SAINT-GOBAIN

Kurs akcji Saint-Gobain - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W ramach inwestycji giełdowych online możesz być zainteresowany dużymi francuskimi spółkami notowanymi w prestiżowych indeksach, takich jak DAX 30, S&P 500, czy WIG20. Jeśli tak, znasz z pewnością spółkę Saint-Gobain, specjalizującą się w materiałach budowlanych. Jednak zanim zaczniesz spekulować na akcjach tej odnoszącej sukcesy firmy, proponujemy zapoznać się dokładnie z jej działalnością oraz danymi liczbowymi umożliwiającymi skuteczną analizę ich kursu.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Pośród najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do spółki Saint Gobain, należy zwrócić szczególną uwagę na tworzenie i rozwój nowych produktów przez grupę oraz jej zdolność do ich szybkiego wytwarzania w celu sprostania nowym wymaganiom rynku i wyróżnienia się na tle konkurencji.

Analiza nr 2

Wdrażana przez Grupę strategia pozyskiwania coraz większej liczby międzynarodowych klientów jest również ważnym elementem, który należy monitorować, w szczególności w zakresie tworzenia fabryk na niektórych strategicznych i rozwijających się rynkach. Obejmuje to również zawieranie różnych sojuszy z innymi firmami lub instytucjami.

Analiza nr 3

Dywersyfikacja działalności, technologii i produktów Saint Gobain stanowi również interesującą trampolinę dla sprzedaży i jest jednym ze wskaźników, które należy ściśle monitorować.

Analiza nr 4

Oczywiście trzeba również uważnie przyglądać się konkurencji w tym sektorze, szczególnie pod kątem wzrostu udziału rynkowego konkurentów azjatyckich, takich jak firmy chińskie.

Analiza nr 5

Ponadto, należy oczywiście śledzić różne wyniki finansowe tej grupy czytając jej kwartalne lub roczne sprawozdania.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Saint-Gobain!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Saint-Gobain

Saint-Gobain jest jednym z liderów produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych na szczeblu międzynarodowym. Jej działalność jest bardzo szeroko rozwinięta w Europie, lecz także w wielu innych krajach i regionach świata.

Większość obrotów spółki generowana jest przez dystrybucję materiałów poprzez dużą sieć dystrybucji. Duże obroty generuje także produkcja materiałów budowlanych, szyb, materiałów o wysokich parametrach i opakowań.

Obecnie działalność Saint-Gobain dzieli się na następujące branże:

  • Dystrybucja materiałów stanowi 46,4% działalności z ponad 4100 punktami sprzedaży na całym świecie pod markami Point P, Lapeyre, Jewson, Graham, Raab Karcher, Dahl, La plateforme du bâtiment i Orientale.
  • Materiały stanowią 28,6% działalności i obejmują tynki, izolację, zaprawy przemysłowe i rury.
  • Materiały innowacyjne stanowią 24% działalności grupy, z czego 11,6% stanowią materiały o wysokich parametrach, a 13,4% szyby.

Przyjrzyjmy się teraz geograficznemu podziałowi obrotów osiąganych przez firmę Saint-Gobain. Spółka generuje 24,9% obrotów we Francji. 41,7% obrotów generowanych jest w Europie Zachodniej, 12,6% w Ameryce Północnej i 20,8% w krajach wschodzących i Azji.

Kurs akcji Saint-Gobain - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Saint-Gobain!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa Saint-Gobain jest obecnie międzynarodowym liderem w swojej branży dzięki wdrożonej dawno temu strategii ekonomii skali. Jednakże grupa została również oskarżona o udział w kartelu z niektórymi konkurentami i została za to ukarana grzywną w wysokości 1,38 mld euro. Dziś nie ma już mowy o porozumieniach z konkurentami i dlatego grupa Saint-Gobain musi stawić czoła kilku przedsiębiorstwom, które próbują przejąć jej udział w rynku. Dowiedz się, jakie firmy zagrażają Saint-Gobain, abyś mógł wziąć pod uwagę wiadomości o nich wykonując analizę fundamentalną tych akcji.

Wolseley

Lapeyre

Berisford plc International

Boral Ldt

Grupa Castorama Dubois


Sojusze strategiczne

Saint-Gobain wydaje dużo pieniędzy na badania i innowacje, dlatego też musi tworzyć strategiczne sojusze i partnerstwa z innymi firmami w celu obniżenia kosztów produkcji i wydatków. Partnerami Saint-Gobain jest obecnie kilka dużych firm francuskich.

Point S

Tak jest w przypadku firmy Point-S, której Saint-Gobain powierzyła utrzymanie swojej floty pojazdów, liczącej nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy sztuk.

Publicis

Ostatnio, w 2017 r., grupa Saint-Gobain powierzyła swoją komunikację francuskiej grupie Publicis wyłonionej w wyniku przetargu.

Sisecam

Poza Francją Saint-Gobain podpisała strategiczne partnerstwo w Egipcie z firmą Sisecam w sprawie budowy fabryki produkującej 900 ton szkła dziennie tylko na rynek egipski.

Alghanim

Ostatnio, w 2018 r., Saint-Gobain poszerzyła również współpracę partnerską ze spółką Alghanim Industries z Kuwejtu. Obie firmy były już od wielu lat partnerami, szczególnie w spółkach joint venture w dziedzinie izolacji w Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Amerykański fundusz inwestycyjny

W 2019 r. poinformowano również, że Saint-Gobain może nawiązać partnerstwo z amerykańskim funduszem inwestycyjnym w celu zainwestowania w zakład w Pint-a-Mousson.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Saint-Gobain!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego

Jedną z największych zalet spółki Saint-Gobain jest obecnie jej pozycja lidera w sektorze budownictwa mieszkalnego. Grupa, która powstała w 1665 roku, wykorzystuje długie doświadczenie, które pozwoliło jej zdywersyfikować działalność z biegiem lat.

Grupa Saint-Gobain wykorzystuje obecnie również ogromne wyzwania klimatyczne, które szczególnie dotykają sektor budowlany i wymagają reorganizacji rynku pod względem energooszczędnych mieszkań. Saint-Gobain ma szczególnie dobrą pozycję na rynku w tym segmencie dzięki nieustannym innowacjom w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Ten szczególny sektor stanowi ponad 32% obrotów firmy, z czego większość zarabia we Francji.

Chociaż Saint-Gobain jest obecnie liderem w swoim sektorze działalności we Francji, ma również doskonałą pozycję na rynku międzynarodowym. Od kilku lat jej udział w rynku zagranicznym stale rośnie. Firma prowadzi 26% swojej działalności na rynku francuskim, 43% w pozostałej części Europy zachodniej, a 15% w popularnych krajach wschodzących i Ameryce Północnej. Ponadto, internacjonalizacja działalności grupy przyspieszyła od 2016 roku.

W odniesieniu do możliwości stojących przed Saint-Gobain w najbliższej przyszłości, warto zauważyć, że grupa wdrożyła strategię opartą przede wszystkim na priorytetowym skupieniu się na produktach i rozwiązaniach oferujących znaczącą wartość dodaną.

Warto również podkreślić determinację Saint-Gobain w utrzymaniu lokalnych jednostek dystrybucyjnych, co daje jej rzeczywistą przewagę konkurencyjną nad konkurentami spoza Europy. Istotnie Saint-Gobain pozostaje bardzo konkurencyjna na rynku eksportowym dzięki ostatniemu spadkowi kursu euro w stosunku do dolara, co ułatwia sprzedaż, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto większość inwestorów również uspakaja fakt, że Saint-Gobain zdołała odzyskać dobrą kondycję finansową, która umożliwia jej ponowny wykup akcji.

Wady i słabe strony akcji Saint-Gobain jako instrumentu giełdowego

Główną wadą spółki Saint-Gobain jest cykliczny charakter jej działalności. Z uwag na fakt, że zdecydowana większość sprzedaży grupy związana jest z rynkiem budowlanym, perspektywy rozwoju są ściśle powiązane z perspektywami sektora nieruchomości, który wiemy, że jest szczególnie niestabilny.

Na kurs akcji Saint-Gobain mogą mieć również wpływ ostatnie wydarzenia, ponieważ przejęcie Sika przez grupę obecnie się opóźnia. Przypomnijmy, że w 2015 r. Saint-Gobain kupiła 16,1% kapitału tej firmy od rodzinnego holdingu i 52,4% praw głosu. Sprzeciw niektórych dyrektorów grupy szwajcarskiej w roku 2016 spowodował utratę cennego czasu, czego konsekwencje ponosi nadal.

Obecny okres nie sprzyja również znacznemu wzrostowi działalności spółki Saint-Gobain. Wyniki we Francji za rok 2016 rozczarowały bowiem inwestorów spadkiem sprzedaży we Francji, która nadal stanowi prawie 25% sprzedaży firmy. Wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych również wykazują spadek, choć mniejszy, a straty te niestety nie są równoważone przez wyniki w pozostałej części świata, które są stabilne. Zresztą już ostrzeżenie o wynikach wydane pod koniec 2015 r. bardzo zaniepokoiło inwestorów i spowodowało stratę kilku punktów przez akcje Saint-Gobain na giełdzie.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wsparcie grupa Saint-Gobain oferuje swoim akcjonariuszom?

Jeśli kupisz akcje grupy Saint-Gobain, będziesz mieć oczywiście dostęp do różnych materiałów informacyjnych przeznaczonych dla akcjonariuszy. Co najważniejsze, trzy razy w roku grupa publikuje na swojej stronie internetowej list do akcjonariuszy oraz przewodnik akcjonariusza. Nawet jeśli nie kupisz tych papierów wartościowych, znajdziesz również na tej stronie lub na platformie transakcyjnej wszystkie ważne informacje o tej firmie i jej notowaniach na giełdzie.

Jakie firmy są spółkami zależnymi grupy Saint-Gobain?

Grupa Saint-Gobain działa poprzez różne spółki zależne, w tym Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain Sekurit, Norton, Saint-Gobain SEFPRO, British Gypsum, Certain Teed, Ecophon, Eurocoustic, Gyproc, Isover, Saint-Gobain PAM, Placoplatre, Rigips, Weber, Groupe Lapeyre, La Plateforme du Bâtiment, Décoceram, Point P i France Pare Brise.

Jakie są wyniki i liczby dotyczące akcji Saint-Gobain, które należy znać?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wyceny i wartości firmy Saint-Gobain na giełdzie? Według najnowszych opublikowanych danych i wyników całkowita kapitalizacja rynkowa grupy wyniosła na koniec 2019 roku 20.348 mln euro. W roku obrotowym 2019 grupa osiągnęła również obroty w wysokości 42,6 mld euro i zysk netto w wysokości 1,92 mld euro.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Saint-Gobain!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500