ALSTOM

Kurs akcji Alstom - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Produkcja infrastruktury w segmencie transportu czy energetyki jest obecnie na topie, dlatego wielu inwestorów jest zainteresowanych akcjami spółek z tego sektora działalności. Jeśli chcesz dodać akcje tego typu do portfela akcji, zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami na temat spółki Alstom umożliwiającymi zrozumienie, w jaki sposób możesz przeprowadzić dokładną analizę kursu jej akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Powszechnie wiadomo, że specjaliści i analitycy giełdowi wyrażają obecnie wątpliwości co do tego, czy grupa Alstom jest „czystym graczem” w sektorze transportu kolejowego. Komunikacja i środki wdrożone w celu ich wyjaśnienia niezaprzeczalnie będą miały wpływ na kurs.

Analiza nr 2

Ważną informacją jest przedłużenie roku obrotowego grupy do dnia 31 marca, ponieważ warto zwrócić szczególną uwagę na publikację wyników.

Analiza nr 3

Ze strategicznego punktu widzenia grupa Alstom wdrożyła proces, którego skutki powinny mieć optymalny wpływ przed końcem 2020 roku. W związku z tym konieczne będzie monitorowanie tych skutków i osiągnięcia wcześniej ustalonych celów. 

Analiza nr 4

Grupa Alstom powinna odczuć korzyści z dużych kontraktów, takich jak Grand Paris, PRASA czy kontrakt indyjski, który może doprowadzić do zamówienia lokomotyw o wartości 3,2 mld euro. Należy również ściśle monitorować zawieranie tych umów oraz ich skutki finansowe.

Analiza nr 5

Należy również uwzględnić zamknięcia fabryk Alstom, które często szkodzą wizerunkowi marki tej grupy, z uwagi na ich możliwy wpływ na kurs akcji na giełdzie.

Analiza nr 6

Wiemy również, że kapitał grupy Alstom jest niepewny w perspektywie nadchodzących lat. Grupa Bouygues, która posiada obecnie 28,3% kapitału grupy Alstom, ma odstąpić część swojego udziału państwu francuskiemu, które posiada obecnie 20% udziałów, po cenie jednostkowej 35 EUR, w terminie 20 miesięcy od daty oferty wykupu akcji celem umorzenia.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Alstom!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Ogólna prezentacja spółki Alstom

Alstom jest wiodącym producentem infrastruktury dla sektora energetycznego i transportowego na skalę światową. Działalność grupy dzieli się na kilka segmentów, w tym przede wszystkim urządzenia i usługi związane z produkcją energii. Zajmuje się również budową urządzeń transportu kolejowego, a także produkcją urządzeń do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa Alstom działa głównie w Europie, ale rozwija swoją działalność na całym świecie, w szczególności w regionie Azji i Pacyfiku, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej oraz Środkowej i Łacińskiej.

Kurs akcji Alstom - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Alstom!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500

Konkurencję

Grupa Alstom jest bez wątpienia francuskim liderem w swoim sektorze działalności, musi jednak stawić czoła bardzo ostrej konkurencji ze strony firm zagranicznych działających na rynku międzynarodowym. Warto zatem poznać główne firmy z tego sektora, aby móc porównać ich wyniki z wynikami grupy Alstom i podkreślić wiadomości i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na kurs jej akcji na giełdzie. Zachęcamy do zapoznania się z listą głównych konkurentów grupy Alstom na całym świecie:

Hyundai Rotem

Bombardier Transport

CAF

Siemens Mobility

Stadler

Hitachi Rail (AnsaldoBreda i Ansaldo STS)

Kawasaki Heavy Industries

Nippon Sharyo

Mitsubishi Heavy Industries

Metrovagonmash


Sojusze strategiczne

Grupa Alstom zdobywa udział w rynku nawiązując współpracę z różnymi innymi dużymi firmami na całym świecie. Aby lepiej zrozumieć, jaką ma strategię zawierania sojuszy, poznaj kilka ostatnich partnerstw.

SNCF

W 2016 roku Alstom i SNCF zawarły partnerstwo innowacyjne w celu stworzenia nowej generacji TGV.

Bouygues

Spółka Bouygues została partnerem grupy Alstom w wyniku nabycia udziału w jej kapitale w 2014 r.

General Electric

 Również w 2014 roku amerykański gigant General Electric zaproponował grupie Alstom utworzenie kilku strategicznych spółek joint venture.

Thales

W 2017 r. krążyły pogłoski o negocjacjach w sprawie ewentualnego partnerstwa pomiędzy Thales a Alstom w sektorze transportu kolejowego. Nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do porozumienia.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Alstom!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z Plus500
Korzyści i mocne strony akcji Alstom jako instrumentu giełdowego

Pierwszym atutem grupy Alstom jest bez wątpienia jej pozycja w jednym z sektorów docelowych, jakim jest sektor transportu kolejowego, z ofertą produktów i usług dla tramwajów, metra czy TGV. Obecnie Alstom jest jednym z liderów w tym sektorze w skali międzynarodowej.

Od pewnego czasu Alstom czerpie również korzyści z rozwoju krajów wschodzących i ich stale rosnących potrzeb w zakresie infrastruktury. Z drugiej strony, kraje zachodnie w dalszym ciągu odnawiają i modernizują własną infrastrukturę. To wszystko razem stanowi rynek światowy wyceniany przez specjalistów na ponad 10 miliardów euro, którego wzrost wynosi 2,5-3% rocznie.

Kolejną mocną stroną grupy Alstom jest jej zdolność do wykonywania wszystkich robót w zakresie budownictwa kolejowego. Nastąpiło to w szczególności dzięki przejęciu działalności sygnalizacyjnej grupy General Electric, która stanowi ponad 54% obrotów w segmencie sygnalizacji oraz systemów i usług, w tym 17% w zakresie samej sygnalizacji. 45% obrotów generują pociągi, a reszta obrotów pochodzi z usług serwisowych.

Przyszłe wyniki grupy Alstom są przejrzyste dzięki dobrze wypełnionemu portfelowi zamówień, w szczególności w zakresie kontraktów międzynarodowych. Nie istnieje więc zagrożenie dla krótko- i średnioterminowej rentowności tej firmy, a inwestorzy nie mają w związku z tym powodów do niepokoju.

Warto ponadto zauważyć, że zwrot wkładów przez grupę Alstom wynoszący ponad 3,2 mld EUR w ciągu ostatnich lat, w wyniku sprzedaży działalności związanej z energią na rzecz amerykańskiej grupy General Electric, daje grupie Alstom pewną stabilność i solidność finansową, przy prawie całkowitym wyeliminowaniu zadłużenia grupy.

Wady i słabe strony akcji Alstom jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, wiemy, że cena akcji grupy Alstom jest silnie zależna od wydatków publicznych i możliwości finansowania jej głównych klientów. Skutkuje to większą ekspozycją na ryzyko z uwagi na niewielkie zróżnicowanie klientów w księdze zamówień grupy Alstom. Na bilans firmy mogą wpłynąć decyzje polityczne w sprawie budżetów.

Wiemy również, że grupa Alstom jest obecnie od kilku lat w trakcie procesu sprzedaży na rzecz grupy General Electric. Dość łatwo jednak zauważyć, że w tym czasie zmienność kursu akcji grupy Alstom stale rośnie i zależy przede wszystkim od zapowiedzi związanych z tym procesem. Taka sytuacja utrzyma się do 2020 r., jednak w 2018 r. ulegnie znacznemu przyspieszeniu. We wrześniu 2018 r. grupy Alstom i General Electric mają utworzyć wspólne przedsiębiorstwo z opcjami sprzedaży przez Alstom na rzecz GE w segmentach Grid i Renewables, które również mogą zadebiutować na giełdzie. W 2020 r. taka sama sytuacja będzie miała miejsce z Global Nuclear i French Steam.

O ile międzynarodowy rozwój działalności grupy Alstom jest pewny, rozwój tych segmentów działalności we Francji pozostaje poważnym problemem, który grupa musi rozwiązać, potęgującym konflikt zarządzania z państwem francuskim, które jest akcjonariuszem, aczkolwiek mniejszościowym, grupy.

Inwestorzy wyrazili również ubolewanie z powodu braku jasnych celów w kilku ostatnich latach obrotowych oraz wytycznych na 2020 r. w wysokości 7% w porównaniu z 5,3% obecnie.

Oczywiście wiadomo również, że te wspólne przedsięwzięcia tworzone przez grupy Alstom i General Electric poważnie zwiększą ryzyko niedoszacowania akcji grupy Alstom. Do czasu pełnego sfinalizowania porozumienia przyszła grupa będzie miała status przemysłowej spółki holdingowej.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wydarzenia odznaczyły się w historii grupy Alstom?

W 1969 roku Alstom została filią Compagnie Générale d’Électricité. W 1976 roku grupa połączyła się z Chantiers de l’Atlantique i przekształciła się w Alstom Atlantique. W 1989 roku grupa Alstom połączyła się z GEC Power Systems przekształcając się w GEC-Alstom. W 1989 roku grupa GEC-Alstom zmieniła nazwę na Alstom i weszła na giełdę. W 2010 roku grupa wykupiła działalność przesyłową Areva T&D. W 2014 roku spółka sprzedała sektor energetyczny firmie General Electric, a państwo francuskie nabyło 20% jej kapitału. W roku 2020 grupa przejęła działalność kolejową Bombardier Transport.

Jakie są najnowsze bilanse grupy Alstom?

Ostatni opublikowany bilans finansowy grupy Alstom dotyczy roku obrotowego 2019 i wykazuje wzrost obrotów do kwoty 8.072.000 euro oraz wyższy wynik netto w wysokości 681 mln euro. Kapitał własny firmy wynosił 4.159.000 euro, a jej kapitalizacja rynkowa na koniec 2019 roku wynosiła 8.461.000 euro.

Czy kurs akcji Alstom jest notowany w kilku indeksach?

Jak zapewne już wiesz, spółka Alstom jest obecnie jedną ze spółek wchodzących w skład francuskiego referencyjnego indeksu giełdowego CAC All Shares. Jednak być może nie wiesz, że wchodzi on również w skład innych indeksów, w tym CAC All Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, Low Carbon 100 Europe, SBF 120 i Stoxx France 50.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Alstom!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z Plus500