BOEING

Kurs akcji Boeing - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli istnieje jeden sektor generujące ogromne sumy pieniędzy, to jest nim przemysł lotniczy i kosmiczny. Nie ma w tym zatem nic dziwnego, że niektóre największe spółki z tego sektora są notowane na giełdzie i emitują papiery wartościowe w celu pozyskania finansowania. Tak jest w przypadku spółki Boeing, która wchodzi w skład amerykańskiego indeksu Dow Jones, i której akcjami można obracać na giełdzie. Jednak zanim je kupisz, warto dowiedzieć się, jak działa ta spółka oraz przede wszystkim jak zmieniała się cena jej akcji od momentu wejścia na giełdę. W tym celu przedstawiamy wyczerpujące i szczegółowe informacje o spółce Boeing.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Ten producent samolotów komercyjnych niewątpliwie zawdzięcza swój sukces jakości i renomie swoich samolotów. Konieczne będzie zatem monitorowanie wszystkich wydarzeń, które mogą mieć na to wpływ, takich jak wprowadzenie na rynek nowych urządzeń, oraz zdarzeń takich jak katastrofy lub poważne problemy techniczne.

Analiza nr 2

Chociaż Boeing ma w rzeczywistości tylko jednego bezpośredniego konkurenta, a mianowicie producenta Airbus, trzeba uważnie śledzić wszystkie ważne publikacje i wiadomości firmy Airbus, które będą miały bezpośredni wpływ na kurs akcji na giełdzie.

Analiza nr 3

Oczywiście należy również zainteresować się danymi finansowymi tej firmy, uważnie analizując księgę zamówień tego producenta samolotów, a także kwartalne i roczne publikacje wyników.

Analiza nr 4

Działalność głównych światowych linii lotniczych jest również dobrym wskaźnikiem w handlu tymi akcjami. Istotnie, sprzedaż firmy Boeing jest bezpośrednio uzależniona od kondycji finansowej tego sektora działalności.

Analiza nr 5

Ponadto, trzeba oczywiście monitorować działania prowadzone przez grupę wraz z innymi spółkami, takie jak tworzenie spółek joint venture, partnerstwa lub inne przejęcia mające na celu rozwój działalności i wzrost grupy.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Boeing!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Boeing

Spółka Boeing została założona w 1916 roku w Stanach Zjednoczonych. Firma ta była jedną z pierwszych, które produkowały samoloty na szczeblu międzynarodowym. Jej głównymi konkurentami są spółki Airbus, Lockheed Martin i Northrop Grumman. Obecnie Boeing kontynuuje swoją działalność w sektorze lotnictwa cywilnego, wojskowego i kosmicznego.

Jednakże swój sukces spółka Boeing zawdzięcza również przejęciu dwóch innych amerykańskich firm – Rockwell International i niedawno McDonnell Douglas.

Boeing generuje całkowity obrót w wysokości ponad 68 miliardów dolarów i dochód netto ponad 1,3 miliarda dolarów rocznie. Jej działalność można podzielić na dwie duże kategorie:

  • Lotnictwo komercyjne i cywilne, które stanowi 60% obrotów grupy.
  • Lotnictwo wojskowe, które stanowi ponad 23% całkowitego obrotu spółki (produkcja helikopterów i samolotów wojskowych, ale również rakiet i satelitów).
Kurs akcji Boeing - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Boeing!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Ze względu na specyfikę swojej działalności grupa Boeing nie musi stawiać czoła dużej konkurencji. Jedynym producentem, z którym prowadzi regularne walki o wygranie lub odzyskanie ważnych kontraktów, jest Airbus.

Od końca lat 90. ubiegłego wieku obie grupy prowadzą zaciętą rywalizację w sektorze samolotów cywilnych, ale także w sektorze obrony. Boeing jest również bezpośrednim konkurentem spółki zależnej Airbusa – Airbus defense and space – działającej w sektorze samolotów wojskowych i wyrzutni.

Na chwilę obecną, poza Boeingiem i Airbusem żadna inna firma z sektora produkcji samolotów nie zdołała zająć miejsca na głównych giełdach na świecie.


Sojusze strategiczne

Niezależnie od przedmiotu współpracy – dostawy samolotów, ich obsługi technicznej czy projektu nowych technologii w tym sektorze, Boeing ma powiązania z innymi dużymi międzynarodowymi firmami i umiał nawiązać kilka strategicznych partnerstw. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed tymi partnerstwami poznaj obecnych partnerów grupy Boeing:

Dassault Système

Boeing podpisał umowę partnerską z tą firmą technologiczną w celu stworzenia różnych wyspecjalizowanych narzędzi cyfrowych w ramach projektowania nowych samolotów dla lotnictwa. Obie firmy współpracują m.in. nad rozwojem rewolucyjnego samolotu Dreamliner 7E7.

Air France KLM

Grupa Boeing ma również podpisany kontrakt ze spółką Air France KLM w ramach partnerstwa mającego na celu zapewnienie obsługi technicznej samolotów 737 Max produkowanych przez grupę.

Safran

W 2018 roku grupa Safran nawiązała współpracę z Boeingiem w zakresie projektowania, produkcji i serwisu pomocniczych źródeł zasilania (APU).

Embraer

Ostatnio, w 2019 roku, Boeing połączył siły z grupą Embraer w celu wdrożenia strategicznego partnerstwa w dziedzinie komercyjnych odrzutowców i wojskowych samolotów transportowych KC-390.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Boeing!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Boeing jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, pozycja grupy Boeing w jej sektorze działalności jest oczywiście jedną z jej głównych mocnych stron. Grupa Boeing jest obecnie jedną z największych grup na świecie w sektorze lotniczym i kosmicznym. Jest również jednym z głównych producentów systemów obronnych, kosmicznych i bezpieczeństwa oraz jednym z największych na świecie producentów samolotów komercyjnych.

Z czysto finansowego punktu widzenia grupa Boeing uspokaja inwestorów również swoimi wynikami. Istotnie w ostatnich latach ta amerykańska grupa generowała stale rosnący obrót. Również jej wynik operacyjny wykazuje interesujący i stabilny wzrost. Ta poprawa wyników firmy wynika w dużej mierze z możliwości terminowego dostarczania samolotów zamówionych przez klientów Boeinga. Grupa znana jest z zapewniania optymalnej skuteczności operacyjnej, co oczywiście umożliwia jej zwiększanie przychodów i stałą poprawę rentowności.

Ponieważ sektor działalności Boeinga jest zaawansowany technologicznie, grupa jest przede wszystkim grupą innowacyjną, inwestującą duże środki w badania i rozwój. Jest zatem stale zainteresowana badaniami i rozwojem, w szczególności w zakresie działalności inżynieryjnej, operacyjnej i technologicznej. Dzięki licznym inwestycjom w badania i rozwój Boeing może stale poszerzać ofertę produktów i usług. Może więc utrzymać swoją pozycję wśród liderów na rynku.

Ponadto, zaletą firmy jest również to, że Boeing stale stara się poszerzać ofertę produktów i zrównoważonych paliw. Rozszerzając gamę produktów może zaspokoić wszystkie obecne i przyszłe potrzeby swoich klientów oraz utrzymać klientów w dłuższej perspektywie. Koncentracja spółki Boeing na sektorze zrównoważonych paliw przyczynia się również do redukcji emisji CO2. Poprawia to wizerunek grupy w oczach opinii publicznej przy obecnym trendzie troski o środowisko naturalne.

Wady i słabe strony akcji Boeing jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na problemy grupy Boeing z pracownikami. Około 38% całkowitej siły roboczej tej grupy należy do potężnego związku zawodowego. Powoduje on regularne przerwy w pracy. Tymczasem strajki czy inne procedury zatrzymania pracy prowadzą oczywiście do znacznego spadku wydajności, co może powodować opóźnienia w dostawie. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na jakość stosunków Boeinga z głównymi klientami.

Wiemy również, że grupa Boeing jest w dużej mierze zależna od umów podpisanych z rządem amerykańskim. Kontrakty rządowe w Stanach Zjednoczonych stanowią dużą część całkowitej sprzedaży tej firmy. Szacuje się, że stanowią one prawie 30% rocznej sprzedaży grupy, czyli znaczną kwotę. Kontynuacja tych zamówień zależy jednak od wielu czynników gospodarczych, budżetowych czy po prostu politycznych. Taka zależność od decyzji amerykańskiego rządu może stanowić zagrożenie dla przyszłości, a w każdym razie prowadzi do braku przejrzystości w wynikach dla inwestorów.

Ponadto, grupa Boeing jest również bardzo zależna od niektórych dostawców, którzy tym samym mają znaczną siłę przetargową. Dotyczy to głównie dostawców surowców lub zintegrowanych komponentów oraz innych rodzajów dostawców niezbędnych dla działalności grupy. Dostawcy mogą zatem negocjować swoje ceny z grupą Boeing, która jest często zmuszona zaakceptować ich warunki, ponieważ bezwzględnie potrzebuje ich produktów i materiałów do zakończenia prac i kontynuowania produkcji. Oczywiście problem ten prowadzi do zawyżonych kosztów produkcji, które czasami są niezbyt dobrze kontrolowane, co ma bezpośredni wpływ na ogólną rentowność i wynik netto.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich rynkach notowane są akcje spółki Boeing?

Od debiutu na giełdzie w 1996 r. akcje spółki Boeing są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Obecnie akcje te są również notowane na rynku Euronext Amsterdam. Oczywiście notowanie tego papieru wartościowego z czasem znacznie się zmieniło, a jego kurs jest obecnie znacznie wyższy od kursu początkowego. Wydaje się, że podąża za międzynarodową sytuacją gospodarczą i w związku z tym jego kurs rośnie w perspektywie długoterminowej.

Jakie są spółki zależne grupy Boeing?

Grupa Boeing posiada wiele spółek zależnych z siedzibą zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych miejscach na świecie, a są to m.in. następujące spółki: Boeing Canada, Boeing International Corporation India Private Limited, Boeing UK, Boeing Rotorcraft Systems, Boeing Capital, Boeing Commercial Airplanes, Boeing Phantom Works, Boeing Australia, Boeing Integrated Defense Systems, McDonnell Douglas, Boeing Spain, Alteon Training, Boeing Aircraft Holding Company, Insitu oraz Jeppesen.

Jak analizować kurs akcji spółki Boeing?

Analizując kurs akcji spółki Boeing należy korzystać zarówno z analizy technicznej, w celu wykrycia najsilniejszych trendów na wykresie, jak i z analizy fundamentalnej. W przypadku tej ostatniej trzeba ściśle monitorować rynek samolotów cywilnych oraz jego wzrost lub spadek, przemysł lotniczy i kosmiczny, który jest powiązany z sektorem obronnym, a także różne partnerstwa wdrożone przez firmę Boeing, w szczególności z dużymi liniami lotniczymi, które mają kluczowe znaczenie dla strategii rozwoju firmy.  

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Boeing!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500