DEUTSCHE BANK

Kurs akcji Deutsche Bank - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Papiery wartościowe banków europejskich są jednymi z najbardziej popularnych papierów wartościowych wśród traderów inwestujących na giełdzie. Wśród nich najbardziej popularne są akcje niemieckich grup bankowych, które cieszą się dobrą reputacją. Wyjaśnimy w tym artykule, w jaki sposób można analizować akcje spółki Deutsche Bank.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Należy przede wszystkim monitorować zdolność grupy Deutsche Bank do rozwoju w obszarze technologii cyfrowych. Grupa zainwestowała ostatnio w różne rozwiązania platform IT i innowacyjne strategie włączenia technologii cyfrowych do swojej działalności.

Analiza nr 2

Zmieniają się również oczekiwania ze strony klientów bankowych. Dotyczy to w szczególności bardzo silnego rozwoju firm w sektorze technologicznym.

Analiza nr 3

Grupa Deutsche Bank jest obecna w ponad 70 krajach poprzez ponad 2700 oddziałów i zatrudnia ponad 98000 pracowników, ale interesuje się również krajami wschodzącymi i rozwijającymi się gospodarkami.

Analiza nr 4

Mimo że zakres usług i działalności grupy Deutsche Bank jest już bardzo zróżnicowany, obecna dywersyfikacja na inne rodzaje działalności przeprowadzana przez grupę powinna umożliwić jej zwiększenie przychodów.

Analiza nr 5

Pojawienie się firm z sektora technologicznego stanowi realne zagrożenie dla grupy Deutsche Bank, ponieważ odgrywają one obecnie wiodącą rolę w rozwoju gospodarki.

Analiza nr 6

Zagrożeniem dla udziału grupy Deutsche Bank w rynku jest również bankowość internetowa i jej silny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat. Banki nowej generacji oferują bardzo atrakcyjne opłaty i są bardzo łatwe w obsłudze funkcjonując jedynie przez Internet.

Analiza nr 7

Należy również uwzględnić ewentualne reformy regulacyjne, które mogą mieć wpływ na sektor finansowy w nadchodzących latach.

Analiza nr 8

Ponadto trzeba monitorować stopy procentowe, które mogą wpłynąć na marże grup bankowych lub zmusić uczestników tego rynku do dostosowania polityki cenowej.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Deutsche Bank!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Deutsche Bank

Grupa Deutsche Bank jest jednym z wiodących banków w Niemczech. Jej działalność dzieli się na kilka obszarów, w tym przede wszystkim bankowość detaliczną, bankowość prywatną i zarządzanie aktywami, ale również bankowość inwestycyjną, finansową, rynkową oraz inne poboczne usługi stanowiące niewielką część całkowitych obrotów.

Do chwili obecnej Deutsche Bank zarządza ponad 500 mld EUR bieżących depozytów i 370 mld EUR niespłaconych kredytów. Bank posiada 2907 oddziałów na całym świecie, z których większość w Niemczech, ale także na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce oraz w Azji i na Pacyfiku.

Kurs akcji Deutsche Bank - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Deutsche Bank!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa bankowa Deutsche Bank jest jednym z liderów w swoim sektorze w Niemczech, ale stara się również wypozycjonować w Europie i na całym świecie. W związku z tym ważne jest uwzględnienie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej konkurencji, z którą bank się zmierza, aby przeprowadzić pełną i wiarygodną analizę fundamentalną tego aktywa giełdowego. Zanim zaczniesz handlować akcjami grupy Deutsche Bank proponujemy lekturę listy głównych krajowych i międzynarodowych konkurentów tego banku.

W Niemczech Deutsche Bank jest obecnie największym bankiem w kraju i plasuje się tuż przed swoim bezpośrednim konkurentem – Commerzbank. Kolejne pozycje zajmują Dresdner Bank i DZ Bank.

Na arenie międzynarodowej głównymi zagranicznymi konkurentami banku Deutsche Bank są:

BNP Paribas

Citigroup

China Construction Bank Corporation

Bank of America

HSBC

Narodowy Bank Australii

Standard Chartered Bank

Royal Bank of Scotland


Sojusze strategiczne

BNP Paribas

W czerwcu 2001 roku BNP Paribas nawiązała współpracę z pięcioma największymi instytucjami finansowymi na świecie, tworząc pierwszy światowy sojusz w zakresie bankomatów, zwany „Global Alliance”, pośród których znajdował się Deutsche Bank.

Attijariwafa Bank

W 2014 roku grupy Attijariwafa bank i Deutsche Bank podpisały ważny protokół ustaleń. Celem protokołu było zbudowanie i opracowanie globalnego rozwiązania pod wspólną marką w zakresie bankowości transakcyjnej w oparciu o uzupełniające się doświadczenie obu grup na własnych rynkach.

MasterCardi Ogone

Wiodący międzynarodowy dostawca płatności internetowych ogłosił w 2013 r. partnerstwo z kilkoma głównymi bankami europejskimi, w tym z grupą Deutsche Bank, w zakresie integracji i wprowadzenia MasterPass, rozwiązania przyszłości dla transakcji cyfrowych.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Deutsche Bank!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Deutsche Bank jako instrumentu giełdowego

Oczywiście głównym atutem tej akcji jest pozycja tej grupy bankowej na europejskim rynku bankowym. Deutsche Bank jest obecnie liderem wśród banków europejskich, w szczególności dzięki solidnemu doświadczeniu na rynku Niemiec, które są największą potęgą gospodarczą w Europie. Oferta grupy Deutsche Bank skierowana jest do wszystkich rodzajów klientów prywatnych i instytucjonalnych i obejmuje umowy zarządzania aktywami, usługi bankowości transakcyjnej, usługi finansowe dla firm na rynku kapitałowym, zarządzanie majątkiem i oczywiście bankowością detaliczną.

Jako siłę tej firmy można również uznać jej zdolność do konsolidowania działalności. W celu wzmocnienia działalności grupa postawiła na optymalizację zasobów i kosztów kapitału. Grupa przeprowadziła niedawno całkowitą reorganizację swoich oddziałów sprzedaży dzieląc je na trzy odrębne działy w celu wzmocnienia każdej ze spółek zależnych, a tym samym zoptymalizowania zasięgu i zwiększenia udziału w rynku.

Grupie Deutsche Bank udało się rozwinąć działalność w segmencie sprzedaży detalicznej przede wszystkim w Niemczech. Było to możliwe w szczególności dzięki integracji firmy Postbank i działalności PCB na rynku niemieckim. W ten sposób Deutsche Bank stał się liderem w tym sektorze a jego ogólna skuteczność wynika zarówno z wyższych zysków, jakie generuje, jak i z ogólnej stabilności finansowej grupy.

Grupa Deutsche Bank znacząco wzmocniła również swoją działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej. Zwiększyła działalność prowadzoną z międzynarodowymi firmami na całym świecie, tworząc jedyny na świecie jednolity bank inwestycyjny i handlowy, który opiera się na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy tego renomowanego banku.

Ponadto, niezaprzeczalnym atutem jest również silny wizerunek marki grupy Deutsche Bank. W rankingu magazynu Forbes na rok 2017, obejmującym 2000 światowych marek, grupa Deutsche Bank zajęła 441. miejsce.  W tym samym roku marka została wyceniona na ponad 34 mld dolarów, a jej przychody wyniosły 44,28 mld dolarów.

Wady i słabe strony akcji Deutsche Bank jako instrumentu giełdowego

Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza słaba strona grupy Deutsche Bank dotyczy oczywiście ostatnich zmian w przepisach obowiązujących w niektórych z najważniejszych sektorów działalności grupy. Zmiany te powodują znaczne ograniczenia wzrostu działalności Deutsche Banku oraz konsolidacji jego dotychczasowej działalności.

Ponadto, zasięg działania tej grupy o międzynarodowym charakterze jest ograniczony. Mimo iż Deutsche Bank ma silną pozycję na rynku europejskim, rozwój grupy na arenie międzynarodowej pozostaje zbyt ograniczony. Ze względu na to ograniczenie grupa nie posiada takich samych zalet jak niektórzy jej konkurenci pod względem rozwoju na rynkach wschodzących, które są jednak głównym celem przyszłego rozwoju banków z całego świata.

Jak można stwierdzić, słabe strony grupy Deutsche Bank są nieliczne w porównaniu z jej wieloma zaletami. Jednak przeszkody te mogą mieć duży wpływ na zdolność firmy do pozytywnych zmian w przyszłości i z tego powodu mogą mieć istotny wpływ na przyszłe trendy tej akcji. Należy je zatem mądrze uwzględnić.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni akcjonariusze grupy Deutsche Bank?

Obecnie głównymi akcjonariuszami grupy Deutsche Bank są Cerberus Capital Management – 6%, Hainan Traffic Administration Holding – 4,82%, Hamad bin Jassim bin Jabor Al-Thani – 4,07%, Hudson Executive Capital – 3,14%, The Vanguard Group – 2,91%, Goldman Sachs International – 1,62%, BlackRock Asset Management Deutscheland – 1,61%, BNP Paribas Asset Management France – 1,43%, Lyxor International Asset Management – 1,27% oraz Capital Research & Management WI – 1,16%.

Jakie rodzaje usług oferuje grupa Deutsche Bank?

Działalność grupy Deutsche Bank jest obecnie podzielona na pięć głównych działów. Należą do nich: dział Markets zajmujący się handlem i sprzedażą, obligacjami rządowymi, długami prywatnymi, walutami, stopami procentowymi, akcjami i instrumentami pochodnymi, dział Global Transaction banking zajmujący się finansowaniem przedsiębiorstw, emisjami długu prywatnego oraz restrukturyzacją i transakcjami na rynku nieruchomości, dział Corporate Finance zajmujący się doradztwem w zakresie fuzji, przejęć itp., dział Asset Management zajmujący się zarządzaniem aktywami oraz dział Private Wealth Management dla klientów VIP.

Jak analizować wykresy grupy Deutsche Bank?

Do analizy wykresów akcji Deutsche Bank należy używać głównych wskaźników technicznych trendu i zmienności. Należą do nich wskaźnik MACD, średnie ruchome, wstęgi Bollingera oraz różne punkty przyspieszenia lub odwrócenia trendu, takie jak punkty zwrotne, punkty wsparcia i oporu technicznego.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Deutsche Bank!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500