Kupno/sprzedaż akcji Saint-Gobain

Wskazówki dla traderów

Wskazówka nr 1

Pośród najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do spółki Saint Gobain, należy zwrócić szczególną uwagę na tworzenie i rozwój nowych produktów przez grupę oraz jej zdolność do ich szybkiego wytwarzania w celu sprostania nowym wymaganiom rynku i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Wskazówka nr 2

Wdrażana przez Grupę strategia pozyskiwania coraz większej liczby międzynarodowych klientów jest również ważnym elementem, który należy monitorować, w szczególności w zakresie tworzenia fabryk na niektórych strategicznych i rozwijających się rynkach. Obejmuje to również zawieranie różnych sojuszy z innymi firmami lub instytucjami.

Wskazówka nr 3

Dywersyfikacja działalności, technologii i produktów Saint Gobain stanowi również interesującą trampolinę dla sprzedaży i jest jednym ze wskaźników, które należy ściśle monitorować.

Wskazówka nr 4

Oczywiście trzeba również uważnie przyglądać się konkurencji w tym sektorze, szczególnie pod kątem wzrostu udziału rynkowego konkurentów azjatyckich, takich jak firmy chińskie.

Wskazówka nr 5

Ponadto, należy oczywiście śledzić różne wyniki finansowe tej grupy czytając jej kwartalne lub roczne sprawozdania.

Handluj akcjami Saint-Gobain!
80,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
W ramach inwestycji giełdowych online możesz być zainteresowany dużymi francuskimi spółkami notowanymi w prestiżowych indeksach, takich jak DAX 30, S&P 500, czy WIG20. Jeśli tak, znasz z pewnością spółkę Saint-Gobain, specjalizującą się w materiałach budowlanych. Jednak zanim zaczniesz spekulować na akcjach tej odnoszącej sukcesy firmy, proponujemy zapoznać się dokładnie z jej działalnością oraz danymi liczbowymi umożliwiającymi skuteczną analizę ich kursu.  

 

Prezentacja ogólna spółki Saint Gobain:

Saint-Gobain jest jednym z liderów produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych na szczeblu międzynarodowym. Jej działalność jest bardzo szeroko rozwinięta w Europie, lecz także w wielu innych krajach i regionach świata.

Większość obrotów spółki generowana jest przez dystrybucję materiałów poprzez dużą sieć dystrybucji. Duże obroty generuje także produkcja materiałów budowlanych, szyb, materiałów o wysokich parametrach i opakowań.

Obecnie działalność Saint-Gobain dzieli się na następujące branże:

Przyjrzyjmy się teraz geograficznemu podziałowi obrotów osiąganych przez firmę Saint-Gobain. Spółka generuje 24,9% obrotów we Francji. 41,7% obrotów generowanych jest w Europie Zachodniej, 12,6% w Ameryce Północnej i 20,8% w krajach wschodzących i Azji.

 

Poznaj konkurencję akcji Saint-Gobain:

Grupa Saint-Gobain jest obecnie międzynarodowym liderem w swojej branży dzięki wdrożonej dawno temu strategii ekonomii skali. Jednakże grupa została również oskarżona o udział w kartelu z niektórymi konkurentami i została za to ukarana grzywną w wysokości 1,38 mld euro. Dziś nie ma już mowy o porozumieniach z konkurentami i dlatego grupa Saint-Gobain musi stawić czoła kilku przedsiębiorstwom, które próbują przejąć jej udział w rynku. Dowiedz się, jakie firmy zagrażają Saint-Gobain, abyś mógł wziąć pod uwagę wiadomości o nich wykonując analizę fundamentalną tych akcji.

 

Sojusze strategiczne zawarte przez Grupę Saint-Gobain:

Saint-Gobain wydaje dużo pieniędzy na badania i innowacje, dlatego też musi tworzyć strategiczne sojusze i partnerstwa z innymi firmami w celu obniżenia kosztów produkcji i wydatków. Partnerami Saint-Gobain jest obecnie kilka dużych firm francuskich.

 

Wprowadzenie na giełdę i notowanie akcji Saint-Gobain:

Mimo że w ostatnich latach obroty spółki Saint-Gobain wykazują pewną stabilność, to jednak traderzy, którzy chcą ją włączyć w skład swojego portfela mogą również spekulować krótkoterminowo.

Istotnie wahania cen odnotowywane w krótkich okresach czasu najczęściej pozwalają na osiągnięcie wygodnych zysków, czyniąc z tych akcji dobry instrument inwestycyjny.

 

Dane giełdowe

Bardzo ważna jest oczywiście znajomość różnych wydarzeń gospodarczych i giełdowych, które wpłynęły na zmianę kursu akcji Saint-Gobain i jej spółki emisyjnej. Istotna jest jednak również znajomość bardziej ogólnych danych na temat notowania tego papieru wartościowego. Dlatego zdecydowaliśmy się wymienić tutaj kilka istotnych danych, które należy uwzględnić w ogólnym zrozumieniu tej akcji i jej możliwości.

 

Historia

Analizując wydarzenia gospodarcze i finansowe, które naznaczyły historię spółki Saint-Gobain w ostatnich latach, możemy lepiej zrozumieć zmiany trendów cen jej akcji na giełdach papierów wartościowych. Aby umożliwić wykorzystanie tych danych poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń:

 

Zalety akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego:

Jedną z największych zalet spółki Saint-Gobain jest obecnie jej pozycja lidera w sektorze budownictwa mieszkalnego. Grupa, która powstała w 1665 roku, wykorzystuje długie doświadczenie, które pozwoliło jej zdywersyfikować działalność z biegiem lat.

Grupa Saint-Gobain wykorzystuje obecnie również ogromne wyzwania klimatyczne, które szczególnie dotykają sektor budowlany i wymagają reorganizacji rynku pod względem energooszczędnych mieszkań. Saint-Gobain ma szczególnie dobrą pozycję na rynku w tym segmencie dzięki nieustannym innowacjom w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Ten szczególny sektor stanowi ponad 32% obrotów firmy, z czego większość zarabia we Francji.

Chociaż Saint-Gobain jest obecnie liderem w swoim sektorze działalności we Francji, ma również doskonałą pozycję na rynku międzynarodowym. Od kilku lat jej udział w rynku zagranicznym stale rośnie. Firma prowadzi 26% swojej działalności na rynku francuskim, 43% w pozostałej części Europy zachodniej, a 15% w popularnych krajach wschodzących i Ameryce Północnej. Ponadto, internacjonalizacja działalności grupy przyspieszyła od 2016 roku.

W odniesieniu do możliwości stojących przed Saint-Gobain w najbliższej przyszłości, warto zauważyć, że grupa wdrożyła strategię opartą przede wszystkim na priorytetowym skupieniu się na produktach i rozwiązaniach oferujących znaczącą wartość dodaną.

Warto również podkreślić determinację Saint-Gobain w utrzymaniu lokalnych jednostek dystrybucyjnych, co daje jej rzeczywistą przewagę konkurencyjną nad konkurentami spoza Europy. Istotnie Saint-Gobain pozostaje bardzo konkurencyjna na rynku eksportowym dzięki ostatniemu spadkowi kursu euro w stosunku do dolara, co ułatwia sprzedaż, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto większość inwestorów również uspakaja fakt, że Saint-Gobain zdołała odzyskać dobrą kondycję finansową, która umożliwia jej ponowny wykup akcji.

Podsumowując, akcje Saint-Gobain mają wiele zalet dla inwestorów szukających solidnych papierów wartościowych, na których można spekulować. Mocne strony tej firmy z jej wieloletnim doświadczeniem nie wymagają już przedstawiania, a możliwości na przyszłość są realne, co daje nadzieję na dość optymistyczną perspektywę na kolejne miesiące i lata.

 

Jakie są wady akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego?

Główną wadą spółki Saint-Gobain jest cykliczny charakter jej działalności. Z uwag na fakt, że zdecydowana większość sprzedaży grupy związana jest z rynkiem budowlanym, perspektywy rozwoju są ściśle powiązane z perspektywami sektora nieruchomości, który wiemy, że jest szczególnie niestabilny.

Na kurs akcji Saint-Gobain mogą mieć również wpływ ostatnie wydarzenia, ponieważ przejęcie Sika przez grupę obecnie się opóźnia. Przypomnijmy, że w 2015 r. Saint-Gobain kupiła 16,1% kapitału tej firmy od rodzinnego holdingu i 52,4% praw głosu. Sprzeciw niektórych dyrektorów grupy szwajcarskiej w roku 2016 spowodował utratę cennego czasu, czego konsekwencje ponosi nadal.

Obecny okres nie sprzyja również znacznemu wzrostowi działalności spółki Saint-Gobain. Wyniki we Francji za rok 2016 rozczarowały bowiem inwestorów spadkiem sprzedaży we Francji, która nadal stanowi prawie 25% sprzedaży firmy. Wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych również wykazują spadek, choć mniejszy, a straty te niestety nie są równoważone przez wyniki w pozostałej części świata, które są stabilne. Zresztą już ostrzeżenie o wynikach wydane pod koniec 2015 r. bardzo zaniepokoiło inwestorów i spowodowało stratę kilku punktów przez akcje Saint-Gobain na giełdzie.

Pomimo tych kilku wad i ryzyka, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii, Saint-Gobain wydaje się mieć niezbędną zdolność do szybkiego powrotu na szczyt. Warto jeszcze sprawdzić, czy czynniki, od których zależy cena jej akcji, będą miały korzystny wpływ w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Gdzie i w jaki sposób spekulować na kursie akcji Saint-Gobain?

Obecnie można spekulować na kursie akcji Saint-Gobain bezpośrednio – wystarczy zarejestrować się u autoryzowanego brokera i w zależności od wyników analizy otworzyć pozycję długą lub krótką.

Handluj akcjami Saint-Gobain!
80,5% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.