych, organizacji podróży oraz projektowania i budowy parków rozrywki i nieruchomości.
  • Działalność studiów animacji i produkcji artystycznej stanowi 16,8% obrotów.
  • Sprzedaż produktów pochodnych, takich jak zabawki, oprogramowanie do gier, filmy i inne generuje 7,9% obrotów grupy.

Obecnie grupa Walt Disney działa na całym świecie i zatrudnia ponad 200.000 osób.

Kurs akcji Walt Disney- analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Walt Disney!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa Walt Disney jest obecnie światowym liderem w sektorze rozrywki. Mimo iż prowadzi działalność w bardzo specyficznym sektorze, ma jednak kilku konkurentów w postaci innych dużych grup wyspecjalizowanych w tym sektorze lub spoza niego. Przedstawiamy więc szczegółowe informacje o głównych konkurentach grupy Walt Disney.

Time Warner

Na tę chwilę najpoważniejszy konkurent Walta Disneya, mimo iż jego średni roczny obrót wynosi około połowy obrotu grupy Walt Disney. Do poważnych konkurentów zaliczyć można również 21 Century Fox, która jest firmą medialną o szerszym zakresie działalności.

Vivendi

Na liście głównych konkurentów grupy Walt Disney znajduje się również francuska grupa Vivendi, która ma co prawda pięć razy mniejsze obroty, ale szybko rozwija swoją działalność w tym segmencie rozrywki.


Sojusze strategiczne

Na zakończenie tego artykułu przedstawiamy głównych obecnych partnerów grupy Walt Disney na świecie.

TF1

W 2014 roku francuska grupa TF1 podpisała umowę partnerską z grupą Walt Disney France w zakresie praw do kolejnych produkcji studia Marvel i filmów sagi o Gwiezdnych Wojnach.

Nintendo

W 2015 roku ważne partnerstwo z grupą Walt Disney, mające na celu rozwój gier wideo i filmów wokół emblematycznych postaci z obu podmiotów, takich jak Mario czy Mickey, podpisała firma produkująca gry wideo Nintendo.

Netflix

W 2017 roku grupa Walt Disney podpisała strategiczny sojusz z grupą Netflix, umożliwiający jej oferowanie swoim abonentom filmów wyprodukowanych przez grupę, w tym słynnych filmów Disney, Pixar, Marvel i Lucasfilm.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Walt Disney!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Walt Disney jako instrumentu giełdowego

Jednym z największych atutów grupy Walt Disney jest oczywiście szeroki zasięg sieci kablowych. Firma stoi na czele sieci kablowej, która obejmuje bardzo szeroki obszar i prowadzi m.in. kanały ABC, Disney Channel Worldwide i ESPN, a także firmę zajmującą się rozrywką sportową, która nadaje programy w co najmniej 60 różnych krajach na całym świecie. Łącznie Walt Disney prowadzi ponad 100 kanałów telewizyjnych w 34 różnych językach w 163 krajach na całym świecie. Obsługuje około 123 milionów abonentów na całym świecie. Dzięki tej rozbudowanej sieci i wpływom grupa Walt Disney ma realną przewagę nad konkurencją. Marża generowana przez bardzo dużą liczbę abonentów jest odpowiednia i umożliwia grupie uzyskiwanie wysokich rocznych przychodów. Oczywiście poza przychodami z abonamentów grupa generuje również przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej.

Grupa Walt Disney może również czerpać korzyści z posiadania kontroli nad silnymi markami, które umożliwiają jej korzystne pozycjonowanie na rynku. Grupa stoi na czele jednych z najlepszych marek medialnych, takich jak Marvel, Pixar, ESPN, Touchstone czy Lucasfilm. Wszystkie te marki łączy to, że są cenione za bardzo wysoką jakość i popularne.

Ponadto, z czysto finansowego punktu widzenia należy podkreślić korzyść wynikająca z zysków i marży osiąganych przez grupę Walt Disney, które od kilku lat wyraźnie rosną. Uspokaja to inwestorów i akcjonariuszy zainteresowanych tym papierem wartościowym.

Wady i słabe strony akcji Walt Disney jako instrumentu giełdowego

Należy podkreślić silną zależność grupy Walt Disney od jednego regionu z geograficznego punktu widzenia. Istotnie, pomimo wysiłków podejmowanych przez grupę na rzecz rozwoju działalności w wielu krajach na świecie, grupa nadal osiąga największe zyski na rynku Ameryki Północnej. Ten obszar geograficzny obejmujący głównie Stany Zjednoczone i w mniejszym stopniu Kanadę, generuje prawie 77% przychodów spółki. Oczywiście taka silna zależność geograficzna powoduje pewną ekspozycję na ryzyko ekonomiczne tego obszaru oraz na różne zmiany regulacyjne, które mogą zaszkodzić rentowności grupy Walt Disney w przyszłości.

Słabą stroną grupy Walt Disney są nieskapitalizowane zobowiązania emerytalne. O ile duże kwoty są rejestrowane jako roczne zyski netto, należy również uwzględnić związane z nimi zobowiązania netto, które obecnie wynoszą prawie 3 mld dolarów niezapłaconych emerytur. Spłata tego zadłużenia może zatem niebezpiecznie obniżyć poziom rentowności grupy.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są ważne daty w historii twórczości grupy Walt Disney?

Jeśli interesujesz się historią grupy Walt Disney, powinieneś poznać kilka kluczowych dat, które przedstawiamy poniżej. W 1923 roku utworzona została spółka Disney Brothers Studios. Kilka lat później, w 1929 roku, spółka zmieniła nazwę na Walt Disney Productions. W lutym 1986 roku grupa przyjęła nazwę, pod którą działa obecnie, The Walt Disney Company.

Najważniejsze przejęcia dokonane przez grupę Walt Disney:

Grupa Walt Disney dokonała kilku dużych przejęć w swojej historii, w tym w szczególności Miramax Films w 1993 r. za 80 mln USD, Capital Cities w 1996 r. za 19 mld USD, w 2001 r. Fox Family WorldWide i Saban Entertainment za 5,3 mld USD, Pixar w 2006 r. za 7,4 mld USD, Marvel w 2009 r. za 4,3 mld USD, LucasFilm w 2012 r. za 4,05 mld USD oraz miała przejąć 21 Century Fox w 2017 r. za 4,05 mld USD, jednak transakcja ta nie zostanie sfinalizowana.

Jaki jest roczny obrót grupy Walt Disney?

Od wielu lat obroty opublikowane przez grupę Walt Disney rosną, co spowodowało wzrost kursu jej akcji na giełdzie. Ostatni bilans za rok obrotowy 2019 nie stanowi odstępstwa od tej zasady wykazując obrót w wysokości 69,6 mld USD. Zysk netto grupy również wykazał wzrost i wyniósł 14,8 mld USD.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Walt Disney!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500