GAZPROM

Kurs akcji Gazprom - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Zanim zaczniesz spekulować na kursie akcji grupy Gazprom musisz posiadać wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analiz tego aktywa. Spróbujemy Ci w tym pomóc niniejszym artykule poświęconym tej akcji na giełdzie, ujawniając szczegóły działalności i przychody tej firmy, jej głównych konkurentów na rynku, jak również kilka przykładów ostatnich partnerstw i elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania analizy fundamentalnej tej akcji z uwagi na ich prawdopodobny wpływ.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy uważnie monitorować różne umowy, które grupa Gazprom może podpisać z niektórymi firmami w zakresie naukowych i technologicznych aspektów swojej działalności. Umowy te mogą pomóc grupie Gazprom w opracowaniu nowych technologii w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych, a tym samym zwiększenia wydajności.

Analiza nr 2

Ponadto Gazprom sporządza regularnie memoranda strategiczne z dużymi grupami naftowo-gazowymi, a nawet z spółkami kolejowymi, które umożliwiają mu zwiększenie obecności na rynku i źródeł przychodów.

Analiza nr 3

Należy również uważnie monitorować program inwestycji gazowych grupy Gazprom i wszystkie jej projekty produkcyjne, które mają jej pomóc w zwiększeniu źródeł zysku i konkurencyjności.

Analiza nr 4

Oczywiście należy przy tym uwzględnić również rozporządzenia rządu, które często prowadzą do niekorzystnej polityki cenowej i mogą przynieść grupie straty lub pokrzyżować strategiczne plany rozwoju.

Analiza nr 5

Trzeba również sprawdzać warunki pogodowe w regionie syberyjskim, gdzie grupa prowadzi większą część działalności, ze względu na możliwość wystąpienia problemów z produkcją lub przesyłem, a tym samym zwiększenia kosztów operacyjnych.

Analiza nr 6

Wreszcie, oczywiste jest, że trzeba będzie również śledzić z zainteresowaniem rynek gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wahania cen tych dwóch surowców, które mogą sprzyjać lub szkodzić działalności grupy Gazprom.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Gazprom !
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z eToro

Ogólna prezentacja spółki Gazprom

Aby pogłębić wiadomości o grupie Gazprom, przeczytaj informacje o niej i szczegóły dotyczące jej działalności oraz głównych źródeł dochodów.

Grupa Gazprom jest rosyjską spółką, która działa w sektorze naftowym i gazu ziemnego. Dokładniej rzecz biorąc, Gazprom pozycjonuje się obecnie jako lider w zakresie poszukiwania, produkcji i sprzedaży gazu ziemnego na świecie. 

Aby lepiej zrozumieć obszary działalności tej grupy, można je podzielić na kilka kategorii pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Działalność grupy Gazprom związana z dystrybucją gazu ziemnego generuje większość przychodów Grupy – 49,6% obrotów.
  • Następnie działalność w zakresie sprzedaży węglowodorów i produktów rafinacji ropy naftowej, która generuje 27,6% obrotów grupy przy 70,2 mln ton sprzedanych w 2019 roku.
  • Poszukiwanie, wydobycie i sprzedaż ropy naftowej oraz skondensowanego gazu ziemnego stanowią 9,8% obrotów grupy Gazprom.
  • W dalszej kolejności znajduje się działalność związana z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i cieplnej generująca 6,8% obrotów.
  • Magazynowanie i przesył gazu ziemnego stanowi 2,8% obrotów firmy.
  • Pozostałe 3,4% obrotu grupy pochodzi z działalności pomocniczej.

Grupa Gazprom zatrudnia obecnie prawie 473 800 osób na całym świecie.

Kurs akcji Gazprom - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Gazprom !
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z eToro

Konkurencję

Po poznaniu działalności grupy Gazprom zachęcamy do przeczytania informacji o jej sektorze działalności zawartych w prezentacji jej głównych konkurentów na rynku:

Rosneft

Spółka ta jest rosyjską spółką państwową specjalizującą się w wydobyciu, przetwarzaniu i dystrybucji ropy naftowej. Jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w Rosji, a jej siedziba znajduje się w Moskwie. Firma ta jest oczywiście również notowana na rosyjskiej giełdzie, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi kilkadziesiąt miliardów dolarów.

Tatneft

Ta rosyjska firma jest obecnie jedną z najważniejszych firm poszukujących i wydobywających ropę naftową w kraju. Jest koncernem naftowym zintegrowanym wertykalnie, co oznacza, że prowadzi działalność wydobywczą, rafineryjną, petrochemiczną i dystrybucyjną paliw.

Surgutneftgas

Trzecim dużym rosyjskim graczem, na którego należy zwrócić uwagę w analizie konkurencji grupy Gazprom, jest spółka Surgutneftgas, specjalizująca się w produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Spółka ta istnieje od 1993 r. w następstwie wykupu przez kilku przedsiębiorców kilku państwowych spółek naftowo-gazowych, które prowadziły działalność w zakresie wydobycia surowców na Syberii Zachodniej.


Sojusze strategiczne

Po opisaniu głównych konkurentów grupy Gazprom przedstawiamy kilku jej sojuszników, podając dwa konkretne przykłady partnerstw strategicznych, które grupa nawiązała w przeszłości.

OMV

W 2017 r. Gazprom zawarł strategiczne partnerstwo z austriackim koncernem naftowym OMV. Na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu obie grupy podpisały porozumienie w sprawie koordynacji czynności przesyłu gazu w celu zaopatrzenia Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. OMV jest głównym partnerem grupy Gazprom w Austrii. Ponadto obie grupy podpisały również porozumienie w sektorze skroplonego gazu ziemnego (LNG), które umożliwiło im realizację wspólnych projektów dotyczących terminalu produkcyjnego na wybrzeżu Morza Czarnego.

Total 

Kolejne ciekawe partnerstwo strategiczne zostało podpisane w 2010 roku pomiędzy grupami Gazprom i Total. Była to umowa sprzedaży 20% udziałów w koncesjach Ipati i Aquio w Boliwii. Total nabył 60% tego udziału, a Gazprom i Tecpetrol po 20%. W 2004 r. grupa Total odkryła złoże gazu w Incahuasi na terenie koncesji Ipati. Wykonanie odwiertu X-1001 na terenie tej koncesji pozwoliło na komercyjne wykorzystanie tego złoża. Koncesje znajdują się 200 km od miasta Santa Cruz, na przedgórzu pasma Andów. Należy podkreślić, że wcześniej, w 2008 r., obie spółki podpisały umowę o współpracy z Yacimentos Petroliferos Fiscales Bolivianos w celu negocjowania warunków korzystania z koncesji Azero.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Gazprom !
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z eToro

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i jak powstała spółka Gazprom?

W 1965 roku utworzono w Rosji Ministerstwo Przemysłu Gazowniczego, którego zadaniem było poszukiwanie, wydobycie, przesył i dystrybucja gazu ziemnego. W 1989 roku, w wyniku strukturalnych reform gospodarczych kraju, Ministerstwo zostało przekształcone w państwową grupę o nazwie Gazprom, która w 1993 roku stała się państwową spółką akcyjną. Do 1992 roku na czele grupy stał Wiktor Czernomyrdin, przyszły szef rosyjskiego rządu.

Jakie są poszczególne spółki zależne, których właścicielem i operatorem jest Gazprom?

W celu prowadzenia różnego rodzaju działalności na całym świecie grupa Gazprom może liczyć na swoje różne spółki zależne, w tym Gazprom Neft, Gazprombank, Gazprom-Media, Gazprom Export, Mosenergo oraz około sto innych spółek zależnych posiadanych prawie na całym świecie.

W jaki sposób należy analizować wykresy akcji grupy Gazprom?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby prawidłowo zbadać wykresy akcji grupy Gazprom, jest wybór konfigurowalnych wykresów w czasie rzeczywistym, na których można wyświetlać różne wskaźniki techniczne jednocześnie. Poza tym zawsze trzeba porównać otrzymane sygnały techniczne z sygnałami z analizy fundamentalnej.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Gazprom !
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z eToro