Analiza nr 1

Warto śledzić zarówno wysiłki marki na rzecz ekspansji na rynku, jak również wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych produktów.

Analiza nr 2

Należy również ściśle monitorować strategię bardziej precyzyjnego ukierunkowania na potrzeby klientów, jaką obecnie stosuje Adobe.

Analiza nr 3

Cała branża IT będzie głównym wskaźnikiem umożliwiającym śledzenie kursu akcji Adobe, których sprzedaż jest ściśle powiązana ze sprzedażą komputerów na całym świecie.

Analiza nr 4

Ponadto przejęcia innych innowacyjnych firm mogą również umożliwić firmie Adobe poszerzenie portfolio produktów.

Analiza nr 5

Brak produktów Adobe dla komputerów z systemem Linux jest prawdziwym problemem dla grupy, tak więc opracowanie takiego produktu będzie ważnym i wpływowym wydarzeniem.

Analiza nr 6

Od czasu do czasu pojawiają się również krytyczne opinie o produktach Adobe, które mogą zaszkodzić wizerunkowi grupy i dlatego należy je traktować poważnie.

Analiza nr 7

Należy również uwzględnić blokowanie przez niektóre marki, które zabraniają Adobe opracowywania dla nich produktów, co hamuje jej rozwój. Dotyczy to w szczególności grupy Apple.

--- Reklama ---
Handluj akcjami Adobe!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.

Ogólna prezentacja spółki Adobe:

Amerykańska grupa Adobe Systems specjalizuje się w opracowywaniu oprogramowania do tworzenia, publikacji i wizualnego lub cyfrowego rozpowszechniania treści. Ważne jest podzielenie jej działalności na kilka obszarów według procentu obrotów.

Największa część przychodów firmy Adobe – 67,3% – jest generowana ze sprzedaży oprogramowania do obsługi mediów cyfrowych, takiego jak oprogramowanie do tworzenia, ilustrowania, przeglądania, konwertowania i rozpowszechniania treści cyfrowych.

Kolejnym źródłem przychodów jest oprogramowanie do sprzedaży online i zarządzania procesami biznesowymi, które generują 29,7% obrotów, takie jak oprogramowanie do publikowania stron internetowych, oprogramowanie do zabezpieczania informacji, oprogramowanie do planowania zasobów, zarządzania wystawianiem dokumentów lub oprogramowanie do automatyzacji aplikacji.

Pozostałe 3% obrotów generuje oprogramowanie do druku wysokiej rozdzielczości i e-learningu.

Należy również zauważyć, że to właśnie sprzedaż abonamentów generuje największy przychód, przed sprzedażą produktów i usług. Te ostatnie stanowią w rzeczywistości tylko 8% zysków spółki Adobe Systems.

Grupa działa głównie na rynku Stanów Zjednoczonych, ale także, w kolejności osiąganych obrotów, w obu Amerykach, w Europie i na Bliskim Wschodzie, w Japonii i Azji.

 

Poznaj konkurencję akcji Adobe:

Rynek oprogramowania jest nieustannie zmieniającym się rynkiem, na którym poszczególni konkurenci prowadzą ze sobą zaciekłą wojnę za pomocą innowacji i strategii marketingowych. Obecnie grupa Adobe jest dziesiątym największym dostawcą oprogramowania na świecie. Jej głównymi konkurentami są grupy przede wszystkim amerykańskie, ale także międzynarodowe, które warto znać przed rozpoczęciem spekulowania online na tych akcjach.

Oto lista największych firm w tym sektorze według poziomu udziału w rynku:

 

Sojusze strategiczne zawarte przez grupę Adobe:

 

Korzyści i mocne strony akcji Adobe jako instrumentu giełdowego:

Po pierwsze, marka Adobe ma w oczach konsumentów wizerunek wiarygodnej marki, co pozwala jej budować lojalność i zdobywać wielu klientów.

Adobe korzysta również z tego, że ponad 98% sprzedawanych obecnie komputerów stacjonarnych zawiera jedno lub więcej rozwiązań tej firmy, co znacznie zwiększa zasięg klientów.

Oczywiście grupa Adobe jest również grupą uznawaną za szczególnie innowacyjną, co sprawia, że jej produkty są szczególnie doceniane i wybierane przez użytkowników.

W ramach wielu partnerstw firma Adobe nawiązała również korzystną współpracę z mediami cyfrowymi i specjalistami ds. tworzenia danych. Daje to jej pewną przewagę w usługach dla firm i przyczynia się do ich fidelizacji. 

Miarą sukcesu firmy i wizerunkiem jej sukcesu jest również wielkość płac. Adobe zatrudnia obecnie co najmniej 9000 osób na całym świecie.

Oprócz swoich flagowych produktów firma Adobe stawia na innowacje, prowadząc znaczącą działalność rozwojową w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Indie, Rumunia i Chiny. Kraje te nie są wybierane przypadkowo – są to kraje bardzo obiecujące pod względem przyszłej sprzedaży ze względu na przyzwyczajenia i rozwój gospodarczy.

 

Wady i słabe strony akcji Adobe jako instrumentu giełdowego:

Przede wszystkim szkoda, że grupa Adobe nie zainwestowała więcej w rozwój rozwiązań przystosowanych do systemu operacyjnego Linux, który stanowi dziś część niewielkiego, lecz znaczącego rynku informatycznego. Niestety do dnia dzisiejszego Adobe nie posiada żadnego dedykowanego produktu, który mógłby zostać zainstalowany w tym systemie operacyjnym.

Kolejną słabą stroną Adobe jest również stosunkowo wysoka cena niektórych produktów uniemożliwiająca ich sprzedaż w dużych ilościach. Dotyczy to niektórych pakietów oprogramowania i Creative Cloud.

Ostatnią wadą jest to, że funkcjonalności wymyślone i wdrożone przez Adobe nie są ukierunkowane na satysfakcję klienta, ponieważ poziom zadowolenia klientów jest niższy niż przeciętny.

--- Reklama ---
Handluj akcjami Adobe!
76,4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.