Kupno/sprzedaż akcji Vinci

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Przyjrzymy się uważnie podpisywaniu kontraktów przez Vinci na rynkach wschodzących, które stanowią główne źródło dochodów, i na których popyt na infrastrukturę gwałtownie rośnie w ostatnich latach.

Wskazówka nr 2

Będziemy również monitorować zmianę pozycji grupy w segmencie energetycznym, co może w mniejszym lub większym stopniu zwiększyć jej źródła dochodów. Dotyczy to w szczególności sektora zielonej energii.

Wskazówka nr 3

Należy również uważnie monitorować podpisywanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym Vinci, w najbliższych miesiącach lub latach, jak również bieżące partnerstwa tego typu.

Wskazówka nr 4

Oczywiście na kurs tych akcji i na działalność Vinci będzie miała również wpływ cena surowców, więc musisz uważnie obserwować ten rynek.

Wskazówka nr 5

Należy również ściśle monitorować konkurencję z krajów azjatyckich w sektorze budowlanym, jak również konkurencję ze strony dużych grup, zwłaszcza europejskich.

Wskazówka nr 6

Trzeba również monitorować rozwój inwestycji władz lokalnych w zakresie realizacji robót publicznych, co będzie miało wpływ na rentowność spółki.

Handluj akcjami Vinci!
80,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Niektóre firmy francuskie cieszą się dużą popularnością w kraju, ale także dużym uznaniem na całym świecie dzięki swoim sukcesom i ogromnym zyskom, które generują. Tak jest w przypadku Vinci, która jest również jedną z największych grup francuskich notowanych na giełdzie. Aby dowiedzieć się, jak spekulować i kupować akcje Vinci na żywo za pośrednictwem brokerów, przeczytaj poniższe informacje.  

 

Prezentacja ogólna spółki Vinci:

Francuska grupa Vinci jest światowym liderem w sektorze usług budowlanych, koncesji i usług powiązanych. Jednak obroty osiąga głównie z projektowania i wykonywania robót budowlanych w zakresie budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej oraz hydrauliki razem z Vinci Construction. Działalność ta stanowi 32,3% obrotów grupy.

Kolejnymi źródłami jej przychodów są projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej, budowa, renowacja i utrzymanie infrastruktury transportowej, które generują 28,6% obrotów we współpracy z Vinci Energie. Delegowane zarządzanie infrastrukturą generuje 16,4% obrotów. Pozostałe 2,5% obrotów pochodzi z działalności deweloperskiej.

Vinci osiąga ponad 59,6% swoich obrotów we Francji, ale generuje również przychody w całej Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej i w niektórych innych krajach.

 

Poznaj konkurencję akcji Vinci:

Francuska grupa Vinci prowadzi dość szczególną działalność w sektorze budownictwa i inżynierii deweloperskiej. W tym zakresie ma niewielu konkurentów. Jednakże, biorąc pod uwagę niewielki rozmiar rynku w tym sektorze, ci bezpośredni konkurenci stanowią realne zagrożenie i są oni również częścią dużych spółek notowanych na giełdzie. Mniejsze firmy z tego sektora nie są bezpośrednimi konkurentami Vinci, ponieważ projekty, które realizuje, są duże i wymagają szczególnych zasobów i wiedzy. Proponujemy zatem przedstawienie tych konkurentów. Konieczne jest monitorowanie działalności dwóch głównych grup, które są bezpośrednimi i głównymi konkurentami grupy Vinci, a w szczególności ich reakcji na przetargi publiczne na tym rynku. Bowiem wzrost kursu akcji jednej z tych trzech grup często prowadzi do spadku kursu akcji dwóch pozostałych i odwrotnie, ze względu na zjawisko konkurencji.

 

Sojusze strategiczne zawarte przez Grupę Vinci:

Poprzez swoje różne spółki zależne grupa Vinci rozwinęła z czasem różne partnerstwa z firmami francuskimi i międzynarodowymi w celu utrzymania swojej pozycji wśród liderów w tym sektorze działalności.

 

Wprowadzenie na giełdę i notowanie akcji Vinci:

Spójrzmy teraz na historię cen akcji Vinci, aby lepiej zrozumieć zmienność tych akcji i jej możliwości w obrocie giełdowym. Należy przede wszystkim zauważyć, że kurs tej akcji jest notowany w segmencie A paryskiej giełdy Euronext i wchodzi w skład obliczeń indeksu giełdowego Euronext 100.

W ciągu ostatnich kilku lat kurs akcji Vinci osiągnął szczytowy poziom 61,70 EUR w maju 2007 r., po czym w październiku 2008 r. spadł do 24,02 EUR. Następnie nastąpiła ogólna faza wzrostu, którą przerwały dwa nieznaczne dołki, w czerwcu 2010 r. – 35,61 EUR i w październiku 2007 r. – 42,08 EUR.

Na początku 2015 r. kurs akcji Vinci ustabilizował się na poziomie około 55 EUR, podążając bardzo pozytywnym i obiecującym trendem w skali światowej. Dzięki temu w grudniu 2017 r. cena akcji przekroczyła próg 87 EUR.

Następnie rok później nastąpiła nieznaczna korekta, tym razem do 71 EUR w grudniu 2018 r. Od początku 2019 r. kurs tej akcji ponownie podąża trendem wzrostowym.

 

Korzyści i zalety akcji Vinci jako instrumentu giełdowego:

Pierwszym atutem spółki Vinci jest oczywiście jej pozycja na rynku międzynarodowym. Przypomnijmy, że istotnie grupa ta jest obecnie od kilku lat jest światowym liderem w sektorze budowlanym. Wyróżnia się w szczególności w segmencie koncesji dla autostrad i lotnisk. Należy również zauważyć, że firma Vinci ma bardzo silną pozycję poza Francją, generując ponad 41% obrotów za granicą, co zdarza się stosunkowo rzadko we francuskich spółkach.

Korzystna dla Vinci jest jej uspokajająca, długoterminowa strategia, podkreślająca komplementarny charakter jej działalności. Jej działalność koncesyjna jest wysoce komplementarna z działalnością spółek zależnych Vinci Autoroutes i Vinci Aéroports, które razem generują ponad 18% obrotów firmy, oraz w zakresie działalności kontraktowej ze spółkami zależnymi Vinci Energies, Eurovia i Vinci Construction, które generują pozostałe 82% całkowitych obrotów spółki.

Ponadto, inwestorzy i akcjonariusze mogą stosunkowo łatwo monitorować przyszłe wyniki spółki Vinci. Spółka wydaje bowiem najczęściej komunikat o portfelu zamówień na najbliższy rok, co umożliwia sporządzenie poprawnych i precyzyjnych prognoz zmian obrotów i zysków.

Grupa Vinci wykazuje również bardzo interesującą zdolność do wzrostu i rozwoju. Spółka dokonuje bowiem często przejęć, zwłaszcza koncesji lotniskowych, które umożliwiają jej zwiększenie udziału w rynku w sektorze, o którym wiadomo, że generuje wysokie marże. Dzięki tej przemyślanej strategii przejęć Vinci jest dziś piątą co do wielkości międzynarodową firmą w tym sektorze obsługując ponad 100 milionów pasażerów rocznie za pośrednictwem swojej spółki zależnej Vinci Airport.

W najbliższych latach Vinci powinna również skorzystać z przedłużenia francuskich umów koncesyjnych na autostrady. Inwestorzy docenili bowiem fakt, że mimo negatywnych oczekiwań spółka była w stanie wynegocjować korzystne warunki finansowe przedłużenia tych umów.

Vinci wygrała również przetarg na projekt Grand Paris, który rozpocznie się niebawem i który powinien umożliwić spółce osiągnięcie znacznych zysków we Francji w najbliższych latach. Zapewnia to dodatkową widoczność dla inwestorów.

Ponadto, w trudnym dla europejskich przedsiębiorstw kontekście gospodarczym, Vinci zdołała znacznie zmniejszyć swoje zadłużenie. W 2016 r. uzyskała dzięki temu notę A od agencji ratingowych i oferuje inwestorom wysoką stopę zwrotu.

 

Jakie są wady i słabe strony akcji Vinci jako instrumentu giełdowego?

Oczywiście, jak każdy instrument giełdowy, akcje Vinci mają nie tylko zalety, lecz także wady, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem spekulowania online. Oto główne słabe strony tej akcji:

Podsumowując, zalety akcji Vinci przewyższają jednak jej nieliczne wady i dlatego interesujące jest inwestowanie w ten instrument za pomocą kontraktów CFD online.

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest głównym akcjonariuszem grupy Vinci?

Obecnie największym akcjonariuszem Vinci są pracownicze fundusze oszczędnościowe grupy Vinci, które skupiają ponad 120 000 pracowników i byłych pracowników grupy. Te pracownicze fundusze oszczędnościowe stanowią bowiem obecnie 9% kapitału grupy pod względem posiadanych akcji, co czyni je łącznie największym akcjonariuszem pod względem udziału w tej spółce. Pozostałych akcjonariuszy można znaleźć na stronie internetowej grupy.

Jaką politykę dywidendową stosuje Grupa Vinci?

Akcję Vinci są bardzo korzystne pod kątem polityki dywidendowej grupy. W istocie, polityka ta jest szczególnie atrakcyjna i stała i polega na wypłacie akcjonariuszom 50% skonsolidowanego zysku netto. Ta korzystna polityka jest stosowana od 2006 r. – od momentu przejęcia ASF przez grupę.

W jaki sposób kurs akcji Vinci zmieniał się w przeszłości?

Warto wiedzieć, jak zmieniał się kurs akcji Vinci, czyli jej wydajność, w ciągu ostatnich miesięcy lub ostatniego roku. W ciągu ostatniego roku akcje tej grupy straciły 28,12% swojej wartości. Rekordowy szczyt wynosił 107,35 euro, a najniższy dołek 54,76 euro. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w kwietniu 2020 roku kurs akcji Vinci spadł o 34,40%.

Skuteczne inwestowanie w akcje Vinci:

Akcje Vinci są obecnie jedną z najciekawszych akcji, zwłaszcza jeśli chcesz handlować nimi online za pośrednictwem platformy transakcyjnej. Zacznij od otwarcia rachunku inwestycyjnego i otwarcia pozycji długiej lub krótkiej na tym papierze wartościowym.

Handluj akcjami Vinci!
80,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.