FACEBOOK

Kurs akcji Facebook - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje Facebooka są jednymi z ostatnich wprowadzonych na giełdę w 2012 roku. Można więc kupować papiery wartościowe tego słynnego portalu społecznościowego, a także spekulować na wzrost lub spadek ich kursów używając CFD dostępnych na internetowych platformach transakcyjnych. Bez względu na to, czy chcesz spekulować w perspektywie krótko- czy długoterminowej, akcje te mogą więc być bardzo ciekawym instrumentem giełdowym. Jednak aby w nie inwestować warto najpierw poznać główne cechy spółki Facebook i sposób zachowania jej akcji na giełdzie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat jej akcji oraz kilka wskazówek dla inwestora giełdowego.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Najważniejsze są dane liczbowe i statystyczne dotyczące wydatków na reklamę w Internecie, ponieważ stanowią one większość źródeł dochodów grupy.

Analiza nr 2

Należy również śledzić prognozy dotyczące działalności związanej z grami dostępnymi na Facebooku, które od kilku lat cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Analiza nr 3

Należy również śledzić rozwój nowych funkcji i postęp techniczny Facebooka w różnych obszarach działalności.

Analiza nr 4

Dane dotyczące korzystania z różnych mediów i urządzeń (PC lub mobilne) mogą również wpływać na działalność, a tym samym na wyniki Facebooka.

Analiza nr 5

Grupa boryka się również z pewnymi problemami związanymi z wykorzystaniem danych osobowych i dlatego warto śledzić wydarzenia związane z tymi problemami, ale również wprowadzane rozwiązania mające na celu ochronę użytkowników i ich uspokojenie.

Analiza nr 6

Rozwój Facebooka na niektórych rynkach, które nadal są dla niego zamknięte, takich jak rynek chiński, jest również czynnikiem, który może mieć wpływ na akcje tej spółki.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Facebook!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Facebook

Czy jest jeszcze ktoś, kto nie zna „nazwy" Facebook? Na pewno niewiele osób, ponieważ spółka Facebook jest firmą, która utworzyła słynną sieć społecznościową o tej samej nazwie. Firma ta jest ucieleśnieniem sukcesu, na jaki wiele firm liczy w Internecie, i posiada ponad miliard użytkowników.

Innymi słowy, firma dociera do wielu osób prywatnych, co jest bardzo interesujące dla reklamodawców. Dlatego właśnie, z uwagi na obiecujące możliwości przychodów, akcje spółki Facebook zostały wprowadzone na giełdę. 

Ponadto w porównaniu z liczbą użytkowników tej strony społecznościowej, kapitał uzyskany podczas jej wprowadzenia na giełdę pozwala oszacować na kwotę 100$ cenę, jaką należy zapłacić za każdego użytkownika. Nie było zatem zaskoczeniem, że inwestorzy bardzo chętnie subskrybowali akcje tej spółki, cechujące się potencjałem stałego i gwałtownego wzrostu liczby potencjalnych użytkowników sieci oraz perspektywą długoterminowych obrotów.

Kurs akcji Facebook - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Facebook!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Jak już zapewne wiesz, przedmiotem działalności grupy Facebook są portale społecznościowe. W związku z tym, a także z uwagi na ogromny sukces, który osiągnęła, ma kilku znanych konkurentów w tym sektorze, prowadzących ten sam rodzaj działalności i notowanych na giełdzie, których przedstawimy szczegółowo poniżej:

LinkedIn

 Można uznać ten portal społecznościowy dedykowany osobom pracującym zawodowo za jednego z głównych konkurentów Facebooka.

Twitter

ze względu na podobny sposób działania do Facebooka jest obecnie najważniejszym jego konkurentem i jest skierowany również do osób prywatnych.

Google 

 jest również poważnym konkurentem z uwagi na sieci udostępniania wideo, takie jak YouTube. Należy zauważyć, że grupa ta rozwija obecnie swój własny serwis społecznościowy pod nazwą Google+. Kilka firm już przystąpiło do tego programu, w tym Yahoo, Viadeo czy Friendster.

Inne firmy

Oczywiście inne małe firmy i start-upy mogą również konkurować w nadchodzących latach z portalem społecznościowym Facebook, ale postanowiliśmy przedstawić tylko najważniejszych konkurentów.


Sojusze strategiczne

Le Monde

Trzy lata temu Le Monde ogłosił partnerstwo z Facebookiem, które zostało wzmocnione w 2018 r. wraz z uruchomieniem Planu B, cotygodniowego programu poświęconego kwestiom środowiskowym, którego 44 odcinki po 8-minut będą emitowane w tym samym czasie na koncie Facebook gazety i w Facebook Watch.

SoLocal

Również w 2018 roku firma SoLocal, specjalizująca się w dziedzinie lokalnej komunikacji cyfrowej dla firm, podpisała strategiczne partnerstwo z grupą Facebook w zakresie wprowadzenia na rynek nowej oferty w całości dedykowanej formatowi wideo – Social Video, będącej gotową ofertą filmów reklamowych dostosowanych do potrzeb. Ta nowa oferta dołącza do trzech ofert wprowadzonych na rynek w czerwcu ubiegłego roku, które skupiają się na efektywnej komunikacji lokalnej na Facebooku za pośrednictwem Social Tract, Social Click i Social Network.

L'Oréal

W 2018 roku, grupa l'Oréal, będąca francuskim gigantem w branży kosmetycznej, nawiązała w ramach projektu cyfryzacji współpracę z Facebookiem w celu oferowania na platformie Facebook doświadczeń testowania w realu obejmujących kilkanaście jej marek i publikowanych na Instagramie.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Facebook!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Facebook jako instrumentu giełdowego
  • W odniesieniu do spółki Facebook trzeba przede wszystkim stwierdzić, że jest ona w stanie z roku na rok poprawiać swoje wyniki. Grupa odnotowuje niemal stały wzrost środków pieniężnych, a zyski są raczej pewne. Te cechy bardzo uspokajają inwestorów i sprawiają, że Facebook jest jedną z najbardziej pożądanych akcji wśród posiadaczy portfela akcji.
  • Wiadomo również, że grupa Facebook jest doskonale ugruntowana na rynku międzynarodowym. Dotarła do ponad 66% użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych, a nawet 46% użytkowników Internetu w Azji, w tym w Chinach, które są dość trudnym rynkiem do penetracji w tym segmencie. W Europie ponad 46% użytkowników Internetu posiada konto na Facebooku i korzysta z niego regularnie.
  • Mimo że z Facebookiem konkuruje wiele portali społecznościowych, które szczegółowo przedstawiliśmy powyżej, pozostaje on głównym graczem w tym sektorze i utrzymuje pozycję lidera pod względem udziału w rynku. Dlatego też jego akcje mogą wykorzystywać tą stałą popularność do przyciągania nowych inwestorów. Sukces sieci społecznościowej wynika głównie z dobrze znanego socjologom zjawiska, ponieważ wytwarza ona wśród swoich użytkowników bardzo silne poczucie przynależności i zależności, co jest realną gwarancją przyszłości platformy.
  • Warto również zauważyć, że swój sukces Facebook zawdzięcza ukierunkowanym transakcjom przejęcia dokonanym przez spółkę w ostatnich latach, takich jak na przykład przejęcie spółki Instagram w 2012 roku.

Grupa Facebook ma również wiele możliwości do wykorzystania w przyszłości, które mogą pozwolić jej na zdobycie większego udziału w rynku i zwiększenie rentowności. W ostatnich latach jesteśmy świadkami znacznego wzrostu wydatków firm na reklamę w Internecie. Ponieważ model rentowności Facebooka opiera się przede wszystkim na przychodach z reklam, jest bardzo prawdopodobne, że popularność reklam zwiększy przychody firmy.

Grupa Facebook ma jeszcze pole do popisu w sektorze gier online, ponieważ wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich kilku lat stale rosną.

Wady i słabe strony akcji Facebook jako instrumentu giełdowego

Jedną z głównych wad akcji spółki Facebooku jest obecny brak skuteczności reklam na stronach portali społecznościowych, co utrudnia przyciąganie nowych reklamodawców, pomimo gwałtownie rosnącego popytu.

Należy również zauważyć, że aplikacja Facebooka na telefony komórkowe, mimo że jej jakość została pozytywnie oceniona przez recenzentów, generuje mniejsze przychody niż jej wersja online, w szczególności z powodu rzadszego klikania w linki reklamowe. Tymczasem użytkownicy portali społecznościowych coraz częściej wolą korzystać ze smartfonów niż z komputerów, co może ostatecznie doprowadzić do spadku rentowności i zwiększenia trudności grupy w przyciąganiu nowych reklamodawców.

Grupa Facebook prowadzi również spory dotyczące legalności, w szczególności w zakresie kwestii prawnych związanych z ujawnianiem prywatności. Pomimo rzeczywistych wysiłków podjętych przez firmę w tym zakresie w ostatnich latach, wykorzystanie danych osobowych przez sieć społecznościową jest nadal kontrowersyjne i może mieć negatywne skutki w przyszłości.

Jedną z ostatnich słabych stron Facebooka jest coraz trudniejsze zmierzanie się z coraz bardziej agresywną konkurencją. To czy utrzyma pozycję lidera w tym sektorze będzie zatem zależało przede wszystkim od jego zdolności do wprowadzania innowacji w celu utrzymania się w czołówce trendów i oferowania funkcji przypadających do gustu szerokiemu gronu odbiorców.

Ponadto, mimo iż grupa Facebook musi zmierzyć się z pewnymi przeszkodami, aby utrzymać wzrost popularności i rentowności, jej cele pozostają osiągalne, a zatem jej akcje są pozytywnie oceniane przez analityków. Warto jednak uważnie śledzić aktualności grupy subskrybując kanał lub korzystając ze specjalnej strony, na przykład strony brokera internetowego, ponieważ akcje te bardzo silnie reagują na skutki publikowanych wiadomości.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak  można kupić akcje Facebooka?

Istnieje wiele sposobów kupowania amerykańskich akcji Facebooka online. Możesz wybrać jedną z dwóch popularnych metod: otworzyć rachunek inwestycyjny do handlu CFD u autoryzowanego brokera lub otworzyć rachunek do handlu akcjami i ETF-ami. Jedyne, co musisz zrobić, to otworzyć rachunek inwestycyjny online i wpłacić kapitał, który chcesz zainwestować oraz zająć pozycję w kierunku przyszłych trendów danego aktywa.

Jaki jest średni zwrot z akcji Facebook na giełdzie?

Od pierwszego notowania w 2012 roku kurs akcji Facebooka gwałtownie rósł, osiągając blisko 300% swojej wartości w ciągu niespełna 7 lat. Jednak w 2018 roku, po skandalu, który dotknął tę firmę, akcje Facebooka spadły o 26%. Jednak od początku 2019 roku akcje te zdołały się skutecznie odbić, zyskując ponad 19% w ciągu jednego roku. Obecnie powróciły do poziomu z początku 2018 roku.

Jakich strategicznych przejęć dokonała spółka Facebook?

Grupa Facebook wdrożyła strategię rozwoju i ekspansji działalności opartą w dużej mierze na ukierunkowanych przejęciach. Taką samą strategię stosują inne duże firmy w tym sektorze, takie jak Apple i Google. Grupa Facebook nabyła w szczególności spółki Instagram, WhatsApp i Oculus VR.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Facebook!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500