AIRBUS

Kurs akcji Airbus - analiza ceny na giełdzie

--- Ogłoszenie ---
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Biorąc pod uwagę sektor działalności, w którym grupa Airbus działa od kilku lat, należy oczywiście uważnie monitorować działalność i kondycję gospodarczą największych linii lotniczych. Informacja ta ma rzeczywisty wpływ na ilość przyszłych zamówień dla tej firmy.

Analiza nr 2

Warto również zapoznawać się z publikacjami wyników kwartalnych i rocznych tej spółki, porównując je z celami wyznaczonymi przez grupę, które regularnie przedstawia.

Analiza nr 3

Możliwe jest również przewidywanie przyszłych wyników firmy Airbus dzięki danym dotyczącym jej portfela zamówień rozłożonego na kilka lat. Należy oczywiście monitorować również zapowiedzi podpisania umów z niektórymi liniami lotniczymi.

Analiza nr 4

Ponieważ reputacja samolotów grupy Airbus ma zasadnicze znaczenie dla jej sukcesu, warto również uważnie śledzić wszystkie wydarzenia, które mogą zmienić wizerunek marki, takie jak ewentualne problemy techniczne lub wypadki, czy też opracowywanie nowych, innowacyjnych samolotów.

Analiza nr 5

Ostatnim czynnikiem, który może również pośrednio wpłynąć na działalność grupy Airbus, dotyczy ceny paliwa, a zatem ceny ropy naftowej, którą można śledzić na rynku surowców.

 

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Airbus!
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z eToro

Ogólna prezentacja spółki Airbus

Na początku przedstawimy kompletną prezentację grupy Airbus i jej działalności. Informacje te umożliwią lepsze zrozumienie otoczenia gospodarczego tej grupy, a tym samym jej potencjału wzrostu w nadchodzących latach.

Grupa Airbus jest francuską grupą specjalizującą się w aeronautyce, przemyśle kosmicznym i obronnym. Airbus jest obecnie europejskim liderem w tym sektorze działalności i zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tego sektora, tuż za Boeingiem, swoim głównym konkurentem, którego przedstawimy poniżej.

Aby lepiej zrozumieć sektory działalności grupy Airbus można je podzielić na różne kategorie pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Rozwój i produkcja samolotów komercyjnych – główna działalność tej grupy, która jest światowym liderem w tym segmencie dla samolotów posiadających ponad 100 miejsc. Działalność ta generuje 74,1% obrotów grupy.
  • Działalność związana z systemami obronnymi oraz lotniczymi i kosmonautycznymi stanowi prawie 17,2% obrotów firmy. Działalność ta dotyczy w szczególności wojskowych statków powietrznych, w tym samolotów transportowych, samolotów patrolu morskiego, samolotów do zwalczania okrętów podwodnych i samolotów uzupełniania paliwa w locie, ale także sprzętu kosmicznego, takiego jak wyrzutnie orbitalne, satelity obserwacyjne i komunikacyjne lub sprzęt turbośmigłowy, a także systemów obrony i bezpieczeństwa, takich jak systemy rakietowe, elektroniczne i telekomunikacyjne. Należy przy tym zaznaczyć, że grupa oferuje również usługi dodatkowe, takie jak szkolenia i obsługa techniczna samolotów.
  • Pozostałe 8,7% obrotów pochodzi z produkcji śmigłowców cywilnych i wojskowych.

Interesujące jest również geograficzne rozmieszczenie działalności grupy. Grupa generuje jedynie 27,9% obrotów w Europie, 36,6% w regionie Azji i Pacyfiku, 17,5% w Ameryce Północnej, 10% na Bliskim Wschodzie, 2,2% w Ameryce Łacińskiej i 5,8% w pozostałych częściach świata.

Kurs akcji Airbus - analiza ceny na giełdzie
--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Airbus!
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Handel CFD z eToro
Korzyści i mocne strony akcji Airbus jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, główną zaletą jest oczywiście pozycja grupy Airbus na światowym rynku aeronautyki, przemysłu kosmicznego i obronnego. Należy pamiętać, że jedynym konkurentem grupy pozostaje amerykański koncern Boeing, z którym stale walczy o pozycję lidera.

Jak wskazano powyżej w prezentacji tej firmy, grupa Airbus jest aktywna w różnych sektorach, oczywiście głównie w aeronautyce cywilnej, ale także w sektorze obrony i przestrzeni kosmicznej oraz śmigłowców. Taki podział działalności grupy na poszczególne segmenty i spółki zależne stanowi formę zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z działalnością w jednym sektorze.

Kolejną zaletą jest działalność w sektorze, w którym grupa Airbus ma niewielu konkurentów. Należy zauważyć, że jest to sektor, w którym występują wysokie bariery wejścia, co ogranicza liczbę nowych podmiotów. Cecha ta ułatwia również grupie ustalanie cen, umożliwiając osiąganie dobrych marży.

Należy również docenić dobrą widoczność przyszłych przychodów grupy Airbus. W istocie portfel zamówień grupy zapewnia widoczność w perspektywie kilku lat.

Zaletą grupy Airbus jest również interesująca pozycja z geograficznego punktu widzenia, ponieważ prowadzi sprzedaż w wielu krajach na całym świecie, ale przede wszystkim dobra obecność na rynkach wschodzących, które stanowią obecnie ponad połowę działalności firmy.

Co więcej, od kilku lat grupa Airbus prowadzi politykę zwiększania stopy redystrybucji na rzecz akcjonariuszy, co oczywiście podoba się inwestorom.

Wady i słabe strony akcji Airbus jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, wielka szkoda, że podział obrotów grupy Airbus pomiędzy różne spółki zależne nie jest odpowiedni. Przypomnijmy, że zdecydowana większość przychodów grupy nadal pochodzi wyłącznie z produkcji samolotów komercyjnych. Spadek tempa rozwoju lub popytu w tym sektorze może zatem stanowić poważne zagrożenie dla rentowności grupy Airbus.

Ponadto, aby stawić czoła swojemu amerykańskiemu konkurentowi, grupa Airbus musi być cały czas innowacyjna. W tym celu musi więc inwestować dużo pieniędzy w badania i rozwój, co ma znaczący wpływ na jej wyniki. Należy przypomnieć, że obecne inwestycje grupy w badania i rozwój stanowią ponad 4% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa, pomimo wielu wysiłków podjętych w celu zmniejszenia tych wydatków.

O ile grupa Airbus cieszy się dobrą reputacją i odnosi sukcesy w sektorze lotnictwa komercyjnego i cywilnego, nie udało jej się niestety osiągnąć takiego samego sukcesu w sektorze lotnictwa i systemów wojskowych. Inwestorzy pamiętają o ciągłych trudnościach grupy związanych z niepowodzeniem komercyjnym jej samolotu A400 w 2016 r., które miało bardzo negatywny wpływ na ogólną rentowność grupy Airbus, generując duże koszty.

Z kolei w sektorze kosmicznym Airbus może obawiać się silniejszej konkurencji niż w innych segmentach. Od kilku lat jej znaczącym konkurentem jest grupa Space X, co może doprowadzić do dalszej utraty udziału w rynku w nadchodzących latach.

Ostatnim słabym punktem grupy Airbus jest jej strategiczna kontrola rentowności operacyjnej. Niestety rentowność rozczarowała inwestorów w ubiegłych latach i choć w 2018 r. była lepiej kontrolowana, inwestorzy są bardziej ostrożni wobec publikacji przyszłych wyników finansowych.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich indeksach notowane są akcje grupy Airbus?

Akcje grupy Airbus są oczywiście jednymi z najbardziej znanych i popularnych akcji na francuskiej giełdzie. Airbus jest również spółką o bardzo dużej kapitalizacji rynkowej. Dzięki temu jest ona uwzględniana w obliczeniach francuskiego referencyjnego indeksu giełdowego CAC 40 i tym samym należy do 40 francuskich spółek o największej kapitalizacji. Wchodzi również w skład indeksu Eurostoxx 50, co oznacza, że ma jedną z 50 największych kapitalizacji rynkowych w Europie.

Jakie są najważniejsze wskaźniki w analizie akcji grupy Airbus?

Do przewidywania przyszłych wahań kursu akcji grupy Airbus należy użyć wielu wskaźników. Warto przede wszystkim uwzględnić bezpośrednie informacje gospodarcze, takie jak portfel zamówień grupy, który daje dość wiarygodny obraz przyszłych wyników, lub bardziej pośrednie elementy, takie jak kondycja sektora lotnictwa komercyjnego i turystyki, od którego zależy część działalności grupy, a więc atrakcyjność jej akcji na giełdzie.

--- Ogłoszenie ---
Handluj akcjami Airbus!
67% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Handel CFD z eToro