AMD

Kurs akcji AMD - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W sektorze technologii komputerowych niektóre spółki są popularne i pożądane przez wielu inwestorów. W tym artykule znajdziesz również informacje na temat kursu jej akcji na żywo, jej notowania oraz historyczną analizę kursów na wykresach giełdowych.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Otwarcie rynków wschodzących poprzez politykę przyjęcia nowego standardu technologicznego i umowy o wolnym handlu umożliwia AMD zajęcie pozycji w sektorach geograficznych o dużym potencjale.

Analiza nr 2

Rozwój sprzedaży przez Internet może również umożliwić AMD zdobycie nowych klientów i generowanie nowych przychodów. W związku z tym w najbliższych latach należy monitorować wpływ gospodarczy na tę inwestycję.

Analiza nr 3

Trzeba również śledzić strategię cenową AMD i tworzenie różnych linii produktów, które umożliwią jej dotarcie do dużej części populacji konsumentów.

Analiza nr 4

Grupa AMD może również skorzystać z niższych kosztów wysyłki swoich produktów, co miałoby pozytywny wpływ na cenę sprzedaży.

Analiza nr 5

Należy oczywiście również monitorować wszystkie transakcje przejęcia i strategiczne sojusze AMD z innymi firmami, które mogą umożliwić jej zajęcie pozycji w nowych segmentach o dużym potencjale.

Analiza nr 6

Oczywiście istnieją również zagrożenia w najbliższej przyszłości grupy AMD. Na przykład w Stanach Zjednoczonych grupa prowadzi politykę izolacjonistyczną, która może wpłynąć na inne kraje i w ten sposób utrudniać sprzedaż eksportową firmy.

Analiza nr 7

Ponadto, konkurencja ze strony innych firm z tego sektora jest bardzo silna i charakteryzuje się stabilną rentownością, przez co w ostatnich latach zwiększyła się liczba podmiotów w tej branży.

Analiza nr 8

Należy również ściśle monitorować cenę głównych surowców, od których w dużym stopniu zależy rentowność łańcucha produkcji AMD.

--- Ogłoszenie ---
Spekuluj na akcjach AMD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki AMD

Grupa AMD, inaczej Advanced Micro Devices, specjalizuje się w półprzewodnikach i opracowuje procesory komputerowe oraz związane z nimi technologie dla firm i konsumentów. Projektuje i łączy technologie dla inteligentnych urządzeń, takich jak komputery, konsole do gier i serwery komputerowe.

Działa w sektorze informatycznym i rozwiązań graficznych dla firm.

Kurs akcji AMD - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Spekuluj na akcjach AMD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa AMD jest wiodącym producentem i projektantem półprzewodników i mikroprocesorów na świecie. Konkuruje z wieloma innymi firmami, zarówno wyspecjalizowanymi, jak i niewyspecjalizowanymi w tej branży. AMD zajmuje obecnie dwunaste miejsce w światowym rankingu producentów w tym sektorze pod względem wielkości obrotów. Aby lepiej zrozumieć konkurencję w tym sektorze oraz które firmy są największymi konkurentami AMD, przedstawiamy światowy ranking firm z tego sektora pod względem wielkości obrotów.

Samsung Electronics

Korea Południowa

Qualcomm

Stany Zjednoczone

Micron Technology

Stany Zjednoczone

Hynix

Korea Południowa

Toshiba

Japonia

Texas Instruments

Stany Zjednoczone

Broadcom

Stany Zjednoczone

STMicroelectronics

Francja

Renesas Technology

Japonia

Infineon

Niemcy

AMD

Stany Zjednoczone

NXP

Holandia

Media Tek

Tajwan

Sony

Japonia

Freescale

Stany Zjednoczone

Marvell Technology Group

Stany Zjednoczone

ON Semiconductor

USA

Analog Devices

Stany Zjednoczone


Sojusze strategiczne

Na koniec przedstawimy kilka partnerstw, które grupa AMD ostatnio podpisała.

Fujitsu Microelectronics

W 2015 r. AMD utworzyła spółkę joint venture z grupą Fujitsu Microelectronics w celu skonsolidowania działalności w zakresie montażu i testowania półprzewodników.

THATIC

W 2016 r. grupa AMD utworzyła w Chinach spółkę joint venture z THATIC (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co), funduszem inwestycyjnym należącym do Chińskiej Akademii Nauk. Podpisany kontrakt dotyczy umowy licencyjnej, na której AMD zarobi 293 mln dolarów. W ramach tej umowy AMD dostarczy firmie THATIC patenty na chipy serwerowe dostosowane do chińskiego rynku.

--- Ogłoszenie ---
Spekuluj na akcjach AMD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji AMD jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, grupa AMD posiada sieć bardzo wiarygodnych dostawców, którzy zapewniają wysokiej jakości surowce za najlepszą cenę oraz umożliwiają ominięcie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw.

AMD czerpie również korzyści z udanego doświadczenia w zakresie łączenia firm mających komplementarne przedmioty działalności poprzez transakcje przejęcia i fuzji. Połączenia te pozwoliły grupie na usprawnienie działalności i zbudowanie niezawodnego łańcucha dostaw. Ponadto strategiczne przejęcia marek przez AMD umożliwiają firmie rozwój w innych kategoriach produktów w zależności od potrzeb.

Grupie AMD udaje się również osiągać piękne wyniki na nowych rynkach. Dzięki dobrze zarządzanej ekspansji spółka AMD może generować nowe źródła przychodów i zmniejszać ryzyko związane z cyklicznymi rynkami, na których zwykle prowadzi działalność.

Inwestorzy doceniają również fakt, że grupa AMD posiada bardzo wysoki poziom wolnych środków pieniężnych. Dzięki tym dużym przepływom środków pieniężnych grupa posiada zasoby, które umożliwiają jej uruchamianie i realizację nowych projektów i innowacji. W tym względzie warto również zauważyć, że AMD posiada duże doświadczenie w opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów, co potwierdzają liczne patenty.

Dzięki strategii automatyzacji działalności grupie AMD udało się również utrzymać spójną jakość produktów. Automatyzacja ta pozwala również firmie na zwiększenie lub zmniejszenie produkcji w zależności od popytu na rynku.

Ostatnim, lecz równie ważnym atutem firmy AMD, jest silna społeczność sprzedawców jej produktów. Istotnie grupa rozwinęła prawdziwą kulturę korporacyjną wśród sprzedawców, którzy zajmują się promowaniem produktów AMD i wewnętrznie szkolą swoje zespoły sprzedaży w zakresie tych konkretnych produktów.

Wady i słabe strony akcji AMD jako instrumentu giełdowego

Głównymi wadami tego papieru wartościowego są stopa zwrotu AMD i procent wkładu netto, które są na ogół niższe niż w przypadku konkurentów. Ponadto, planowanie finansowe firmy nie zostało zrealizowane prawidłowo. Istotnie, stosunek aktywów do aktywów płynnych pokazuje, że grupa mogłaby wykorzystać swój kapitał w sposób bardziej efektywny niż robi to obecnie.

AMD pokazuje również pewne słabości w zakresie zarządzania popytem na produkty, który jest często źle przewidywany i prowadzi do utraty możliwości sprzedaży, w przeciwieństwie do konkurentów, którzy umieją lepiej przewidzieć przyszłe potrzeby klientów. AMD nie jest zatem zbyt skuteczna w zarządzaniu zapasami, które są większe wewnątrz niż w kanałach sprzedaży.

Z drugiej strony AMD nie udało się sprostać nowym wyzwaniom związanym z wejściem na rynek w nowych segmentach i tym samym straciła udziały rynkowe w niektórych niszach. W celu zdobycia tych nowych rynków firma powinna zatem stworzyć wewnętrzny mechanizm informacji zwrotnej z zespołami sprzedaży w terenie.

Wskaźnik rotacji pracowników firmy AMD jest również duży w porównaniu z jej głównymi konkurentami. Grupa musi stale inwestować w szkolenia i rozwój pracowników, co czyni ją mniej konkurencyjną od innych firm z tego sektora, które lepiej radzą sobie z zarządzaniem przedsiębiorczością.

Ponadto, pomimo znacznych możliwości inwestycyjnych, grupa AMD nie inwestuje wystarczająco dużo w badania i rozwój w porównaniu z innymi ważnymi uczestnikami rynku. Mimo iż inwestycje w badania i rozwój przewyższają średnią, firma nie konkuruje jeszcze z najbardziej dynamicznymi grupami w tym sektorze działalności, które wprowadzają więcej innowacji. Wydaje się, że AMD skupia się bardziej na produktach, które zostały już przetestowane na rynku i na których zbyt mocno opiera swoją strategię.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kim są główni akcjonariusze AMD?

Grupa AMD należy do różnych akcjonariuszy, między których podzielony jest jej kapitał. Dlatego warto poznać tych akcjonariuszy i ich udziały w spółce. Warto w szczególności zauważyć, że fundusz inwestycyjny The Vanguard Group posiada obecnie 9,8% kapitału tej spółki. Następnie spółka West Coast Hitech z 6,9% udziałów. Kolejnym akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny BlackRock Inc., który posiada 6,2% udziałów grupy.

Jaki jest najlepszy moment na kupno akcji AMD?

Jeśli chcesz zacząć spekulować na kursie akcji AMD, najlepiej jest rozpoznać początek silnego i trwałego trendu przed zajęciem pozycji, jeśli chcesz prowadzić strategię długoterminową. W tym celu warto zrobić analizę fundamentalną. W przypadku strategii krótkoterminowych, takich jak day trading, można również stawiać na bardziej zmienne trendy opierając się na wykresach i analizie technicznej tej akcji na giełdzie.

Gdzie i jak można śledzić wyniki finansowe grupy AMD?

Analiza finansowa spółki AMD jest niezbędna do skutecznego inwestowania w ten papier wartościowy. Aby przeprowadzić tę analizę, możesz zapoznać się z bilansami i różnymi publikacjami finansowymi grupy, które są dostępne na stronie internetowej spółki w sekcji przeznaczonej dla inwestorów. Znajdziesz tam wszystkie dane potrzebne do przeprowadzenia tych analiz i zwiększenia szans na zarobienie na inwestycjach giełdowych.

--- Ogłoszenie ---
Spekuluj na akcjach AMD online!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500