INTEL

Kurs akcji Intel - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje spółki Intel Corporation, zwanej również Intel Corporation, należą do aktywów sektora nowych technologii, którymi można handlować online. Można spekulować na cenie tej akcji kupując ją, albo obstawiając jej przyszłe ruchy cenowe. W tym celu wystarczy znać główne cechy charakterystyczne tej amerykańskiej firmy, która zrewolucjonizowała świat IT i nadal oferuje innowacyjne produkty na tym rynku. Przedstawiamy praktyczne informacje na temat tej spółki i wskazówki, które pozwolą na dokonanie analizy tego papieru wartościowego.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy monitorować inwestycje grupy w badania i rozwój, dzięki którym będzie ona mogła oferować nowe produkty.

Analiza nr 2

Należy również monitorować zmiany konkurencji i udziałów w rynku w segmencie, w którym Intel zajmuje najlepszą pozycję, czyli w segmencie półprzewodników i mikroprocesorów.

Analiza nr 3

Warto również interesować się polityką firmy Intel w zakresie rozwoju działalności międzynarodowej oraz tworzenia strategicznych partnerstw z innymi dużymi grupami.

Analiza nr 4

Inwestycje zrealizowane przez grupę w segmencie telefonów komórkowych, zarówno w zakresie tworzenia sprzętu, jak i oprogramowania.

Analiza nr 5

Transakcje wykupu innych firm technologicznych, które mogą zwiększyć portfel produktów, a tym samym zwiększyć obecność firmy na rynku.

Analiza nr 6

Strategie i określone liczbowo cele producenta w mniej lub bardziej długoterminowej perspektywie, jak również jego wieloletnie plany rozwoju, są istotnymi elementami, jeśli chcesz jak najlepiej przewidzieć przyszłe zmiany ceny tej akcji.

Analiza nr 7

Należy oczywiście śledzić publikacje kwartalnych lub rocznych wyników spółki w celu porównania ich z celami wyznaczonymi przez grupę, ale także z oczekiwaniami i konsensusem analityków.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Intel!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Intel

Spółka Intel Corporation została założona w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku. Do dziś firma znana jest jako największy na świecie producent mikroprocesorów. Jednak jej działalność nie ogranicza się do produkcji mikroprocesorów, lecz produkuje również płyty główne, czipy, procesory graficzne i pamięci flash.

To właśnie dzięki boomowi w sektorze komputerowym firma Intel już w 1991 r. stała się znaną marką w dziedzinie technologii.

Potwierdza to obrót osiągnięty przez tę firmę w wysokości prawie 40 mld dolarów, przy czym jej roczny wynik netto w 2012 r. wynosił prawie 8 mld dolarów. Działalności tej spółki można podzielić w następujący sposób:

 • Zdecydowana większość działalności opiera się oczywiście na produkcji mikroprocesorów i wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego, przynosząc spółce ponad 55% całkowitych obrotów.
 • Kolejnym źródłem przychodów jest produkcja produktów komunikacyjnych, takich jak chipy telefoniczne lub tzw. produkty połączeniowe, która stanowi 42% całkowitych obrotów.
Kurs akcji Intel - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Intel!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Intel jest obecnie liderem w dziedzinie procesorów do serwerów posiadając ponad 95% udział w rynku w 2015 roku. Warto jednak poznać niektórych jej konkurentów, co umożliwi przeprowadzenie właściwych analiz.

AMD 

jest głównym konkurentem spółki Intel w dziedzinie mikroprocesorów. Jego procesory są zresztą kompatybilne z procesorami Intel, ponieważ wykorzystują tą samą listę rozkazów. AMD jest również powiązana ze spółką Intel w szczególności na mocy umowy licencyjnej zawartej w 1982 r. na produkcję niektórych procesorów.

Inni konkurenci

Należy również zauważyć, że chociaż AMD jest jak dotąd jedynym bezpośrednim konkurentem spółki Intel, niektóre duże firmy z branży komputerowej, a w szczególności internetowej, takie jak Google, Facebook, Amazon czy Alibaba, tworzą wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie ich zależności od giganta, jakim jest Intel, i ostatecznie mogą bezpośrednio z nim konkurować.


Sojusze strategiczne

SAP

W 2019 r. Grupa Intel ogłosiła partnerstwo z grupą SAP w ramach wieloletniego projektu mającego na celu optymalizację platform Intel, w tym procesora Xeon Scalable i pamięci trwałej Optane DC, dla aplikacji korporacyjnych SAP. Dzięki temu sojuszowi klienci będą mogli wdrażać aplikacje działające na infrastrukturze Intel w chmurze, na stronie lub w formie hybrydowej.

AMD

Kolejnym ciekawym partnerstwem nawiązanym przez Intel w ostatnich latach jest partnerstwo zawarte z konkurentem w dziedzinie mikroprocesorów do komputerów – firmą AMD. Dwóch konkurentów postanowiło połączyć siły w celu wspólnego opracowania elektronicznego silnika dla laptopów. Partnerstwo to, dosyć zaskakujące, pozwala obu firmom stawić wspólnie czoła innemu dużemu konkurentowi – grupie Nvidia.

Samsung

Również w 2019 r. krążyły pogłoski o ewentualnej współpracy spółek Intel i Samsung w celu wsparcia spółki Intel w związku z brakiem procesorów. Partnerstwo miało dotyczyć w szczególności nowych procesorów Rocket Lake, które mają zostać wprowadzone do sprzedaży najpóźniej w 2021 r.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Intel!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Intel jako instrumentu giełdowego

Aby zrozumieć, w jakim kierunku spółka Intel będzie się rozwijała w przyszłości, tzn. czy grupa ta ma jeszcze możliwości dalszego wzrostu, warto poznać jej główne mocne i słabe strony. Czynniki te są niejako zaletami i wadami jej akcji na giełdzie i pozwalają zrozumieć, w jaki sposób grupa może radzić sobie z zagrożeniami i wykorzystywać szanse w przyszłości. Dowiesz się tego poniżej!

Rozpocznijmy analizę porównawczą od podsumowania głównych zalet tej akcji, a więc głównych mocnych stron tej firmy na tle konkurencji:

 • Pierwszą mocną stroną firmy Intel są oczywiście inwestycje w badania i rozwój. Grupa prowadzi działalność w sektorze technologicznym i dlatego musi być liderem innowacji, aby zachować konkurencyjność, opracowywać nowe produkty i dzięki temu zaspokajać nowe potrzeby rynku.
 • Kolejną mocną stroną grupy Intel jest jej pozycja jednego ze światowych liderów w sektorze półprzewodników i mikroprocesorów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tych dziedzinach oraz know-how firma jest znaną marką w tym sektorze i korzysta z silnego wizerunku marki wśród konsumentów i producentów IT.
 • Należy również podkreślić dobrą strategię firmy Intel, przede wszystkim w zakresie rozwoju międzynarodowego. Grupie udało się zrealizować silną i precyzyjną strategię ekspansji, dzięki której jest dziś obecna na wszystkich rynkach na całym świecie. Specyfika ta umożliwia firmie Intel skuteczną ochronę przed ryzykiem recesji gospodarczej w niektórych strefach poprzez dywersyfikację źródeł przychodów.
 • Kolejnym atutem tej grupy są oczywiście powiązania handlowe, jakie grupa utrzymuje ze swoimi partnerami i klientami. Są one wynikiem prowadzonej przez Intel polityki lojalnościowej opartej na pełnej gamie produktów i dostosowanej strategii cenowej.
 • Wreszcie kolejną ważną mocną stroną jest wizerunek marki Intel. Firma jest bowiem znana na całym świecie, a jej marka jest synonimem jakości i niezawodności, co umożliwia jej konkurowanie z niskimi cenami w tym segmencie.
Wady i słabe strony akcji Intel jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, jak można się spodziewać, grupa Intel ma nie tylko mocne, lecz także słabsze strony, które, choć nieliczne, mogą mieć istotne znaczenie w zakresie zdolności do rozwoju i zdobywania udziału w rynku. Oto najważniejsze z nich:

 • Po pierwsze, wielka szkoda, że grupa Intel jest jak do tej pory obecna jedynie w sektorze komputerów osobistych. Rozwijając inne rodzaje komputerów firma mogłaby wiele zarobić. Jednak być może ta specjalizacja jest strategicznym wyborem.
 • Kolejną słabą stroną spółki Intel jest jej konkurencja. Konkurencja w tym sektorze działalności jest coraz większa i staje się coraz bardziej agresywna, a pojawianie się nowych konkurentów, zwłaszcza z krajów wschodzących, oferujących alternatywne rozwiązania w niskich cenach, stanowi realne zagrożenie dla przychodów i udziału w rynku tej grupy.
 • W ramach niniejszej analizy słabych stron firmy Intel można również wskazać, że Intel nie potrafi stworzyć trwałego i znaczącego partnerstwa strategicznego w celu wzmocnienia konkurencyjności, w szczególności w zakresie zaopatrzenia i dostawców, ale również w segmencie klientów z sektora informatycznego.
 • Kolejną słabą stroną grupy Intel jest również słaba dywersyfikacja działalności. W przeciwieństwie do niektórych głównych konkurentów grupa Intel przeprowadza niewiele transakcji strategicznych w celu dywersyfikacji działalności, takich jak przejęcia czy inwestycje kapitałowe, które mogłyby pozwolić jej na zajęcie strategicznej pozycji w różnych segmentach.
 • Ostatnią słabą stroną tej spółki, a raczej jej akcji na giełdzie, jest jej stosunkowo wysoka cena w stosunku do strategii dywidendowej, która owszem jest stabilna, ale niezbyt atrakcyjna dla nowych inwestorów.

Podsumowując, dokonując analizy porównawczej mocnych i słabych stron akcji Intel należy uwzględnić wiele czynników. Warto również powtarzać analizy tych czynników co jakiś czas, ponieważ zalety i wady grupy mogą się zmieniać w zależności od podejmowanych decyzji i wprowadzanych zmian.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest właścicielem kapitału spółki Intel?

Jak to często bywa w przypadku spółek notowanych na giełdzie, kapitał spółki Intel należy częściowo do akcjonariuszy prywatnych, takich jak The Vanguard Group – 8,07%, Capital Research & Management – 4,72%, SSgA Finds Management – 4,41%, Capital Research & Management Co (World Investors) – 3,18%, Capital Research Management Co (International Investors) – 2,99%, BlackRock Fund Advisors – 2,49%, Capital Research & Management Co (Global Investors) – 1,98%, Putnam – 1,89%, Wellington Management – 1,66% i Geode Capital Management – 1,51%.

Na jakim rynku i w jakim głównym indeksie giełdowym notowane są akcje spółki Intel?

Kurs akcji spółki Intel jest oczywiście notowany na rynku Nasdaq, a dokładniej na Nasdaq Global Select Market, który jest rynkiem obejmującym notowania firm technologicznych w Stanach Zjednoczonych, a także niektórych zagranicznych firm z tego sektora działalności. Wiemy również, że spółka Intel wchodzi w skład indeksu giełdowego Nasdaq 100, który obejmuje największe kapitalizacje w tym sektorze.

Jak się dowiedzieć, czy cena akcji spółki Intel wzrośnie?

Niektóre dane z analizy fundamentalnej, takie jak nawiązywanie nowych partnerstw, rozwój innowacyjnych technologii, podpisywanie ważnych kontraktów lub przejmowanie spółek zależnych w różnych sektorach działalności, mogą pomóc zidentyfikować z wyprzedzeniem trendy wzrostowe tego papieru wartościowego. W tym celu należy oczywiście przeprowadzić również analizę techniczną.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Intel!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500