Analiza nr 1

Należy uważnie obserwować rozwój usług mikrofinansowania. Santander rozwija takie usługi, oferując klientom o niskich dochodach możliwość uzyskania odpowiedniego finansowania.

Analiza nr 2

Oczywiście warto śledzić wszystkie transakcje wykupu i transakcje joint venture realizowane przez Santander. Dotyczy to w szczególności przejęć przedsiębiorstw mających siedzibę za granicą, które mogą oznaczać zamiar ekspansji geograficznej firmy.

Analiza nr 3

Również w tym przypadku należy wziąć pod uwagę zagrożenia, jakie może stwarzać polityka gospodarcza każdego z tych krajów, która czasami może być niezwykle rygorystyczna i wymagająca, przez co może wpływać na rzeczywistą rentowność tych transakcji.

Analiza nr 4

Działalność bankowa jest również ściśle powiązana ze światowym wzrostem gospodarczym, który dotyczy w szczególności takich banków jak Santander.

Analiza nr 5

Sektor bankowy jest również jednym z najbardziej konkurencyjnych. Dlatego niezbędne jest włączenie do analiz fundamentalnych pełnego badania konkurencji z głównymi przeciwnikami, wymienionymi powyżej, oraz ich wyników, a także zmian udziałów w rynku każdego z nich.

Analiza nr 6

Warto także monitorować zmiany stóp procentowych w strefie euro, które są jednym z głównych zagrożeń zarówno dla przemysłu, jak i dla sektora bankowego. Dlatego też należy uważnie śledzić ważne ogłoszenia i publikacje EBC, które znajdują się w kalendarzu ekonomicznym brokera internetowego.

--- Reklama ---
Handluj akcjami Santander!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Ogólna prezentacja spółki Santander:

Grupa Santander, inaczej Banco Santander, jest liderem w sektorze bankowym w Hiszpanii. Jej działalność dzieli się na trzy główne obszary: bankowość komercyjną i detaliczną oraz usługi, bankowość inwestycyjną, finansowanie i bankowość rynkową, oraz zarządzanie aktywami i bankowość prywatną.

Grupa generuje większość dochodów w Wielkiej Brytanii, ale także w Europie kontynentalnej, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Obecnie zarządza ponad 660 mld EUR udzielonych kredytów i 600 mld EUR depozytów.

 

Poznaj konkurencję akcji grupy Santander:

Grupa bankowa Banco Santander jest obecnie jednym z liderów bankowości w Hiszpanii. Stara się również zająć miejsce na rynku europejskim, na którym stawia czoło ostrej konkurencji ze strony innych dużych grup. Dowiesz się, kim są główni europejscy konkurenci grupy Santander dzięki rankingowi sporządzonemu w 2016 roku.

Do 15 największych banków europejskich w 2016 r. zaliczają się:

 

Sojusze strategiczne zawarte przez grupę Santander:

Na koniec przedstawiamy podsumowanie głównych partnerstw zawartych przez grupę Santander w ostatnich latach.

 

Korzyści i mocne strony akcji spółki Santander jako instrumentu giełdowego:

Grupa bankowa Santander jest jedną z wiodących firm finansowych na świecie i osiąga solidne wyniki z finansowego punktu widzenia. Istotnie, w ciągu ostatnich lat, a zwłaszcza od 2015 r., byliśmy świadkami interesującego wzrostu obrotów firmy. Firma korzysta również z dobrej pozycji na rynku światowym, ponieważ znalazła się na 23. miejscu na liście największych firm międzynarodowych Forbes Global 2000.

Kolejną mocną stroną banku Santander jest światowa reputacja tej organizacji bankowej. Bank Santander jest znany na całym świecie i cieszy się dość pozytywnym wizerunkiem marki, co jest dość rzadkie w przypadku firm z tego sektora. W ten sposób udaje mu się pozyskać zaufanie inwestorów.

Atutem jest również podział geograficzny działalności grupy. Istotnie, grupa bankowa Santander ma szczególnie dobrze ugruntowaną pozycję w Europie i jest obecna na rynkach portugalskim, niemieckim, polskim i brytyjskim, ale rozwija się również silnie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Jest również jedną z największych grup bankowych w Ameryce Południowej.

Kolejną siłą grupy Santander jest jej zdolność do tworzenia sojuszy z innymi dużymi firmami w swoim sektorze na poziomie międzynarodowym. Partnerami tych silnych i strategicznych sojuszy są firmy znane na całym świecie, takie jak Abu Dhabi Commercial Bank, polski bank Zachodni WBK i Hutch Essar.

Ponadto Santander cieszy się doskonałym wizerunkiem wśród ogółu społeczeństwa, ponieważ oferuje szeroką gamę usług i produktów. Dzięki temu optymalnemu świadczeniu usług, Santander dowodzi, że przywiązuje dużą wagę do dostarczania najwyższej jakości usług i zdrowych relacji zaufania ze swoimi klientami. Jest to jeden z głównych powodów jego sukcesu.

W świetle tych informacji można pomyśleć, że kurs akcji Santander powinien rosnąć w nadchodzących latach. Jednak do tej oceny należy podejść ostrożnie, co przedstawimy poniżej.

 

Wady i słabe strony akcji spółki Santander jako instrumentu giełdowego:

Przede wszystkim, pomimo wzrostu wyników w latach 2015-2016, należy zauważyć, że cele na rok 2017 nie zostały osiągnięte a wzrost działalności tej grupy wykazuje niepokojące dla inwestorów i akcjonariuszy oznaki spowolnienia, które obecnie dotyka giełdę.

Z drugiej strony, grupa Santander jest nadal w dużym stopniu uzależniona od decyzji politycznych podejmowanych przez strefę euro. Grupa ma obecnie swoją siedzibę w Hiszpanii i większość przychodów generuje w Unii Europejskiej. W związku z tym jest pod bezpośrednim wpływem decyzji podejmowanych przez strefę euro oraz decyzji Europejskiego Banku Centralnego.

Szkoda również, że pomimo znacznych wysiłków na rzecz rozwoju międzynarodowego, grupa Santander ma nadal bardzo słabą pozycję na rynkach wschodzących. Jej obecność szczególnie w Azji pozostaje bardzo słaba w porównaniu z obecnością jej głównych konkurentów, dla których ten rynek jest prawdziwym priorytetem. Najlepiej rozwiniętymi bankami w tych obiecujących krajach, takich jak Indie, są obecnie Standard Charttered Bank, Barclays Bank i RBS.

Ponadto, podobnie jak wszystkie inne banki europejskie, grupa Santander odczuwa silnie skutki europejskich ograniczeń i przepisów dotyczących zarządzania finansowego aktywami i dlatego musi w jak największym stopniu zmniejszyć swoje zadłużenie, aby uspokoić akcjonariuszy i ogólnie inwestorów.

--- Reklama ---
Handluj akcjami Santander!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.