NVIDIA

Kurs akcji Nvidia - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W celu przeprowadzania dobrych analiz kursu akcji spółki Nvidii, przeczytaj poniżej wyjaśnienia i kilka istotnych informacji na temat tego papieru wartościowego. Oprócz kursu na żywo znajdziesz dokładną historyczną analizę techniczną.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Obecnie sektor nowych technologii mobilnych, w szczególności układów scalonych Tegra doskonale przystosowanych do systemów Android, stale się rozwija, co może wreszcie umożliwić Nvidii zajęcie pozycji na tym rynku.

Analiza nr 2

Ponadto warto uważnie śledzić różne przejęcia spółek w strategicznych sektorach, które mogłyby umożliwić jej zwiększenie udziału w rynku lub rozwinięcie szerszej gamy produktów, a nawet obniżenie kosztów produkcji.

Analiza nr 3

Ponadto, konkurencja ze strony najbardziej znanych marek komputerów jest coraz bardziej agresywna i może spowodować utratę udziałów w rynku.

Analiza nr 4

Należy również monitorować światową kondycję gospodarczą, która jest ważnym wyznacznikiem działalności grupy. Istotnie, obecne spowolnienie gospodarcze i wahania finansowe mają negatywny wpływ na sprzedaż grupy Nvidia.

Analiza nr 5

Warto również mieć oko na obecne zjawisko kurczenia się rynku końcowego i jego zmiany.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Nvidia!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Nvidia

Amerykańska grupa Nvidia jest obecnie międzynarodowym liderem w dziedzinie projektowania, rozwoju i sprzedaży programowalnych procesorów graficznych. Oferuje głównie procesory komputerowe graficzne i multimedialne, ale także procesory mobilne i inne podobne produkty.

Rozwija również oprogramowanie powiązane pod marką ForceWear.

Grupa Nvidia generuje większość swoich obrotów w Stanach Zjednoczonych, a także na Tajwanie, w Chinach, Azji i Pacyfiku oraz w Europie.

Kurs akcji spółki Nvidia jest obecnie notowany na zagranicznym rynku amerykańskiego Nasdaq Global Market i wchodzi w skład indeksu giełdowego Nasdaq 100.

Kurs akcji Nvidia - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Nvidia!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa NVidia specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży kart graficznych i procesorów graficznych. W tej dziedzinie musi stawiać czoła dużej konkurencji ze strony innych grup wyspecjalizowanych i innych. Proponujemy poznanie głównych konkurentów NVidii na świecie, co pomoże w opracowaniu spójnej strategii inwestycyjnej.

W segmencie elementów graficznych głównymi konkurentami grupy NVidia są firmy AMD oraz Intel. Należy jednak również monitorować inne mniejsze firmy, takie jak S3 Graphics, SiS czy Via.

NVidia stawia również czoła gigantom informatycznym w branży półprzewodników, którzy również oferują procesory graficzne, takim jak Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Broadcom, Hynix, Micron, Texas Instruments, Toshiba, NXP, MediaTek, Infineon, czy STMicroelectronics.

Informacje o tych konkurentach można łatwo znaleźć na stronie internetowej brokera lub w wiadomościach gospodarczych.


Sojusze strategiczne

NVidia rozwinęła ważne partnerstwa strategiczne, które przedstawiamy tutaj wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi najnowszych sojuszy.

Ubisoft

W 2013 roku NVidia została partnerem grupy Ubisoft w celu włączenia jej innowacji technologicznych do niektórych produkowanych gier wideo.

Tesla Motors

W roku 2016 Tesla Motors zaproponowała NVidii współpracę w zakresie wyposażenia cyfrowych desek rozdzielczych i ekranów dotykowych swoich pojazdów w najmocniejsze karty graficzne i procesory tej marki.

Bosch

W 2017 roku NVidia została partnerem firmy Bosch w zakresie integracji jej platformy Drive PX i rozwoju sztucznej inteligencji dla samochodów autonomicznych.

Volvo

Również w 2017 roku NVidia podpisała umowę partnerską z producentem samochodów Volvo w celu stworzenia autonomicznego systemu napędowego. Pierwsze autonomiczne pojazdy mają być wprowadzone do ruchu w 2021 roku.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Nvidia!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Nvidia jako instrumentu giełdowego

Głównym atutem grupy Nvidia jest jej pozycja na rynku światowym. Obecność firmy jest bardzo dobrze ugruntowana w jej sektorze działalności w wielu krajach i cieszy się ogromną popularnością wśród ogółu społeczeństwa, jak również wśród firm z branży IT, które są jej klientami.

Grupa Nvidia posiada również dużą zdolność rynkową. Firma rozszerza swoją działalność na skalę międzynarodową, posiadając biura w co najmniej 14 krajach. Dzięki temu może skutecznie chronić się przed lokalnymi kryzysami gospodarczymi działając w wielu sektorach gospodarczych o różnych profilach. Grupa osiąga w szczególności doskonałe wyniki na nowych rynkach z uwagi na specjalistyczną wiedzę, która umożliwia jej wejście na te rynki i ugruntowanie swojej pozycji. Dzięki tej międzynarodowej ekspansji grupa pozyskała nowe źródła przychodów i uniknęła cykliczności rynków, na których działa.

Grupa Nvidia może zwiększyć sprzedaż i poprawić wyniki dzięki silnej społeczności sprzedawców. Udało jej się wypracować prawdziwą kulturę wśród swoich głównych dystrybutorów i odsprzedawców, którzy odgrywają ważną rolę w promowaniu jej produktów i inwestują w szkolenia sprzedawców w celu maksymalizacji sprzedaży tych produktów.

Nvidia posiada również bardzo szeroką gamę produktów w sektorze jednostek graficznych. Oferuje produkty zróżnicowane jakościowo i cenowo, co pozwala jej na dotarcie do całego rynku, na którym niektórzy z jej konkurentów specjalizują się w określonym zakresie. Nvidia posiada również kilka marek, które cieszą się dużą popularnością, takich jak GeForce, Quadro, Tagra, Tesla czy nForce.

Za zdecydowaną zaletę grupy Nvidia można również uznać jej zdolność do innowacji. Działając w ściśle technologicznej dziedzinie grupa może opierać się na swoich badaniach i rozwoju w celu wymyślenia nowych produktów, które będą bardziej wydajne lub będą spełniały nowe potrzeby. Nvidia stoi na czele bardzo ważnego portfela patentów, których posiada obecnie ponad 2300.

Możemy również docenić bardzo dobrą sytuację finansową tej firmy, która na przestrzeni ostatnich kilku lat charakteryzowała się wzrostem wyników. Liczby te są oczywiście bardzo cenione przez inwestorów i akcjonariuszy.

Wady i słabe strony akcji Nvidia jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, w związku z popularyzacją urządzeń mobilnych, grupa odnotowała ostatnio spadek sprzedaży produktów do komputerów. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, którzy przewidzieli tę zmianę wśród konsumentów, Nvidia nie zdołała jeszcze zająć zdecydowanej pozycji na tym nowym rynku.

Grupa odczuwa również skutki bardzo silnej konkurencji ze strony innych dużych międzynarodowych firm. W związku z tym ma ograniczoną możliwość przejmowania udziałów w rynku. Należy również uwzględnić konkurencję ze strony Chin, która jest coraz silniejsza w wąskiej dziedzinie półprzewodników i która maksymalnie obniża ceny, zwiększając tym samym presję.

Wśród konkurentów najbardziej zagrażających Nvidii są również nowi uczestnicy w bardzo specyficznych segmentach reprezentujący kategorie niszowe. Grupa straciła zatem część swojego udziału w rynku, ponieważ nie umiała dostosować się do nowej konkurencji.

Można również zauważyć, że grupie Nvidia nie udaje się prawidłowo przewidywać popytu na produkty, co prowadzi do znacznej ilości utraconych szans w porównaniu z konkurencją. Firma nie wykazała zatem zdolności do dostosowania swojej produkcji do potrzeb swoich głównych klientów, co również doprowadziło do znacznego wzrostu zapasów, a tym samym do znacznych strat.

Ponadto, szkoda, że grupa Nvidia nadal koncentruje się na swojej podstawowej działalności i odnosi jedynie niewielkie sukcesy w innych kategoriach produktów. Chociaż jest jedną z wiodących firm w swoim sektorze, Nvidia stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dywersyfikacją na inne rodzaje produktów przy jednoczesnym zachowaniu obecnej kultury korporacyjnej. Ponadto, brak wyboru w asortymencie produktów sprzedawanych przez Nvidię może spowodować utratę części klientów, którzy będą woleli firmę zdolną zaspokoić wszystkie ich potrzeby w ramach jednej, bardziej kompletnej oferty.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak często publikowane są wyniki grupy NVidia?

Będąc spółką notowaną na giełdzie amerykańska grupa NVidia ma obowiązek regularnego publikowania rachunków zysków i strat. Możesz więc śledzić wyniki finansowe za każdy rok obrotowy obejmujące takie dane, jak wysokość obrotu czy dochód netto, a także dane dotyczące wyników kwartalnych tej spółki, które publikowane co trzy miesiące. Dane te są dostępne bezpłatnie online.

Na jakich rynkach i w jakich indeksach notowane są akcje grupy NVidia?

Spółka NVidia jest amerykańską spółką notowaną na giełdzie obok największych kapitalizacji giełdowych w kraju. W związku z tym jest notowana na giełdzie NASDAQ NYSE, w czasie rzeczywistym i w sposób ciągły. Należy również zauważyć, że amerykańska spółka NVidia wchodzi również w skład amerykańskiego indeksu giełdowego Nadsaq 100 a więc znajduje się wśród 100 największych kapitalizacji tej giełdy.

Jaki jest status prawny spółki NVidia?

Zanim zaczniesz handlować akcjami spółki NVidia warto również poznać status tej spółki. Grupa NVidia jest spółką bez zaplecza produkcyjnego. Oznacza to, że grupa projektuje własne chipy w specjalnych ośrodkach badawczo-rozwojowych, ale ich produkcję zleca różnym podwykonawcom.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Nvidia!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500