Kurs akcji Uber - analiza ceny na gieldzie

Analiza nr 1

W kontekście możliwości rozwoju grupy, rozwiązania ułatwiające rekrutację kierowców na potrzeby świadczenia usług, a tym samym wzrost liczby kierowców, mogłyby poprawić jakość usług Ubera, skracając czas oczekiwania użytkowników i zwiększając popularność i rentowność w perspektywie długoterminowej.

Analiza nr 2

Ponadto międzynarodowa ekspansja grupy Uber, zwłaszcza na niektórych rynkach, na których przejazdy taksówkami są bardzo drogie, np. w Indiach, stanowi dobrą okazję do rozwoju.

Analiza nr 3

Uber mógłby również szybko stworzyć nowe wyjątkowe usługi, takie jak transport szkolny, przewóz pacjentów do szpitala, czy przewóz zwierząt domowych do weterynarza, co zapewniłoby mu dodatkowe źródła dochodu.

Analiza nr 4

W odniesieniu do zagrożeń dla rozwoju firmy Uber, źródłem problemów w niektórych krajach może być rosnący gniew tradycyjnych firm taksówkarskich spowodowany rzekomą nieuczciwą konkurencją cenową Ubera lub krótszym czasem oczekiwania.

Analiza nr 5

Kierowcy Ubera mogą również wyrażać niezadowolenie z obniżonych marż zysku dla ich działalności, co spowoduje negatywną reklamę dla grupy i może zniechęcić przyszłych kierowców zastanawiających się nad przystąpieniem do systemu.

Analiza nr 6

Rozwojowi firmy mogą również zaszkodzić zmiany w przepisach dotyczące zakazu działalności firmy Uber w niektórych krajach.

Analiza nr 7

Wreszcie, jak podkreślono powyżej, wadą tej grupy jest rosnąca konkurencja, której Uber stawia czoło, a która może doprowadzić do obniżenia cen, co przyczyni się do dalszej utraty kierowców.

--- Reklama ---
Handluj akcjami grupy Uber!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Zamierzasz w najbliższym czasie handlować online akcjami spółki Uber za pomocą CFD dostępnych na Twojej platformie transakcyjnej? Jeśli tak, przeczytaj na tej stronie wszystkie informacje potrzebne do wdrożenia strategii inwestycyjnej. Przedstawimy ogólne dane dotyczące notowania tego papieru wartościowego, jak również inne przydatne informacje dotyczące tej firmy, takie jak rodzaj działalności, partnerstwa oraz konkurenci. Na koniec podamy kilka prostych wskazówek dotyczących przeprowadzenia analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego.  

 

Ogólna prezentacja spółki Uber:

Zacznijmy ten artykuł na temat akcji spółki Uber od przypomnienia dokładnej działalności tej firmy, aby pomóc Ci lepiej zidentyfikować i zrozumieć problemy tego sektora działalności oraz przeprowadzać lepsze analizy.

Grupa Uber, wcześniej znana jako UberCab, jest firmą technologiczną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, której głównym przedmiotem działalności jest rozwój i obsługa aplikacji mobilnych umożliwiających kontakt użytkowników z kierowcami realizującymi transport.

Aplikacje, których właścicielem i operatorem jest Uber, są sprzedawane na całym świecie i są używane w wielu krajach.

Jedną ze szczególnych cech tej grupy jest opracowanie przez nią systemu oferującego regularną sprzedaż usług w taki sam sposób jak usługi okazjonalne, co wywołało wiele kontrowersji.

Różne rodzaje usług oferowanych przez firmę Uber:

Ostatnio Uber jeszcze bardziej zdywersyfikował swoje usługi proponując usługę dostarczania posiłków do domu za pośrednictwem Uber Eats.

 

Poznaj konkurencję akcji grupy Uber:

Znajomość głównych konkurentów grupy Uber z pewnością pomoże w analizie jej potencjału wzrostu, ponieważ o ile grupa była pionierem w swojej dziedzinie, wiele innych firm szybko wskoczyło na ten nowy rynek i prowadzi bezlitosną walkę o konkurencyjność.

 

Sojusze strategiczne zawarte przez grupę Uber:

Aby zwiększyć swoją widoczność i obecność na świecie grupa Uber nawiązała liczne partnerstwa z innymi dużymi firmami. Ogłoszenie o nawiązaniu partnerstwa ma często bezpośredni wpływ na cenę tej akcji, dlatego warto je ściśle monitorować. Oto trzy konkretne przykłady ostatnich partnerstw, które pomogą zrozumieć ich wagę.

 

Wprowadzenie na giełdę i notowanie akcji grupy Uber:

Od momentu wprowadzenia na giełdę kurs akcji grupy Uber zmieniał się nieznacznie. Początkowo, jak widać na wykresach, od maja do czerwca 2019 roku kurs akcji grupy Uber zmieniał się gwałtownie podążając trendem charakteryzującym się kilkoma próbami korekty, ale utrzymywał się powyżej 36 dolarów. Jednak do początku października, pomimo byczego szczytu w sierpniu tego roku, akcje podążały głównie trendem zniżkowym, osiągając w październiku 2019 roku najniższy jak dotąd historyczny kurs 28,86 dolarów.

 

Dane giełdowe

 

Korzyści i mocne strony akcji grupy Uber jako instrumentu giełdowego:

Po pierwsze, rozwiązanie wdrożone przez grupę Uber ma bardzo ciekawy zmienny charakter. Zmienność oferowanych usług powinna rzeczywiście umożliwić Uberowi maksymalizację skuteczności jego międzynarodowej ekspansji. Usługi taksówkarskie są wszechobecne w każdym kraju na świecie, a zatem zapotrzebowanie na nie jest rzeczywiste, co umożliwia Uberowi skuteczne reagowanie poprzez łatwe dostosowanie oferty do specyficznych warunków i ograniczeń każdego kraju.

Korzyścią dla grupy Uber są również udogodnienia w zakresie zarządzania personelem, tj. kierowcami, ponieważ może wybierać wykwalifikowanych kierowców i nie ma takich ograniczeń jak inne firmy. Należy pamiętać, że system Ubera opiera się na samozatrudnionych bez umowy o pracę, co dodatkowo ogranicza koszty pracy. Podobnie koszty operacyjne grupy są również bardzo niskie przy braku pewnych potrzeb, ponieważ kontakt między kierowcami a klientami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Kolejną niezaprzeczalną zaletę grupy Uber znajdujemy w jej modelu biznesowym, który umożliwia oferowanie użytkownikom prostej i przejrzystej usługi. Przede wszystkim znają oni z góry cenę przejazdu i mogą zamówić pojazd o dowolnej godzinie.

Kolejnym atutem, który należy wziąć pod uwagę, jest wycena tej firmy. Inwestorzy zainwestowali znaczne kwoty w to przedsiębiorstwo, co daje mu szansę na lepszy rozwój i rozszerzenie działalności na całym świecie poprzez inwestycje m.in. w badania i innowacje.

Kolejną mocną stronu modelu biznesowego grupy Uber jest polityka wyścigu niskich cen w porównaniu z ofertami tradycyjnych taksówek, która umożliwia łatwe pozyskiwanie nowych klientów.

Na końcu warto również uwzględnić bardzo dobrze przemyślaną strategię dywersyfikacji działalności grupy. Po utworzeniu Uber Eats w sektorze dostaw posiłków do domu grupa prawdopodobnie wkrótce stworzy inne usługi tego rodzaju, opierając się na swoim know-how i skutecznym modelu biznesowym.

 

Wady i słabe strony akcji grupy Uber jako instrumentu giełdowego:

Po pierwsze, niepewność inwestorów budzą kwestie etyczne związane z relacjami grupy Uber z kierowcami. Niestety ten model biznesowy oparty na zatrudnianiu osób pracujących na własny rachunek zamiast pracowników na umowę o pracę był w ostatnich latach przedmiotem wielu dyskusji i chociaż Uber podjął rzeczywiste wysiłki w tym kierunku możliwe jest, że nowe ruchy społeczne zakłócą działalność grupy w nadchodzących latach.

Ponadto, nie istnieje żadna rzeczywista więź ani program lojalnościowy pomiędzy Uberem a jego klientami będącymi pasażerami, co może doprowadzić do ich odejścia do potencjalnego konkurenta, zwłaszcza do konkurentów oferujących niższe ceny lub usługi wyższej jakości.

Przepisy prawa i regulacje na rynkach, na których grupa Uber prowadzi działalność, mogą utrudniać rozwój grupy ze względu na nakładane przez nie ograniczenia. Przepisy różnią się w każdym kraju a grupa Uber musi się do nich jak najlepiej dostosować.

Należy również uwzględnić pojawienie się na rynku nowych konkurentów Ubera, który nie posiada już monopolu w tym sektorze działalności. Rynek ten ma niskie bariery wejścia na niego, co ułatwia wejście nowym graczom i oczywiście ogranicza możliwości rozwoju grupy Uber.

Ponadto, pomimo działań mających na celu uproszczenie tego problemu, takich jak partnerstwo z bankiem BNP Paribas, o którym pisaliśmy powyżej, fakt, że kierowcy Ubera muszą sami sfinansować zakup pojazdu może okazać się dużą przeszkodą dla znacznego rozwoju tej działalności.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są poszczególni akcjonariusze Grupy Uber?

Obecnie akcjonariuszami grupy Uber są: SB Investment Advisers – 26,1%, Benchmark Capital Management – 8,83%, Public Investment Fund – 8,57%, Travis Kalanick – 5,78%, Expa Capital – 4,80%, TPG Group Holdings – 4,29%, GV Management – 4,18%, Golman Sachs Asset Management – 3,51%, Dragoneer Investment Group – 2,50% i Lowercase Capital – 2,47%.

Kiedy grupa Uber weszła na giełdę?

Grupa Uber została częściowo wprowadzona na giełdę w maju 2019 roku. Dzięki temu udało jej się zebrać 8,1 miliarda dolarów przy całkowitej kapitalizacji wynoszącej 82 miliardy dolarów. Był to jeden z dziesięciu największych debiutów na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, chociaż wycena była niższa od ogłoszonych danych liczbowych i zakładała ponad 90 miliardów dolarów.

W jaki sposób Uber optymalizuje swój model podatkowy?

Dziennikarze ujawnili ostatnio praktyki optymalizacji podatkowej grupy Uber wskazując, że spółka korzysta ze złożonych rozwiązań finansowych na szczeblu międzynarodowym, w szczególności za pośrednictwem Holandii. Rozwiązania te mają na celu w szczególności obniżenie kwoty podatków płaconych przez spółkę Uber i są zgodne z przepisami podatkowymi różnych krajów, w których grupa prowadzi działalność. Rozwiązania te są więc całkowicie legalne.

--- Reklama ---
Handluj akcjami grupy Uber!
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.