MICHELIN

Kurs akcji Michelin - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Zaletą największych grup francuskich notowanych w CAC 40 jest to, że przedstawiają informacje jasne i łatwe do znalezienia dla francuskich inwestorów. Dlatego warto posiadać kilka akcji tych spółek w swoim portfelu lub spekulować na żywo na ich kursie korzystając z platformy transakcyjnej. Dziś zapraszamy do zapoznania się z kilkoma kluczowymi informacjami na temat akcji Michelin, jej analizy i kursów archiwalnych.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Kondycja rynku motoryzacyjnego, który jest bezpośrednio związany z produktami oryginalnego wyposażenia marki.

Analiza nr 2

Stopa bezrobocia mająca bezpośredni wpływ na czynności związane z wymianą opon.

Analiza nr 3

Wiadomości i wypowiedzi głównych konkurentów, takich jak Goodyear.

Analiza nr 4

Cele finansowe firmy do 2020 r. są bardzo ambitne – ogłoszono prognozowane obroty na poziomie 21,2 mld dolarów dzięki 5000 franczyzowych lub zintegrowanych punktom sprzedaży na całym świecie. Prognozowane marże operacyjne powinny osiągnąć 11–15% w segmencie turystycznym, 9–13% w segmencie samochodów ciężarowych i 17–24% w segmencie opon specjalnych. Grupa prognozuje również 1,2 mld euro oszczędności kosztów i 1 mld dolarów swobodnych przepływów pieniężnych. W związku z tym zaleca się ścisłe monitorowanie zmian wyników i realizacji tych celów w celu rewizji prognoz zmian kursu tego papieru wartościowego.

Analiza nr 5

Fakt, że spółka Michelin jest kontrolowana osobiście przez rodzinę Michelin, która posiada 4% kapitału i 5,17% głosów za pośrednictwem spółki komandytowo-akcyjnej, uniemożliwia wszelką próbę złożenia oferty przejęcia, co może powstrzymywać niektórych inwestorów. Należy to uwzględnić przed rozpoczęciem analizy ceny akcji Michelin i zajęciem pozycji na giełdzie.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Michelin!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Michelin

Grupa Michelin, posiadająca tak znane marki, jak Michelin, BFGoodrich, Kleber, czy Uniroyal, jest jednym z międzynarodowych liderów projektowania produkcji i sprzedaży opon.

Jej główna działalność polega w 78% na sprzedaży i dystrybucji opon do wszelkiego rodzaju pojazdów użytkowych i turystycznych, jednak część jej działalności jest poświęcona produkcji opon rolniczych i lotniczych. Zdecydowana większość jej obrotów realizowana jest we Francji i w Europie.

Kurs akcji Michelin - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Michelin!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa Michelin jest obecnie jedną z największych międzynarodowych firm w sektorze opon. Nie jest jednak sama w tym sektorze i musi stawić czoła różnym konkurentom prawie na całym świecie. Przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje o głównych konkurentach Michelin oraz jej udziale w rynku w tym sektorze, abyś mógł lepiej poznać tę akcję notowaną na giełdzie.

Bridgestone

jest obecnie największym konkurentem Michelin osiągając 26,8 mld dolarów obrotów ze sprzedaży opon w 2018 roku.

Good Year

zajmuje trzecie miejsce po Michelin generując obroty ze sprzedaży opon o wartości 14,2 mld dolarów w 2018 roku.

Continental

następnym konkurentem jest spółka Continental, która osiągnęła 13 mld dolarów ze sprzedaży w zeszłym roku.

Inni konkurenci

Sumimoto ­- 6,5 mld obrotu, Pirelli - 6,2 mld obrotu i oraz Jokohama - 4,4 mld dolarów obrotu. Reszta rynku podzielona jest na mniejsze firmy na całym świecie.


Sojusze strategiczne

Grupa Michelin nawiązała również liczne partnerstwa z różnymi dużymi firmami. Przedstawiamy poniżej główne firmy partnerskie spółki Michelin.

Accenture, Atos & Logica

W 2008 r. Michelin podpisała umowę z kilkoma partnerami, w tym z grupą Accenture, Atos Origin i Logica. Celem tych partnerstw jest umożliwienie Michelin poprawienia skuteczności operacyjnej oraz zdolności reagowania i elastyczności systemów informatycznych.

Europcar

 Grupa Europcar również podpisała długoterminową umowę partnerską z grupą Michelin w zakresie wyposażenia całej swojej floty.

CNRS

Ponadto Michelin jest partnerem CNRS w zakresie badań naukowych związanych ze swoim głównym sektorem działalności. Współpraca ta wniosła znaczący wkład w wizerunek marki producenta opon we Francji i na całym świecie.

Guestonline

W 2018 r. grupa nawiązała również współpracę partnerską z tą firmą w zakresie technicznego połączenia jej systemu rezerwacji i aplikacji mobilnych ze stroną internetową restauracji Michelin.

Faurécia

Ostatnio Michelin i Faurécia utworzyły razem spółkę joint venture w celu produkowania wodorowych ogniw paliwowych, łączącą różne rodzaje działalności obu firm w tej dziedzinie.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Michelin!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Michelin jako instrumentu giełdowego

Akcje Michelin mają wiele zalet dla inwestorów, którzy decydują się na spekulowanie na jego kursie bezpośrednio za pomocą kontraktów CFD. Po pierwsze, należy podkreślić, że grupa Michelin jest obecnie liderem w sektorze opon na świecie. Posiada bowiem około 15% udziału w rynku, czyli mniej więcej tyle samo, co jej bezpośredni konkurenci Bridgestone i Goodyear. Przewagę tę wzmacnia dodatkowo szybkie przejmowanie udziału w rynku przez grupę w krajach wschodzących, co powinno umocnić jej pozycję lidera w perspektywie długoterminowej.

Mocną stroną firmy Michelin jest również struktura grupy i jej podział na trzy odrębne działy: dział opon do samochodów osobowych i dostawczych, który generuje 57% sprzedaży, dział opon do samochodów ciężarowych, który generuje 29% sprzedaży oraz dział specjalny, który generuje 14% sprzedaży. Grupa posiada również doskonały rozkład geograficzny swojej działalności, przy równym podziale obrotów w Amerykach, Europie i reszcie świata.

O ile konkurenci Michelin mogą być narażeni na problemy związane z kondycją gospodarczą producentów samochodów, Michelin może opierać się na swojej działalności w zakresie opon zamiennych, która stanowi ponad ¾ jej działalności, i w ten sposób chronić się przed zagrożeniami tego rynku.

Michelin jest również bardzo atrakcyjną spółką dla inwestorów dzięki sprawdzonej polityce cenowej opartej na zmniejszonej ekspozycji na ceny kauczuku naturalnego, sadzy i innych surowców ropopochodnych, które stanowią 40% zakupów. W tym celu stale zmniejsza swoją zależność od dostawców samodzielnie produkując materiały, których potrzebuje, w dodatku w sposób coraz bardziej odpowiedzialny ekologicznie.

Grupa może również liczyć na znaczne marże na swoich produktach specjalnych, takich jak opony specjalistyczne dla przemysłu lotniczego, rolnictwa, inżynierii lądowej i wodnej, górnictwa czy pojazdów dwukołowych do zawodów sportowych. Oferta opon premium charakteryzuje się ponad dwukrotnie wyższą marżą niż w przypadku opon konwencjonalnych.

Michelin może również czerpać korzyści z dużych inwestycji w innowacje i badania naukowe, w szczególności w zakresie poprawy poziomu produkcji poprzez coraz większą automatyzację zakładów przemysłowych w Europie i duży rozwój produkcji w krajach wschodzących.

Kolejną mocną stroną Michelin są ostatnie innowacje w sektorze opon ekologicznych, które oferują niskie opory toczenia i powinny ostatecznie stanowić ponad 40% rynku opon do samochodów osobowych, który obecnie wynosi zaledwie 10%.

Ponadto, grupa Michelin jest jednym z najbardziej stabilnych finansowo przedsiębiorstw w porównaniu z konkurencją, a jej notowanie jest pod tym względem szczególnie wysokie. Warto również zauważyć, że grupa potrafi być hojna dla akcjonariuszy, w szczególności odkupując akcje i zobowiązując się do wypłaty dywidend w wysokości co najmniej 35%.

Wady i słabe strony akcji Michelin jako instrumentu giełdowego

Oczywiście akcje Michelin mają dla inwestorów nie tylko zalety i ważne jest również, aby wziąć pod uwagę poniższe słabe strony zanim zaczniesz spekulować online.

Należy w szczególności uwzględnić fakt, że rynek opon znajduje się od kilku lat w fazie stagnacji, która może być niepokojąca. Poczucie to wzmacnia niska widoczność działalności dedykowanej samochodom ciężarowym, szczególnie ze względu na spadek popytu w Ameryce Północnej i Południowej oraz coraz bardziej konkurencyjną podaż na rynku azjatyckim, która doprowadziła do zamknięcia trzech zakładów produkcyjnych w Europie w 2016 roku.

Chociaż Michelin chroni się przed wahaniami cen surowców takich jak kauczuk, jednak spadek cen kauczuku jest korzystny dla konkurentów grupy, szczególnie tych budżetowych.

Ponadto, akcje Michelin są dość drogie pomimo zamrożenia kapitału, w porównaniu z perspektywą długoterminową.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Wprowadzenie na giełdę i notowanie akcji Michelin:

Akcje Michelin wchodzą w skład indeksu CAC 40 i są notowane na NYSE Euronext – od 2009 r. podążają silnym trendem wzrostowym, a jej obroty nie przestają rosnąć. Jednakże po osiągnięciu szczytu w 2018 r. na poziomie 127 EUR, można zaobserwować raczej spadkowy trend bazowy, wynikający prawdopodobnie z korekty technicznej i strategicznej, która doprowadziła do spadku kursu poniżej 100 EUR w 2019 r.

 

Dane giełdowe

Oczywiście bardzo ważne jest, aby znać jak najwięcej szczegółowych informacji o firmie Michelin i jej akcjach na giełdzie dotyczących działalności grupy i jej historii czy historycznej analizy technicznej kursu jej akcji. Należy jednak zapoznać się również z innymi, bardziej ogólnymi i użytecznymi danymi, które przedstawiamy poniżej:

Uwaga! Powyższe informacje ulegną zmianom z biegiem czasu, dlatego też rozsądnie jest je weryfikować.

 

Historia

Aby lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed spółką Michelin i czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na kurs jej akcji na giełdzie, należy przede wszystkim zagłębić się w najnowszą historię ekonomiczną firmy. Poznasz tutaj kluczowe daty, które miały znaczący wpływ na rozwój grupy.

Wszystkie te dane umożliwią przeprowadzenie lepszej analizy głównych ruchów akcji Michelin w celu lepszej interpretacji i przewidywania reakcji tych akcji na ogłoszenia gospodarcze i wydarzenia mające wpływ na firmę.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są spółki zależne i joint venture spółki Michelin?

Grupa Michelin posiada kilka spółek zależnych i joint venture, które należy uwzględnić w analizie tego waloru. Wiemy, że Michelin jest akcjonariuszem Symbio FCell, która jest producentem systemów produkcji energii. W 2015 roku grupa nabyła również 40% udziałów w spółce Allopneus specjalizującej się w sprzedaży opon. Ponadto w 2015 r. Michelin utworzyła spółkę joint venture z Barito Pacific Group w sektorze kauczuku odpowiedzialnego ekologicznie.

Jak podzielony jest kapitał grupy Michelin?

Kapitał grupy Michelin jest podzielony w następujący sposób: 3,10% – The Vanguard Group, 2,52% – Norges Bank Investment Management, 2% – Michelin, 1,91% – Oddo BHF Asset Management, 1,45% – BlackRock Fund Advisors, 1,26% – Amundi Asset Management, 1,05% – Wellington Management, 1,03% – Invesco Asset Management, 0,78% – Natixis Investment Managers International i 0,66% – Dimensional Fund Advisor.

Czy Michelin angażuje się w działalność lobbingową?

Grupa Michelin działa we Francji jako rzecznik interesów przed francuskim Wysokim Urzędem ds. przejrzystości w życiu publicznym (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique). Od 2008 r. grupa ta jest również zarejestrowana w rejestrze przejrzystości grup interesu prowadzonym przez Komisję Europejską. Wpisała w nim 3 pełnoetatowych pracowników na rok 2015. Ponadto grupa Michelin oświadczyła również, że w 2017 r. prowadziła działalność lobbingową w Stanach Zjednoczonych na łączną kwotę 853.000 EUR.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Michelin!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500